hrcak mascot   Srce   HID

Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu,Vol. 40 No. 60
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 8. 2. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Philology and Politics Once Again: Relevance of Svetozar Petrović’s Ideas in the Altered Context  
Filologija i politika iznova: aktualnost ideja Svetozara Petrovića u promijenjenom kontekstu (str.1-14) hrvatskipdf 130 KB
Davor Beganović
Izvorni znanstveni članak
 
A Return of Origin(S): Croatian Studies and Transformations of Literary Theory  
Povratak izvora: kroatistika i preobrazbe književne teorije (str.15-26) hrvatskipdf 99 KB
Aleksandar Mijatović
Izvorni znanstveni članak
 
World Literature, National Literature and National Identity: the Case of Croatia from the 19th Century to the Beginnings of Postmodernism  
Svjetska književnost, nacionalna književnost i nacionalni identitet: hrvatski slučaj - od 19. stoljeća do početka postmoderne (str.27-48) hrvatskipdf 128 KB
Suzana Coha
Izvorni znanstveni članak
 
Linguistic Approaches to Text  
Jezikoslovni pristupi tekstu (str.49-61) hrvatskipdf 101 KB
Lada Badurina
Pregledni rad
 
Croatian Dialectological Research – scera, danas, jutra  
Hrvatska dijalektološka istraživanja - ščera, danas, jutra (str.63-74) hrvatskipdf 103 KB
Martina Bašić, Marija Malnar Jurišić
Pregledni rad
 
Digital Humanities and National Philology: on Possible Implications of the Computational Turn  
Digitalna humanistika i nacionalna filologija: o mogućim implikacijama računalnoga obrata (str.75-87) hrvatskipdf 99 KB
Davor Nikolić
Pregledni rad
 
Why Literature Matters  
Zašto je književnost važna: etički i empatički aspekti suvremene naratologije (str.89-99) hrvatskipdf 111 KB
Kristina Peternai Andrić
Pregledni rad
 
The Functionality of Contemporary Functional Stylistics  
Koliko je danas funkcionalna funkcionalna stilistika (str.101-110) hrvatskipdf 88 KB
Anera Ryznar
Pregledni rad
 
Reading Comprehension and Reading Competence  
Razumijevanje i čitateljska kompetencija (str.111-119) hrvatskipdf 89 KB
Ana Ćavar
Stručni rad
 
Croatian as a Second and Foreign Language in the Context of University  
Hrvatski kao drugi i strani jezik iz sveučilišne perspektive (str.121-138) hrvatskipdf 110 KB
Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić
Ostalo
 
Philological Approach to Teaching Croatian as a Second Language  
Filološki pristup poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika (str.139-152) hrvatskipdf 105 KB
Sanda Lucija Udier
Ostalo
 
Tema: veznik "i" ("i" kao most između Andrića i Mlakića) (str.153-165) hrvatskipdf 109 KB
Julijana Matanović
Ostalo
 
Kazalo hrvatskipdf 59 KB
Kazalo  
Posjeta: 12.250 *