hrcak mascot   Srce   HID

Notitia - časopis za održivi razvoj,Vol. 3 No. 3
Publication date: December 2017

Published on HRČAK: 09 January 2018
Table of contents Full text
Modeliranje inflacije i njezine promjenjivosti u Republici Hrvatskoj primjenom analize vremenskih serija (str.1-10) croatianpdf 782 KB
Time Series Modeling of Inflation and its Volatility in Croatia (str.1-10) englishpdf 782 KB
Izv. prof. Igor Živko, Doc. Mile Bošnjak
Original scientific paper
 
Zastupljenost održivog razvoja u znanstvenim radovima iz ekonomije i poslovne ekonomije: što nam govori bibliometrijska analiza? (str.11-24) croatianpdf 366 KB
"Sustainable development" as a label within business studies: What can be learned from a bibliometric analysis? (str.11-24) englishpdf 366 KB
Izv. prof. Marija Čutura, Doc. Ivan Novak, Doc. Dijana Ćavar
Preliminary communication
 
Testiranje održivosti trgovinskih tijekova Slovenije: empirijsko istraživanje tijekom razdoblja članstva u EU (str.25-34) croatianpdf 229 KB
Examining Slovenian trade flow sustainability: empirical evidence from the period of the EU membership (str.25-34) englishpdf 229 KB
Doc. Sanja Franc, Izv. prof. Velibor Peulić
Preliminary communication
 
Analiza utjecaja oblika vlasništva na zaposlenost u Hrvatskoj (str.35-47) croatianpdf 1 MB
Analysis of the ownership type effects on employment in Croatia (str.35-47) englishpdf 1 MB
Doc. Marija Beg, Domenika Mergl
Preliminary communication
 
Model determinacije subjektivnih i objektivnih faktora porezne evazije (str.49-61) croatianpdf 479 KB
Model for determining subjective and objective factors of tax evasion (str.49-61) englishpdf 479 KB
Mr. sc. Saudin Terzić
Preliminary communication
 
Modeliranje poslovno – ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika (str.63-71) croatianpdf 445 KB
Modelling of business-economic strategies as a platform of investment policy in the risk exposure (str.63-71) englishpdf 445 KB
Izv. prof. Mirjana Landika, Izv. prof. Sanel Jakupović, Mr. sc. Vedran Šupuković
Review article
 
Upravljački aspekt sektora brodogradnje kroz poslove osiguranja izvoza HBOR-a (str.73-90) croatianpdf 205 KB
Managerial aspect of shipbuilding through HBOR export credit insurance operations (str.73-90) englishpdf 205 KB
Doc. Martina Sopta, Lucija Šola
Review article
 
Planiranje aktivnosti i optimizacija utroška materijala u funkciji unapređenja kvalitete i razvoja poslovnih sustava (str.91-101) croatianpdf 563 KB
Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems (str.91-101) englishpdf 563 KB
Izv. prof. Mirjana Landika, Izv. prof. Sanel Jakupović, Mr. sc. Vedran Šupuković
Review article
 
Analiza utjecaja teorije agenata u privatnim i javnim poduzećima na primjeru hrvatskog zdravstvenog sustava (str.103-123) croatianpdf 795 KB
Impact of the agent theory on private and public companies based on the analysis of Croatian health care system (str.103-123) englishpdf 795 KB
Doc. Martina Sopta, Doc. Mihaela Mikić, Matej Botički
Review article
 
Nizozemska bolest u Bolivarijanskoj Republici Venezueli (str.125-137) croatianpdf 1 MB
Dutch disease in the Bolivarian Republic of Venezuela (str.125-137) englishpdf 1 MB
Doc. Hrvoje Jošić, Fran Maček Pandak
Professional paper
 
Visits: 5.758 *