hrcak mascot   Srce   HID

Medicus, Vol. 26 No. 2 Psihijatrija danas, 2017.


Medicus,Vol. 26 No. 2 Psihijatrija danas
Datum izdavanja: studeni 2017.

Objavljen na Hrčku: 10. 11. 2017.
Sadržaj Puni tekst
(str.125-125) hrvatskipdf 32 KB
Alma Mihaljević-Peleš
Uvodnik
 
Clinical Characteristics and Diagnosis of Psychotic Disorders (str.127) engleskipdf 124 KB
Klinička obilježja i dijagnoza psihotičnih poremećaja (str.127-131) hrvatskipdf 124 KB
Trpimir Glavina
Pregledni rad
 
Overview of the Most Important Antipsychotics and their Mechanisms of Action (str.133) engleskipdf 186 KB
Pregled najvažnijih antipsihotika i njihovih mehanizama djelovanja (str.133-139) hrvatskipdf 186 KB
Maja Živković
Pregledni rad
 
Antipsychotic Interactions – Why do They Matter? (str.141)  
Interakcije antipsihotika – jesu li poželjne kombinacije antipsihotika? (str.141-150) hrvatskipdf 2 MB
Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Bjanka Vuksan Ćusa, Ivana Klinar
Pregledni rad
 
First Psychotic Episode Treatment (str.151) engleskipdf 2 MB
Terapija prve psihotične epizode (str.151-160) hrvatskipdf 2 MB
Draženka Ostojić, Ante Silić, Suzana Kos, Ilaria Čulo
Pregledni rad
 
Clinical Characteristics and Diagnosis of Depression (str.161) engleskipdf 131 KB
Depresija: klinička obilježja i dijagnoza (str.161-165) hrvatskipdf 131 KB
Dalibor Karlović
Pregledni rad
 
Do We Recognize and Diagnose Bipolar Affective Disorder? (str.167) engleskipdf 99 KB
Znamo li prepoznati i dijagnosticirati bipolarni afektivni poremećaj? (str.167-172) hrvatskipdf 99 KB
Alma Mihaljević-Peleš, Marina Šagud, Maja Bajs Janović
Pregledni rad
 
Suicide in Psychiatry Disorders (str.173) engleskipdf 2 MB
Suicidalnost u psihijatrijskim poremećajima (str.173-183) hrvatskipdf 2 MB
Petrana Brečić
Pregledni rad
 
Anxiety and How to Heal it (str.185) engleskipdf 5 MB
Anksioznost i kako ju liječiti (str.185-191) hrvatskipdf 5 MB
Danijel Crnković
Pregledni rad
 
Optimal Therapy Selection in the Treatment of a Depressive Patient (str.193) engleskipdf 98 KB
Kako odabrati optimalnu terapiju za depresivnog bolesnika? (str.193-198) hrvatskipdf 98 KB
Ivan Požgain
Pregledni rad
 
Emergency Psychiatry (str.199) engleskipdf 176 KB
Hitna stanja u psihijatriji (str.199-204) hrvatskipdf 176 KB
Dunja Degmečić
Pregledni rad
 
Mental Disorders and Physical Diseases (str.205) engleskipdf 140 KB
Psihicki poremećaji i tjelesne bolesti (str.205-208) hrvatskipdf 140 KB
Igor Filipčić, Ivona Šimunović Filipčić
Pregledni rad
 
Sleep Disorders and their Treatment (str.209) engleskipdf 97 KB
Poremećaji spavanja i njihovo liječenje (str.209-214) hrvatskipdf 97 KB
Dražen Begić
Pregledni rad
 
Dementia and Mental Disorders (str.215) engleskipdf 2 MB
Demencija i psihički poremećaji (str.215-222) hrvatskipdf 2 MB
Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić
Pregledni rad
 
Adolescent Crisis – how is it Diagnosed and Treated? (str.223) engleskipdf 91 KB
Adolescentna kriza – kako je dijagnosticirati i liječiti? (str.223-227) hrvatskipdf 91 KB
Katarina Dodig-Ćurković
Pregledni rad
 
Antidepressant and Antipsychotic Treatment During Pregnancy (str.229) engleskipdf 209 KB
Antidepresivi i antipsihotici u trudnoći (str.229-237) hrvatskipdf 209 KB
Maja Bajs Janović, Špiro Janović, Milena Skočić Hanžek, Zoran Štimac, Alma Mihaljević-Peleš
Pregledni rad
 
Antidepressants and Antipsychotics in Elderly (str.239) engleskipdf 150 KB
Antidepresivi i antipsihotici u starijoj životnoj dobi (str.239-243) hrvatskipdf 150 KB
Vladimir Grošić
Pregledni rad
 
Physical Activity and Breast Cancer Prevention in Postmenopausal Women (str.245) engleskipdf 92 KB
Tjelesna aktivnost u prevenciji karcinoma dojke postmenopauzalnih žena (str.245-248) hrvatskipdf 92 KB
Ivan Sunara
Pregledni rad
 
Assesement of Medical Waste Management (str.249) engleskipdf 339 KB
Procjena učinkovitosti obrade medicinskog otpada (str.249-254) hrvatskipdf 339 KB
Anita Rakić, Katja Ćurin, Ivana Gjeldum
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga alfa-lipoične kiseline i vitamina skupine B u liječenju karpalnog sindroma u bolesnika s dijabetesom – prikaz bolesnika (str.255) hrvatskipdf 168 KB
The Importance of Alpha-Lipoic Acid and Vitamin B Complex in Treating Carpal Tunnel Syndrome in a Patient Diagnosed with Diabetes Mellitus – A Case Report (str.255-260) engleskipdf 168 KB
Igor Damjan, Milan Cvijanović, Siniša Milošević
Prethodno priopćenje
 
Stranica za pacijente: Psihijatrija (str.261) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Posjeta: 21.453 *