hrcak mascot   Srce   HID

Medicinski vjesnik, Vol. 37 No. (1-4), 2005.


Medicinski vjesnik,Vol. 37 No. (1-4)
Datum izdavanja: prosinca 2005.

Objavljen na Hrčku: 19. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Treći hrvatski urološki kongres (str.11-14) hrvatskipdf 2 MB
The third croatian urological congress (str.15-16) engleskipdf 2 MB
Josip Galić
Uvodnik
 
Život i djelo prof. dr. sc. Aleksandra Blaškovića (1882. - 1953.), nestora hrvatske urologije (str.17-18) hrvatskipdf 996 KB
Life and work of prof. dr. Aleksandar Blašković (1882-1953), the nestor of the Croatian urology (str.19-20) engleskipdf 996 KB
Josip Galić
Uvodnik
 
Život i djelo prof. dr. sc. Antuna Tucaka, prof. emeritusa, dobitnika zlatne medalje “Aleksandar Blašković” i srebrne povelje “Ljubomir Čečuk” (str.21-23) hrvatskipdf 673 KB
Life and work of prof. dr. Antun Tucak, professor emeritus, recipient of the gold medal "Aleksandar Blašković" and the silver plaque and charter "Ljubomir Čečuk" (str.24-26) engleskipdf 673 KB
Uvodnik  
Dobitnici zlatne medalje “Aleksandar Blašković” (str.27-30) hrvatskipdf 849 KB
Recipients of the gold medal “Aleksandar Blašković” (str.27-30) engleskipdf 849 KB
Uvodnik  
Dobitnici srebrne povelje “Ljubomir Čečuk” (str.31-36) hrvatskipdf 699 KB
Recipients of the silver charter “Ljubomir Čečuk” (str.31-36) engleskipdf 699 KB
Uvodnik  
Povijest transplantacije bubrega u svijetu i u Hrvatskoj (str.37-41) hrvatskipdf 107 KB
The history of kidney transplantation in the world and in Croatia (str.37-41) engleskipdf 107 KB
Petar Orlić
Ostalo
 
Transplantacija bubrega od umrlog davatelja s nekucajućim srcem uz primjenu perfuzije in situ (str.43-46) hrvatskipdf 98 KB
Kidney transplantation from non-heart-beating donor using perfusion in situ (str.43-46) engleskipdf 98 KB
Petar Orlić, Anton Maričić, Giampaolo Velčić, Maksim Valenčić, Romano Oguić, Vladimir Mozetić, Stanislav Stošek, Dean Markić, Josip Španjol, Kristijan Krpina
Stručni rad
 
Imunoterapija raka bubrega (str.47-52) hrvatskipdf 114 KB
Immunotherapy of kidney cancer (str.47-52) engleskipdf 114 KB
Antonio Juretić, Nera Šarić, Vesna Bišof, Martina Bašić-Koretić,, Tvrtko Hudolin
Stručni rad
 
Radikalno operacijsko liječenje raka mokraænoga mjehura: naša iskustva (str.53-58) hrvatskipdf 157 KB
Radical surgical treatment of urinary bladder cancer: our experiences (str.53-58) engleskipdf 157 KB
Anton Maričić, Željko Fučkar, Gianpaolo Velčić, Petar Orlić, Miomir Zelić, Damir Dimec, Maksim Valenčić, Romano Oguić, Vladimir Mozetič, Stanislav Sotošek
Stručni rad
 
Rezultati liječenja bolesnika s karcinomom "in situ" gornjeg dijela urinarnog sustava (str.59-61) hrvatskipdf 120 KB
Results of treatment for patients with carcinoma in situ of the upper urinary tract (str.59-61) engleskipdf 120 KB
Damir Puškar, Željko Bartolin, Goran Bedalov, Ivan Savić, Zoran Peršec, Franjo Jurenec
Stručni rad
 
Pregled liječenja i epidemioloških obilježja u bolesnika liječenih zbog tumora mokraćnoga mjehura, pijelona i uretera u zadnjih 10 godina na Klinici za urologiju, Kliničke bolnice Osijek (str.63-66) hrvatskipdf 100 KB
Overview of treatment and epidemiological characteristics in patients treated for urinary bladder tumors, pyelon tumors and ureter tumors over the past 10 years at the clinic for urology of the university hospital osijek (str.63-66) engleskipdf 100 KB
Dalibor Šimunović, Josip Galić, Antun Tucak
Stručni rad
 
Rezultati antirefluksne ureterocistoneostomije na verteksu mokraćnoga mjehura u 28-godišnjem razdoblju (1978 - 2005.) (str.67-69) hrvatskipdf 94 KB
Results of the antireflux ureterocystoneostomyat the urinary bladder vertex in a 28-year-period (1978-2005) (str.67-69) engleskipdf 94 KB
Krunoslav Benčić, Tonći Dujmović, Radomir Obadić, Zoran Filipan, Damir Štajcar, Goran Benko
Stručni rad
 
Primarni maligni melanom ženske mokraćne cijevi (str.71-76) hrvatskipdf 724 KB
Primary malignant melanoma of female urethra (str.71-76) engleskipdf 724 KB
Silvio Altarac, Ivica Balagović, Marijan Huis, Cvjetko Lež, Hrvoje Čupić, Ivan Gilja
Stručni rad
 
“Psoas Hitch” postupak (str.77-78) hrvatskipdf 98 KB
“Psoas Hitch” procedure (str.77-78) engleskipdf 98 KB
Silvio Altarac, Bob Djavan, Michael Marberger
Stručni rad
 
Laparoskopske urološke operacije: iskustva Urološkoga odjela Opće bolnice Zadar (str.79-83) hrvatskipdf 198 KB
Laparoscopic urological surgery: experiences of the department of urology, general hospital Zadar (str.79-83) engleskipdf 198 KB
Klaudio Grdović, Tomislav Sorić, Oliver Perinčić, Kažimir Markulin, Edgar Domini
Stručni rad
 
Prijeti li "izumiranje" otvorenoj radikalnoj cistektomiji? (str.85-90) hrvatskipdf 118 KB
Is open radical cystectomy facing extinction? (str.85-90) engleskipdf 118 KB
Mohammad Shamim Khan, Peter Rimington, Prokar Dasgupta
Stručni rad
 
Naša iskustva u liječenju karcinoma prostate (str.91-94) hrvatskipdf 163 KB
Our experiences in treatment of prostate carcinoma (str.91-94) engleskipdf 163 KB
Anton Maričić, Željko Fučkar, Petar Orlić, GianPaulo Velčić, Miomir Zelić, Damir Dimec, Maksim Valenčić, Romano Oguić, Vladimir Mozetič, Dean Markić, Josip Španjol
Stručni rad
 
Radikalna prostatektomija i pozitivni kirurški rubovi (str.95-97) hrvatskipdf 115 KB
Radical prostatectomyand positive surgical margins (str.95-97) engleskipdf 115 KB
Goran Bedalov, Željko Bartolin, Željko Zeljko, Damir Puškar, Ivan Savić, Nikola Radović, Zoran Peršec, Franjo Jurenec
Stručni rad
 
Analiza rezultata protokola s 12-uzoraka i 8-uzoraka kod ultrazvučno vođene transrektalne biopsije prostate na Urološkom odjelu u Varaždinu (str.99-103) hrvatskipdf 802 KB
Results' analysis of 12-core and 8-core protocol in ultrasound guided transrectal prostate biopsy at the department of urology in Varaždin (str.99-103) engleskipdf 802 KB
Tonći Dujmović, Goran Benko, Krunoslav Benčić, Zoran Filipan, Damir Štajcar
Stručni rad
 
Vizualna laserska ablacija prostate: rezultati nakon devet godina (str.105-108) hrvatskipdf 311 KB
Visual laser ablation of the prostate - results after nine years (str.105-108) engleskipdf 311 KB
Goran Bedalov, Željko Bartolin, Damir Puškar, Ivan Savić, Zoran Peršec, Franjo Jurenec
Stručni rad
 
Bolesnici liječeni zbog karcinoma prostate u Županijskoj bolnici Čakovec u protekle dvije godine (str.109-114) hrvatskipdf 163 KB
Prostate carcinoma patients treated in the county hospital Čakovec in the past two years (str.109-114) engleskipdf 163 KB
Antonio Plešnar, Mirko Perković, Ana Jurin
Stručni rad
 
Iskustva u liječnju tumora bubrega i prostate u zadnjih 10 godina na Klinici za urologiju, Klinièke bolnice Osijek (str.115-118) hrvatskipdf 99 KB
Experiences in treating renal and prostate cancer in the past 10 years at the clinic for urology of the university hospital Osijek (str.115-118) engleskipdf 99 KB
Dalibor Šimunović, Josip Galić, Antun Tucak
Stručni rad
 
Kristalurija: prvi korak u stvaranju kamenaca (str.119-124) hrvatskipdf 999 KB
Crystalluria: first step in the stone formation (str.119-124) engleskipdf 999 KB
Vatroslav Šerić, Antun Tucak, Vesna Babić-Ivančić
Stručni rad
 
Akademiku Ljubomiru Čečuku: Omiš, 24. ožujka 1920. - Zagreb, 9. kolovoza 2002. (str.125-127) hrvatskipdf 659 KB
Academician Ljubomir Čečuk: Omiš, 24th March, 1920 - Zagreb, 9th August, 2002 (str.128-129) engleskipdf 659 KB
Zvonimir Mareković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Akademiku Nenadu Grčeviću: 1922. - 2004. (str.131-135) hrvatskipdf 398 KB
Jelena Krmpotić-Nemanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 17.688 *