hrcak mascot   Srce   HID

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti,No. 535=53
Datum izdavanja: studenoga 2018.

Objavljen na Hrčku: 24. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Kriza političkoga (str.7-9) hrvatskipdf 294 KB
Crisis of Politics (str.7-9)  
Zvonko Posavec
Izvorni znanstveni članak
 
Josip Juraj Strossmayer u hrvatskoj politici (str.11-36) hrvatskipdf 466 KB
Josip Juraj Strossmayer in Croatian Politics – Politics and National Ideology (str.11-36)  
Nikša Stančić
Izlaganje sa skupa
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i historiografija o hrvatskom Srednjovjekovlju (str.37-58) hrvatskipdf 461 KB
The Croatian Academy of Sciences and Arts and the Historiography of the Middle Ages in Croatia (str.37-58)  
Tomislav Raukar
Izvorni znanstveni članak
 
Prisege i naputak pravni okvir za djelovanje mletačkog kneza na čelu srednjovjekovnog Dubrovnika (str.59-95) hrvatskipdf 866 KB
Oaths and Instruction – Legal Framework for the Authority of Venetian Rector in Mediaeval Dubrovnik (str.59-95)  
Nella Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
O brojnom stanju osmanske vojske u pohodu na Sinj i Zagoru 1715. godine prema turskim izvorima (str.97-105) hrvatskipdf 408 KB
On the Troop Strength of Ottoman Army Invading Sinj and Zagora in 1715, According to Turkish Sources (str.97-105)  
Nenad Moačanin
Izvorni znanstveni članak
 
Vino Amaro našeg društvenog sustava – posljedice odgojno-obrazovne i znanstvene politike (str.107-125) hrvatskipdf 375 KB
Vino Amaro of Our Social System – Effects of the Educational and Scientific Policies (str.107-125)  
Renata Marinković
Prethodno priopćenje
 
“Odgovornost za zaštitu” (“R2P”) u okolnostima prekoraničnog terorizma: Eadem sed aliter (str.127-153) hrvatskipdf 517 KB
Responsibility to Protect (R2P) in the Circumstances of Trans-border Terrorism: eadem sed aliter ? (str.127-153)  
Davorin Lapaš
Izvorni znanstveni članak
 
Prinosi za povijest splavarstva na Dravi u 19. i 20. stoljeću (str.155-236) hrvatskipdf 2 MB
Tributes to the History of Log Floating on the River Drava in the 19th and the 20th Centuries (str.155-236)  
Dragutin Feletar
Izvorni znanstveni članak
 
Nova teorija o podrijetlu hrvatskoga grba / Mate Božić i Stjepan Ćosić. Nastanak hrvatskih grbova / Podrijetlo, povijest i simbolika od 13. do 16. stoljeća, Gordogan, 15 (34), 2017., br. 35-36 (79-80), str. 22-68 (str.239-243) hrvatskipdf 303 KB
Nikša Stančić
Recenzija, Prikaz
 
Crkva sv. Nikole u Starom Gradu / povijest, vjera, kultura, zbornik radova, Stari Grad, 2016. (ur. Vinko Tarbušković), 130 str. (str.244-248) hrvatskipdf 254 KB
Nikša Stančić
Recenzija, Prikaz
 
Milovan Buchberger, Petar Nisiteo: posljednji polihistor Dalmacije, Stari Grad: Muzej Staroga Grada, 2017., 245. str. (str.249-253) hrvatskipdf 234 KB
Nikša Stančić
Recenzija, Prikaz
 
Josip Bedeković, Knjiga o sv. Jeronimu, Iliriku i Međimurju, Hrvatska akademija znanosti i umjetosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Križevcima, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Tkalčić – društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Družba Braća hrvatskog zmaja, Zrinska garda Čakovec, Meridijani, glavni urednik Dragutin Feletar, Zagreb – Čakovec, 2017. (str.254-256) hrvatskipdf 224 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz
 
Petar Feletar: Hrvatske povijesne ceste – Karolina, Jozefina i Lujzijana. Prometno-geografska studija o povezivanju kontinentalne i jadranske Hrvatske (Samobor: Meridijani, 2016.). 344 str. ISBN 978-953-239-194-7. (str.257-260) hrvatskipdf 226 KB
Sanja Steiner
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Peklić, Hrvatski svetac: sveti Marko Križevčanin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije, Zagreb – Križevci, 2017. (str.261-266) hrvatskipdf 286 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 3.488 *