hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 69 No. 02., 2017.


Građevinar,Vol. 69 No. 02.
Datum izdavanja: ožujka 2017.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj horizontalne krivine i kuta kosine stupova na seizmički odziv ab mostova (str.83-92) hrvatskipdf 504 KB
Influence of horizontal curvature radius and bent skew angle on seismic response of RC bridges (str.83-92) engleskipdf 506 KB
Nina Serdar, Mladen Ulićević, Srđan Janković
Prethodno priopćenje
 
Niskotemperaturna svojstva vrućih asfaltnih mješavina s različitim polimerom modificiranim vezivima (str.93-104) hrvatskipdf 579 KB
Low temperature properties of hot mix asphalts prepared with different polymer modified binders (str.93-104) engleskipdf 573 KB
Taner Alataş, Mesude Yilmaz
Prethodno priopćenje
 
Razvoj modela za poboljšanje uspješnosti upravljanja projektom analizirajući rizike, promjene i ograničenja (str.105-120) hrvatskipdf 510 KB
Development of a project management performance enhancement model by analysing risks, changes, and limitations (str.105-120) engleskipdf 399 KB
Mladen Radujković, Mariela Sjekavica
Pregledni rad
 
Analiza seizmičke osjetljivosti ab konstrukcija ojačanih CFRP-om (str.121-130) hrvatskipdf 629 KB
Seismic vulnerability assessment of CFRP strengthened RC structures (str.121-130) engleskipdf 613 KB
Hammad Salahuddin, Shaukat Ali Khan, Muhammad Usman Ali, Arslan Mushtaq
Pregledni rad
 
Analiza poduprtih čeličnih okvira s nepopustljivim i djelomično nepopustljivim priključcima (str.131-139) hrvatskipdf 435 KB
Analysis of supported steel frames with rigid and semi-rigid connections (str.131-139) engleskipdf 1 MB
Hossein Khosravi, Yashar Hejazi, Sayed Shoaib Mousavi
Stručni rad
 
Posjeta: 7.489 *