hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu,Vol. 37 No. 1
Datum izdavanja: veljače 2005.

Objavljen na Hrčku: 8. 1. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Cijepani litički materijal s prapovijesnog nalazišta Slavča, Nova Gradiška (str.17-41) hrvatskipdf 2 MB
Technological and typological analysis of the chipped stone assemblage from the prehistoric site of Slavča, Nova Gradiška (str.40-41)  
Rajna Šošić, Ivor Karavanić
Izvorni znanstveni članak
 
Arupijski prostorni koncept u arealu Gackoga polja (str.43-46) hrvatskipdf 147 KB
The area of Arupium in Gacko Valley (str.46-46)  
Ivan Šarić
Stručni rad
 
Grobnik u željezno doba (str.47-117) hrvatskipdf 4 MB
Grobnik in the Iron Age (str.106-117)  
Martine Blečić
Izvorni znanstveni članak
 
Literarni izvori za iliričke provincije (Dalmaciju i osobito Panoniju) u Naturalis historia Plinija starijeg (str.119-171) hrvatskipdf 346 KB
Literary sources for the Illyrian provinces (Dalmatia and especially Pannonia) in Naturalis historia by Pliny the Elder (str.169-171)  
Alka Domić-Kunić
Izvorni znanstveni članak
 
Morska razina u rimsko doba na području Istre (str.173-190) hrvatskipdf 1 MB
Sea level in Roman times in Istria (str.190-190)  
Eric Fouache, Sanja Faivre, Jean-Jacques Dufaure, Vladimir Kovačić, Francis Tassaux, Pierre Tronche
Izvorni znanstveni članak
 
Ulomak antičkog sarkofaga iz Baške na otoku Krku s prizorom iz Trojanskog rata (str.191-203) hrvatskipdf 208 KB
Fragment of an Attic marble sarcophagus from the island of Krk (str.201-203)  
Ante Rendić-Miočević
Izvorni znanstveni članak
 
Novac iz starohrvatskih grobova (str.205-250) hrvatskipdf 4 MB
Coins from early Croatian graves (str.227-250)  
Ivan Mirnik
Izvorni znanstveni članak
 
Paleostomatološka analiza humanog kraniofacijalnog osteološkog materijala sa srednjovjekovnog nalazišta Bijelo Brdo kod Osijeka (str.251-261) hrvatskipdf 367 KB
Paleostomatological analysis of human cranial osteological material from the mediaeval site of Bijelo Brdo near Osijek (str.257-261)  
Marin Vodanović, Hrvoje Brkić, Željko Demo
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 24.302 *