hrcak mascot   Srce   HID

Medicinski vjesnik, Vol. 20 No. (1), 1988.


Datum izdavanja: prosinca 1988.

Objavljen na Hrčku: 28. 3. 2018.
Sadržaj Puni tekst
U povodu proslave 20. godišnjice rada Odjela za nuklearnu medicinu Opće bolnice Osijek (str.1) hrvatskipdf 480 KB
The 20th anniversary of the Department of nuclear medicine, General hospital Osijek (str.1-1) engleskipdf 480 KB
Cvijeta Margetić
Uvodnik
 
Beta-2imkroglobulinermja - mjera glomerularne filtracije (str.3-7) hrvatskipdf 2 MB
Beta-2 microglobulinemia - glomerular filtration rate (str.3-7) engleskipdf 2 MB
Katarina Kruhonja, Danka Gall, Jasna Grdić, Zrinka Dokonal, Željko Klir, Aleksandar Rusić
Izvorni znanstveni članak
 
Upoređivanje izravno izmjerenog ERPF sa dvoprostorskim modelom izračunavanja (str.9-10) hrvatskipdf 815 KB
Comparing of the directly determined ERPF with the two- compartmental calculation model (str.9-10) engleskipdf 815 KB
Marjan Erjavec, Gorazd Noč, Sergej Pahor
Izvorni znanstveni članak
 
Korelacija ERPF-a modificiranom Blaufoxovom metodom po mono i dvokompartmentalnom modelu (str.11-14) hrvatskipdf 1 MB
Correlation of ERPF by blaufox model according to mono-and two- compartmental model (str.11-14) engleskipdf 1 MB
Jasna Grdić, Katarina Kruhonja, Ivan Karner, Željko Klir, Radoslav Brlošić, Cvijeta Margetić
Izvorni znanstveni članak
 
90mTc-Pahida - novi radiofarmak za dinamsku scintigrafiju bubrega (str.15-18) hrvatskipdf 1 MB
90mTc-Pahida - new pharmaceutical for dynamic renal scintigraphy (str.15-18) engleskipdf 1 MB
Boris Ajdinović, Blagorodna Zmbova, Marija Rastovac, Miodrag Odavić, Svetislav Ranđelović
Izvorni znanstveni članak
 
Efektivni bubrežni protok plazme u hipertireoidizmu (str.19-24) hrvatskipdf 3 MB
ERPF in hyperthyroidism (str.19-24) engleskipdf 3 MB
Ivan Karner, Vera Ugrai, Jasna Grdić, Aleksandar Rusić, Cvijeta Margetić
Izvorni znanstveni članak
 
Uticaj heparina na biološko ponašanje 99mTc-glukoheptonata (str.25-26) hrvatskipdf 925 KB
The influence of heparin on the biological distribution of 99mTc-glucoheptonate (str.25-26) engleskipdf 925 KB
Vera Jovanović, Mirjana Jovanović, Tatjana Maksin
Stručni rad
 
Komparacija scintigrafskih i radiografskih nalaza u otkrivanju metastaza skeleta (str.27-29) hrvatskipdf 1 MB
Comparison of scientigraphic and radiographic findings in detecting of the skeleton metastases (str.27-29) engleskipdf 1 MB
Nedeljko Topuzović, Radoslav Kukić, Dušan Mileusnić, Nenad Belaj, Katarina Kruhonja, Juraj Smoje, Dalibor Koprolčec, Aleksandar Rusić
Stručni rad
 
Glavobolja u dječjoj dobi na bolesničkom materijalu Odjela za dječje bolesti u razdoblju od 1981. do 1985. godine (str.31-33) hrvatskipdf 2 MB
Headache in children - cases treated at the Paediatric department in the period 1981-5 (str.31-33) engleskipdf 2 MB
Zdenka Soštarić-Kručaj, Krasanka Hafner, Melita Rastija
Stručni rad
 
Krvarenje iz karcinoma debelog crijeva (str.35-36) hrvatskipdf 774 KB
Bleeding from colon cancer (str.35-36) engleskipdf 774 KB
Željko Bušić, Mijo Radi, Zvonimir Sekulić, Dubravka Bušić
Stručni rad
 
Izvještaj sa VI-te godišnje i izborne skupštine Medicinske akademije Hrvatske (str.37-46) hrvatskipdf 5 MB
The 6th annual election meeting of the Croatian academy of medicine - report (str.37-46) engleskipdf 5 MB
Stojan Knežević
Ostalo
 
Posjeta: 4.771 *