hrcak mascot   Srce   HID

FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja,Vol. 29 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 4. 7. 2017.
Sadržaj Puni tekst
NAGLASNE PARADIGME PRIDJEVA U SLIVANJSKIM GOVORIMA (str.7-27) hrvatskipdf 503 KB
ACCENT PARADIGMS OF ADJECTIVES IN THE SLIVNO MUNICIPALITY (str.28-28) engleskipdf 503 KB
Perina Vukša Nahod
Izvorni znanstveni članak
 
INSTRUMENTAL U KOPULATIVNIM REČENICAMA (str.29-44) hrvatskipdf 322 KB
THE INSTRUMENTAL CASE IN COPULAR SENTENCES (str.45-45) engleskipdf 322 KB
Ivana Brač
Izvorni znanstveni članak
 
PRISTUPI RAČUNALNOME NAZIVLJU U ZNANSTVENO-PEDAGOŠKOM FUNKCIONALNOM STILU HRVATSKIH SVEUČILIŠNIH NASTAVNIH MATERIJALA (str.47-62) hrvatskipdf 273 KB
APPROACHES TO ICT TERMINOLOGY IN THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL REGISTER OF CROATIAN UNIVERSITY EDUCATIONAL MATERIALS (str.63-63) engleskipdf 273 KB
Daniela Matić
Prethodno priopćenje
 
„NE VIJE DUH IZ PUTI” – ODNOS LIRSKOGA ISKAZIVAČA I NJEGOVIH PRIKAZA U PJESMI OGLEDAM SE U JEZERU TINA UJEVIĆA (str.67-80) hrvatskipdf 285 KB
“NE VIJE DUH IZ PUTI” – LYRIC SPEAKER AND ITS REPRESENTATIONS IN THE POEM OGLEDAM SE U JEZERU BY TIN UJEVIĆ (str.81-81) engleskipdf 285 KB
Ivana Drenjančević
Izvorni znanstveni članak
 
CAR JE GOL: DEZINTEGRACIJA LIRSKOGA SUBJEKTA U PJESNIŠTVU IVANA SLAMNIGA (str.83-94) hrvatskipdf 291 KB
THE EMPEROR HAS NO CLOTHES: DISINTEGRATION OF SLAMNIGS’S LYRIC SUBJECT (str.95-95) engleskipdf 291 KB
Andrea Milanko
Izvorni znanstveni članak
 
SISTEMATIZACIJA KRITIČKE RECEPCIJE I PITANJA POETIČKO-STILSKOGA OPISA PJESNIŠTVA MARIJE ČUDINE (str.97-105) hrvatskipdf 250 KB
SYSTEMATIZATION OF CRITICAL RECEPTION AND ISSUES OF POETIC AND STYLISTIC DESCRIPTION OF MARIJA ČUDINA’S POETRY (str.106-106) engleskipdf 250 KB
Tin Lemac
Pregledni rad
 
(МЕТАФИКЦИЈАТА ВО РОМАНИТЕ НИШАН НА БЛАЖЕ МИНЕВСКИ И КНИГА ЗА ТАРА НА ЗДЕНКО ЛЕШИЌ) (str.107-117) makedonskipdf 366 KB
FIKCIJA NA NIŠANU (METAFIKCIJA U ROMANIMA NIŠAN BLAŽE MINEVSKOG I KNJIGA O TARI ZDENKA LEŠIĆA) (str.118-118) hrvatskipdf 366 KB
METAFICTION IN THE NOVELS NIŠAN (2007) BY BLAŽE MINEVSKI AND KNJIGA O TARI (2004) BY ZDENKO LEŠIĆ (str.118-118) engleskipdf 366 KB
Marija Gjorgjieva Dimova
Izvorni znanstveni članak
 
MAGNUS LIBER FLUMINENSIS (str.121-125) hrvatskipdf 259 KB
Sanja Zubčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
UZ NOVO IZDANJE "BESJEDA" (str.126-128) hrvatskipdf 234 KB
Ivo Pranjković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DRAGULJ KAJKAVSKE JEZIČNE BAŠTINE (str.129-131) hrvatskipdf 225 KB
Borana Morić-Mohorovičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
OD SINTAKSE DO STILISTIKE (str.132-139) hrvatskipdf 262 KB
Iva Nazalević Čučević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI PRISTUP HRVATSKIM PRIJEDLOZIMA (str.140-142) hrvatskipdf 221 KB
Sanda Lucija Udier
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRIJEDNI PRILOZI JEZIKOSLOVNE BOSNISTIKE (str.143-148) hrvatskipdf 242 KB
Anastazija Vlastelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRILOG RAZVOJU SUVREMENE TRANSLATOLOGIJE (str.149-152) hrvatskipdf 226 KB
Vlasta Kučiš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
BUDUĆNOST NORMIRANOGA JEZIKA U EUROPI (str.153-155) hrvatskipdf 223 KB
Moreno Vuleta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
OBLJETNIČKI ZBORNIK FILOLOŠKIH DANA U RIJECI (str.156-167) hrvatskipdf 277 KB
Saša Stanić, Bernardina Petrović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kazalo hrvatskipdf 117 KB
Index engleskipdf 117 KB
-
Kazalo
 
Posjeta: 15.574 *