hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Istrian Archive, Vol. 24 No. (2017), 2017


Journal of Istrian Archive,Vol. 24 No. (2017)
Publication date: March 2018

Published on HRČAK: 04 April 2018
Table of contents Full text
The Summary Inventory of the Fonds of the Local People’s Committee of Vrh 1947 - 1952  
Inventario sommario del fondo Comitato popolare locale di Vetta 1947 - 1952  
Sumarni inventar fonda Mjesni narodni odbor Vrh 1947. - 1952. (str.17-38) croatianpdf 353 KB
Jasna Mrkonjić
Professional paper
 
The Summary and Analytical Inventory of the Fonds of the Railroad Technical School in Pula 1947 - 1953  
Inventario sommario analitico del fondo Željeznički tehnikum Pula (Scuola superiore tecnica di Pola) 1947 - 1953  
Sumarno-analitički inventar fonda Željeznički tehnikum Pula 1947. - 1953. (str.39-66) croatianpdf 376 KB
Jasna Mrkonjić
Professional paper
 
The Summary Inventory of the Fonds of the People’s Committee of the Pazin Town Municipality 1952 - 1955  
Inventario sommario del fondo Comitato popolare del comune-città di Pisino 1952 - 1955  
Sumarni inventar fonda Narodni odbor gradske općine Pazin 1952. - 1955. (str.67-96) croatianpdf 397 KB
Hendi Hrelja
Professional paper
 
A Contribution to the Istrian Archival Glagolitic Heritage (The Glagolitic Alphabet at the State Archives in Pazin and the Parish Office of Beram)  
Il contributo al patrimonio archivistico istriano in glagolitico (il glagolitico presente nell’Archivio di Stato di Pisino e nell’Ufficio parrocchiale di Beram (Vermo))  
Prilog istarskoj arhivskoj glagoljskoj baštini (glagoljica u Državnom arhivu u Pazinu i u Župnom uredu u Bermu) (str.99-108) croatianpdf 1 MB
Mirela Mrak, Maja Milovan
Conference paper
 
Parish (Chapter) Archives of Barban, with reference to the information on Canon Petar Stanković  
Archivio parrocchiale (capitolare) di Barbana con cenni sui dati relativi al canonico Petar Stanković  
Župni (kaptolski) arhiv Barbana, s osvrtom na podatke o kanoniku Petru Stankoviću (str.109-143) croatianpdf 490 KB
Jakov Jelinčić
Professional paper
 
Luigi Papo (de Montona): A Zealous Fighter for the Italian Istria - from the War to Pseudohistory  
Luigi Papo (de Montona): Combattente e attivista per l’Istria italiana - dalla guerra alla pseudo-storia  
Luigi Papo (de Montona): Angažiran borac za talijansku Istru - od rata do pseudohistorije (str.145-158) croatianpdf 305 KB
Vanni D'Alessio
Preliminary communication
 
Ljetna škole arhivistike: Fotografija: prepoznavanje, čuvanje, opis i digitalizacija, Državni arhiv u Dubrovniku - Hrvatski državni arhiv u Zagrebu - ICARUS Hrvatska, Žrnovo: Arhivsko-sabirni centar Korčula - Lastovo, 19. - 21. rujna 2017. (str.161-163) croatianpdf 154 KB
Jakov Kmet
News
 
Goran Pavelin, Arhiv, mediji, odnosi s javnošću, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2016., 291 str. (str.164-170) croatianpdf 190 KB
Jasna Mrkonjić
Book Review
 
Nina Ožegović (ur.) - Zorislav Antun Petrović (izvr. ur.), Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II, Zagreb: Institut za kulturu i etiku - Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 145 str. (str.171-173) croatianpdf 146 KB
Hendi Hrelja
Book Review
 
Ivan Milotić (prir.), Uredbe i naredbe za obdržavanje u Kaštelu Vrsar i njegovu kotaru, Vrsar: Općina Vrsar - Turistička zajednica Općine Vrsar, 2017., 616 str. (str.174-176) croatianpdf 132 KB
Mirela Mrak
Book Review
 
Dražen Vlahov, Glagoljske matice krštenih i vjenčanih iz Draguća u Istri 1579. -1650., Posebna izdanja, sv. 34, Glagoljski rukopisi, sv. 11, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2015., 334 str. (str.177-179) croatianpdf 152 KB
Ivan Jurković
Book Review
 
Ivan Botica - Danijela Doblanović - Marta Jašo, Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini /Kvadirna ali ligišter bratovščine sv. Antona puščavnika iz Zabrežca v Dolini / Quaderno o registro della confraternita di sant’Antonio abate da Moccò a San Dorlingo della Vale, Posebna izdanja, sv. 44, Glagoljski rukopisi, sv. 12, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2016., 420 str. (str.180-181) croatianpdf 117 KB
Robert Kurelić
Book Review
 
Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2017., 327 str. (str.182-185) croatianpdf 149 KB
Marija Mogorović Crljenko
Book Review
 
Marko Jelenić, Kanfanar 1811. - 1825. Demografska kretanja i svakodnevica u životu jedne župe, Kanfanar: Udruga Dvegrajci - Općina Kanfanar, 2017., 278 str. (str.186-188) croatianpdf 144 KB
Slaven Bertoša
Book Review
 
Marija Mogorović Crljenko - Elena Uljančić-Vekić (ur.), Religio, fides, superstitones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru / Religio, fides, superstitones...: Faith and Piety in the Adriatic Area, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2015., 7. Istarski povijesni biennale / The 7th Istrian History Biennale, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine / Museo del territorio parentino - Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 2017., 285 str. (str.189-191) croatianpdf 146 KB
Robert Kurelić
Book Review
 
Atlanti, Istituto Internazionale di Scienze Archivistiche di Trieste e Maribor - Archivio di Stato di Trieste, vol. 26, no. 1 i 2 (2016.), 209 + 303 str. (str.192-199) croatianpdf 189 KB
Andrea Runko Babić
Book Review
 
Problemi sjevernog Jadrana, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, sv. 15 (2016.), 204 str. (str.200-203) croatianpdf 162 KB
Hendi Hrelja
Book Review
 
Histria — Godišnjak Istarskoga povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, br. 6 (2016.), 391 str. (str.204-207) croatianpdf 162 KB
Ivan Jurković
Book Review
 
Visits: 3.139 *