hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 33 No. 2, 2001.


Časopis za suvremenu povijest,Vol. 33 No. 2
Datum izdavanja: srpanj 2001.

Objavljen na Hrčku: 16. 11. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Jugoslavenska narodna armija u agresiji na Republiku Hrvatsku 1990. – 1992. godine (str.289-319) hrvatskipdf 1 MB
THE ROLE OF THE YUGOSLAV PEOPLE’S ARMY (JNA) IN THE AGGRESSION AGAINST THE REPUBLIC OF CROATIA DURING 1990-1992 (str.320-321)  
Davor Marijan
Izvorni znanstveni članak
 
Mađarsku pitanje u hrvatsko-rumunjskim odnosima od 1941. do 1944. godine: pokušaj obnove Male Antante (str.323-353) hrvatskipdf 1 MB
ATTEMPT AT RENEWING THE LITTLE ENTENTE FROM 1941 TO 1944 (str.354-354)  
Marino Mihanović
Izvorni znanstveni članak
 
General August Marić: životopis jednoga hrvatskog časnika (str.355-385) hrvatskipdf 888 KB
AUGUST MARIĆ, A BIOGRAPHY OF AN CROATIAN OFFICER (str.385-385)  
Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Kolonizacija istočna Hrvatske u Drugom svjetskom ratu (str.387-407) hrvatskipdf 481 KB
THE COLONIZATION OF EASTERN CROATIA DURING THE WORLD WAR II (str.408-408)  
Ivan Balta
Prethodno priopćenje
 
Osnivanje i djelatnost podružnice Hrvatskoga kulturnog društva “Napredak” u Gospiću (1926. – 1945.) (str.409-433) hrvatskipdf 998 KB
THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE CHAPTER OF THE CROATIAN CULTURAL ASSOCIATION “NAPREDAK” IN GOSPIĆ (1926-1945) (str.434-434)  
Zdravko Matić
Izvorni znanstveni članak
 
“Uzor djevojke”: obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj tijekom druge polovine 19. st. (str.435-452) hrvatskipdf 472 KB
“MODEL-GIRLS” - THE EDUCATION OF WOMEN IN CROATIA DURING THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY (str.452-452)  
Dinko Župan
Izvorni znanstveni članak
 
Obrtničko-radničko društvo ‹‹Banovac›› u Petrinji (1885. – 1905.) (str.453-473) hrvatskipdf 3 MB
THE CRAFTSMAN-LABORER’S ASSOCIATION “BANOVAC” IN PETRINJA (1855-1905) (str.474-474)  
Ivica Golec
Izvorni znanstveni članak
 
Multietničke značajke demografskih kretanja Osijeka i okolice na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (str.475-491) hrvatskipdf 463 KB
MULTIETHNIC CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHIC MOVEMENTS IN OSIJEK AND ITS SURROUNDINGS AT THE TURN OF THE 19TH CENTURY (str.492-491)  
Zlata Živaković-Kerže
Pregledni rad
 
Jasper RIDLEY, Tito (Biografija), Prometej, Zagreb 2000., 532 str. (str.495-503) hrvatskipdf 3 MB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Ludwig STEINDORFF, Kroatien, Regensburg 2001., Verlag Friedrich Pustet, 272 str. (str.504-509) hrvatskipdf 2 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
Maria TODOROVA, Die Erfindung des Balkans - Europas bequemes Vorurteil (Izum Balkana - Europska udobna predrasuda), Prirnus, Darrnstadt 1999., 342 str. (njemački prijevod engleskog originala Imagining the Balkans, New York/Oxford 1997., 250 str.) (str.509-511) hrvatskipdf 1 MB
Marc Stefan Peters
Recenzija, Prikaz
 
Jozo MAREVIĆ, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, dva sveska, Naklada Marka i Matica hrvatska, Zagreb 2000., 3650 str. (str.511-512) hrvatskipdf 643 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Građa i prilozi za povijest za povijest Dalmacije, br. 15 (1999.), Split 1999., 354 str. (str.512-514) hrvatskipdf 962 KB
Robert Skenderović
Recenzija, Prikaz
 
Pravila društava 1845.-1945. Tematski vodič, Hrvatski državni arhiv, ur. Slavica PLEŠE, Obavijesna arhivska pomagala, Zagreb 2000., 333 str. (str.514-515) hrvatskipdf 702 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatska 1848. i 1849., zbornik radova, gl. ur. Mirko Valentić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001., 378. str. (str.515-519) hrvatskipdf 2 MB
Margareta Matijević
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatski državni sabor 1848., Svezak 1., priredili: Iskra Iveljić, Josip Kolanović, Nikša Stančić; uredio Josip Kolanović; Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2001., 619 str. (str.519-522) hrvatskipdf 1 MB
Vlasta Švoger
Recenzija, Prikaz
 
Josip Stadler - Život i djelo, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 1999., 963 str. (str.522-525) hrvatskipdf 2 MB
Pavo Barišić
Recenzija, Prikaz
 
Mirjana GROSS, Izvorno pravaštvo: ideologija, agitacija, pokret, Golden marketing, Zagreb 2000. (Biblioteka Hrvatske političke ideologije), 8 80 str. (str.525-530) hrvatskipdf 2 MB
Jasna Turkalj
Recenzija, Prikaz
 
Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918-1943), ur. Marino Manin, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb 22.-23. listopada 1997., Hrvatski institut za povijest, Društvo "Egzodus istarskih Hrva ta", Zagreb 2001., 824 str. (str.530-533) hrvatskipdf 2 MB
Zdravka Jelaska
Recenzija, Prikaz
 
Josip GRBELJA, Uništeni naraštaj. Tragične sudbine novinara NDH, Zagreb 2000., 233 str. (str.534-538) hrvatskipdf 2 MB
Aleksandra Bednjanec Vuković
Recenzija, Prikaz
 
The Times Atlas Zweiter Weltkrieg, Herausgegeben von John Keegan, Bechtermiinz Verlag (Weltbild Verlag GmbH), Augsburg 1999, 255 str. (str.538-539) hrvatskipdf 873 KB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz
 
Wieslaw WALKIEWICZ, Jugoslawia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000. (Wieslaw WALKIEWICZ, Jugoslavija. Zajedništvo i raspad, Varšava 2000.). (str.540-540) hrvatskipdf 366 KB
Piotr Żurek
Recenzija, Prikaz
 
Ruth WODAK, Rudolf DE CILLIA, Martin REISIGL, Karin LIEBHART, Klaus HOFST.ATIER, Maria KARGL, Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identitiät, Frankfurt am Main 1998, 567 str. (str.541-545) hrvatskipdf 2 MB
Nives Rumenjak
Recenzija, Prikaz
 
Ivo RENDIĆ MIOČEVIĆ, Učenik istražitelj prošlosti (Novi smjerovi u nastavi povijesti), Školska knjiga, Zagreb 2000., 250 str. (str.545-549) hrvatskipdf 2 MB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Medical treatment and medical experiments in the concentration camp Dachau (Liječenje i medicinski eksperimenti u koncentracijskom logoru Dachau) (str.549-551) hrvatskipdf 1 MB
Tatjana Buklijaš
Ostalo
 
U povodu prvotiska prvoga hrvatskoga nacionalnog epa Gvozdansko Ante Tresića Pavičića (str.551-554) hrvatskipdf 1 MB
Robert Holjevac
Ostalo
 
Nove publikacije (str.557-571) hrvatskipdf 4 MB
Marija Sentić
Vijest
 
HISTORIOGRAFSKA KRONIKA (str.572-574) hrvatskipdf 858 KB
Vijest  
JAVNI POZIVI (str.575-579) hrvatskipdf 909 KB
Ostalo  
Posjeta: 1.835 *