hrcak mascot   Srce   HID

Rostra : Časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru,Vol. 8 No. 8
Datum izdavanja: svibnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 31. 5. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Riječ Uredništva (str.5-5) hrvatskipdf 205 KB
Marin Banović
Uvodnik
 
Kulturni i ritualni aspekti Vučedolske kulture (str.29-47) hrvatskipdf 3 MB
Valentina Markasović, Dunja Tomić
Stručni rad
 
Prvi rimsko-delmatski rat 156.-155. god. pr. Kr. (str.49-58) hrvatskipdf 337 KB
Anđa Renić
Stručni rad
 
Silvanova svetišta na području salonitanskog agera (str.59-66) hrvatskipdf 10 MB
Lara Miklobušec
Stručni rad
 
Balšići u Zeti: od oblasne vlastele do gospodara (str.67-78) hrvatskipdf 976 KB
Mehmed Hodžić
Pregledni rad
 
Iluminacija i minijatura kao iskaz gospodarske i političke moći: primjer Misala Jurja de Topusko (str.79-90) hrvatskipdf 7 MB
Petra Vrućina
Prethodno priopćenje
 
Šibenska komuna od početka Ciparskog do pred Kandijski rat (str.91-115) hrvatskipdf 481 KB
Ante Skelin
Stručni rad
 
Gospodarske veze hrvatskih zemalja u drugoj polovici XVIII. stoljeća: historiografski prikazi (str.117-141) hrvatskipdf 3 MB
Marin Banović
Stručni rad
 
Ku Klux Klan(ovi) (str.143-161) hrvatskipdf 6 MB
Mate Milić
Pregledni rad
 
Odessa – san ili stvarnost izgubljenih Hrvata (str.163-181) hrvatskipdf 4 MB
Luka Knez
Pregledni rad
 
Sturmtruppen – elitne postrojbe Njemačke carske vojske (str.183-199) hrvatskipdf 7 MB
Krešimir Baljkas
Stručni rad
 
Zrakoplovstvo na području srednje Dalmacije između dva svjetska rata (str.201-221) hrvatskipdf 482 KB
Mihovil Šetka
Pregledni rad
 
Alžirski rat za nezavisnost (1954. – 1962.) (str.223-232) hrvatskipdf 371 KB
Dora Tot
Pregledni rad
 
Turizam u Jugoslaviji 1970-ih (str.233-246) hrvatskipdf 868 KB
Katarina-Kaja Župančić, Mihael Puljić
Pregledni rad
 
Kriza nacionalnog identiteta i demokracije u državama Bliskog istoka (str.247-254) hrvatskipdf 322 KB
Toni Šare
Pregledni rad
 
Vera Kržišnik-Bukvić, Cazinska buna 1950, Sarajevo, 1991 (str.257-259) hrvatskipdf 273 KB
Saima Lojić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jacques Le Goff, Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja?, Zagreb, 2015 (str.261-262) hrvatskipdf 262 KB
Ante Bećir
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radina Vučetić, Monopol na istinu: partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX. veka, Beograd, 2016 (str.263-266) hrvatskipdf 307 KB
Mehmed Hodžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Acta, non verba (3. dio): Trebaju li povjesničarima baze podataka? (str.269-279) hrvatskipdf 5 MB
Anamarija Kurilić
Ostalo
 
MISLI ZNALCA: um. prof. dr. sc. Slobodan Čače (str.283-287) hrvatskipdf 659 KB
Krešimir Baljkas, Anđa Renić
Ostalo
 
INTERVJU BROJA: prof. dr. sc. Catherine Wendy Bracewell (str.289-295) hrvatskipdf 1 MB
Luka Knez, Natko Milatić
Ostalo
 
Posjeta: 30.401 *