hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: December 2017

Published on HRČAK: 02 May 2018
Table of contents Full text
NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK (str.1-23) croatianpdf 2 MB
Marino Jurišić, Mladen Glibić
Review article
 
ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5 (str.24-30) croatianpdf 834 KB
Vlaho Akmadžić, Gabrijel Rako
Professional paper
 
MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI (str.31-46) croatianpdf 2 MB
Naida Ademović, Azra Kurtović
Review article
 
KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA (str.47-75) croatianpdf 5 MB
Thomas Hofer, Ljupko Perić
Review article
 
USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA (str.76-90) croatianpdf 1 MB
Ajla Mulaomerović–Šeta, Gordan Prskalo, Željko Lozančić, Andrea Petroselli, Amina Bakalović
Preliminary communication
 
MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU (str.91-100) croatianpdf 711 KB
Tatjana Džeba
Review article
 
ODABIR NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE PARKIRALIŠTA KORIŠTENJEM VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA (str.101-116) croatianpdf 882 KB
Nikica Bonić, Ivan Brkić, Ivana Domljan
Review article
 
PROGRAMSKO PRONALAŽENJE RJEŠENJA MBCP PROBLEMA (str.117-123) croatianpdf 445 KB
Anton Vrdoljak
Preliminary communication
 
ANALIZA UTJECAJA PROJEKTNIH RIZIKA I RIZIKA POSLOVNOG SUSTAVA PRILIKOM FORMIRANJA PONUDBENE CIJENE (str.124-140) croatianpdf 582 KB
Ladislav Bevanda, Marin Nikolić
Preliminary communication
 
ISPITIVANJE KAMENA IZ MEGALITSKIH ZIDINA DAORSONA - „HERCEGOVAČKE MIKENE“ (str.141-156) croatianpdf 2 MB
Azra Kurtović, Krešimir Šaravanja
Professional paper
 
Visits: 6.039 *