hrcak mascot   Srce   HID

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 2233-1220 (Tisak)
ISSN 2233-1239 (Online)
Kontakt: Tehnološki fakultet Tuzla
Univerzitet u Tuzli
Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 320 745; fax: +387 35 320 740
e-mail: midhat.jasic@untz.ba
(Glavni i odgovorni urednik časopisa: Prof.dr.sc. Midhat Jašić)
Email:
Url: http://www.hranomdozdravlja.com/
Izdavač: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
  Univerzitetska 7, 75 000 Tuzla, B&H i Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia
  http://www.hranomdozdravlja.com/?do=casopis
 
Upute za autore (158 KB)
Upute za reference (158 KB)
Impressum (210 KB)
Pretplata na časopis (210 KB)
Urednički odbor (210 KB)

Cilj časopisa „Hrana u zdravlju i bolesti“je prezentacija naučnih i stručnih radova iz oblasti nutricionizma i dijetetike, te na taj način afirmacija zdravog životnog stila i zdrave prehrane. Izdavanje časopisa logičan je slijed brojnih aktivnosti koje je provodila skupina znanstvenika s Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Te aktivnosti su se ogledale u organizaciji seminara i simpozija pod nazivom „Hranom do zdravlja“ u periodu od 2007. do 2012. godine. Na tim seminarima i simpozijumima, pored domaćih, sudjelovali su i brojni istraživači iz inozemstva.
Časopis je fokusiran na područje nutricionizma i dijetetike, odnosno uticaju sastojaka hrane i prehrane na ljudski organizam. Pri tome se uzima u obzir da se nutricionizam temelji na hemiji hrane, metaboličkoj i nutritivnoj biohemiji, ali se oslanja i na ostale discipline kao što su prehrambena tehnologija, farmacija, medicina, agronomija, psihologija, ekonomija i dr. Savremeni nutricionizam uzima u obzir samo tvrdnje zasnovane na dokazima ili evidence base. S druge strane, dijetetika je više fokusirana na uticaj prehrane i životnog stila na ljudsko zdravlje. Danas se diferenciraju brojne druge discipline vezane za nutricionizam i dijetetiku, gdje treba istaknuti djetoterapiju koja je fokusirana na liječenje prehranom. Prehrana je značajan faktor koji utiče na zdravlje i kvalitetu života. Tako su danas prisutni različiti problemi vezani za prehranu i životni stil. Brojne su savremene sistemske bolesti u čijim uzrocima prehrana znatno participira. U ovom smislu u posljednje vrijeme, posebno je izražena pojava metaboličkog sindroma, odnosno dijabetesa melitusa II, hipertenzije, hiperlipidemije, bolesti krvožilnog sistema, ali i anemije, ostoporoze i drugih bolesti. Hipersenzitivnost na hranu u formi alergija, netolerancija i averzija je sve više prisutna, ali isto tako poremećaji u prehrani kao što su anoreksija, bulimija i kaheksija. Na mnoga stanja bolesti može se uticati nutritivnom terapijom, a pravilna prehrana i zdrav životni stil su dobri preduvjeti prevencije većine navedenih bolesti.
Želja uredništva i znanstvenog odbora ovoga časopisa je da članci iz časopisa budu dostupni svima koji se bave nutricionizmom i dietetikom kao i srodnim naučnim disciplinama, ali i svima onima koji žele dobiti najnovije spoznaje iz područja nutricionizma i dietetike i tako uticati na kvalitetu svoga života.
Časopis HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI indeksiran je u/na:
CAB abstracts bazi podataka; FSTA (Food Science and Technology Abstract) bazi podataka;
EBSCO Publishing, Inc. bazi podataka; portalu HRČAK (Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske);
platformi COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi)

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, svi radovi, jednostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2012

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Biomedicina i zdravstvo; Farmacija; Biotehničke znanosti; Biotehnologija; Prehrambena tehnologija; Nutricionizam;

Uključen u Hrčak: 12. 9. 2012.

Prava korištenja: Puni tekst radova te sažeci radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti u privatne, nastavne i znanstveno-istraživačke svrhe, uz obavezno navođenje izvora i poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Godišnja pretplata na tiskani oblik za BIH iznosi 30 eura, godišnja pretplata na tiskani oblik za inozemstvo iznosi 50 eura.

Broj bankovnog računa:
NLB BANKA
Transakcijski račun: 1321000256000080
Budžetska organizacija: 2404019
Poziv na broj: 7013000000

Za pretplatu kontaktirati Uredništvo časopisa.Arhiva

2021  
  Vol. 10   No. 1
2020  
  Vol. 9   No. 2
  Vol. 9   No. 1
2019  
  Vol. Specijalno izdanje   No. 11. Štamparovi dani
  Vol. 8   No. 2
  Vol. 8   No. 1
2018  
  Vol. Specijalno izdanje   No. 10. Štamparovi dani
  Vol. 7   No. 2
  Vol. 7   No. 1
2017  
  Vol. 6   No. 2
  Vol. 3 Specijalno izdanje   No. 9. Štamparovi dani
  Vol. 6   No. 1
2016  
  Vol. 5   No. 2
  Vol. 2. Specijalno izd.   No. 8. Štamparovi dani
  Vol. 5   No. 1
2015  
  Vol. Specijalno izdanje   No. Štamparovi dani
  Vol. 4   No. 2
  Vol. 4   No. 1
2014  
  Vol. 3   No. 2
  Vol. 3   No. 1
2013  
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 2   No. 1
2012  
  Vol. 1   No. 2
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 355.214 *