hrcak mascot   Srce   HID

Život umjetnosti : časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi,Vol. 89 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 18. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Nulta točka značenja: nefunkcionalna, neprikazivačka,elementarna, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj (str.4-9) hrvatskipdf 458 KB
Zero Point of Meaning: Non-functional, Non-representational, Elementary, Experimental and Conceptual Photography in Croatia (str.4-9) engleskipdf 458 KB
Sandra Križić Roban, Ivana Hanaček, Irena Gessner
Uvodnik
 
Sadržaj (str.10-11) hrvatskipdf 473 KB
Contents (str.10-11) engleskipdf 473 KB
Ostalo  
Eksperimenti, istraživanja i pomicanje granica umjetnosti fotografije od 60-ih godina nadalje (str.12-19) hrvatskipdf 794 KB
Experiments, Research, and Shifting the Borders of Photography Art since the 1960s (str.12-19) engleskipdf 794 KB
Sandra Križić Roban
Stručni rad
 
Vizualni inserti (str.20-103) hrvatskipdf 2 MB
Visual Essay (str.20-103) engleskipdf 2 MB
Ostalo  
Fotografije koje računaju na angažiranog gledatelja (str.22-27) hrvatskipdf 483 KB
Photographs that Count on the Engaged Spectator (str.22-27) engleskipdf 483 KB
Ivana Hanaček, Irena Gessner
Stručni rad
 
A onda započinje rad: zapažanja o konceptualnom i dokumentarnom u suvremenoj fotografiji (str.30-35) hrvatskipdf 482 KB
Then the Work Takes Place: Remarks on the Conceptual and the Documentary in Contemporary Photography (str.30-35) engleskipdf 482 KB
Reinhard Braun
Stručni rad
 
Fotografija u biopolitičkom kontekstu (str.36-53) hrvatskipdf 1 MB
Photography in the context of Biopolitics (str.36-53) engleskipdf 1 MB
Leonida Kovač
Stručni rad
 
O odnosu land arta i fotografije – primjer Borisa Bemura i grupe Gorgona (str.58-67) hrvatskipdf 931 KB
On the Relationship Between Land Art and Photography: The Cases of Boris Demur and Gorgona (str.58-67) engleskipdf 931 KB
Ana Kutleša
Stručni rad
 
Lažna svjedokinja (str.68-77) hrvatskipdf 912 KB
The False Witness (str.68-77) engleskipdf 912 KB
Ana Kršinić Lozica
Stručni rad
 
Širenje granica fotografije prve polovice 1970-ih godina u Hrvatskoj (str.82-89) hrvatskipdf 469 KB
Expanding the Borders of Photography in Croatia in the Early 1970s (str.82-89) engleskipdf 469 KB
Iva Prosoli
Stručni rad
 
Nova fotografija (str.90-95) hrvatskipdf 489 KB
New Photography (str.90-95) engleskipdf 489 KB
Radoslav Putar
Stručni rad
 
Postskriptum za jednu davnu izložbu (Nove) fotografije (str.96-99) hrvatskipdf 314 KB
Postscript to an Exhibition of (New) Photography Long Ago (str.96-99) engleskipdf 314 KB
Jerko Denegri
Stručni rad
 
Kako gledamo fotografije (str.104-109) hrvatskipdf 445 KB
Victor Burgin
Ostalo
 
Razgovori s umjetnicima (str.112-139) hrvatskipdf 3 MB
Interviews with the Artists (str.112-139) engleskipdf 3 MB
Ostalo  
Biografije autora (str.140-141) hrvatskipdf 173 KB
Authors' biographies (str.140-141) engleskipdf 173 KB
Životopis  
Posjeta: 6.165 *