hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatske vode, Vol. 26 No. 106, 2018.


Hrvatske vode,Vol. 26 No. 106
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 7. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Obnova vodotoka – mjera zaštite i poboljšanja riječnog ekosustava (str.239-248) hrvatskipdf 907 KB
Watercourse restauration – measures to protect and improve the river ecosystem (str.239-248) engleskipdf 907 KB
Marko Blagus, Lidija Tadić
Pregledni rad
 
Elektrokemijska/ultrazvučna/elektromagnetska obrada zrelog odlagališta eluata (str.249-256) hrvatskipdf 307 KB
Electrochemical/ultrasound/electromagnetic treatment of mature landfill eluate (str.249-256) engleskipdf 307 KB
Višnja Oreščanin, Robert Kollar, Karlo Nađ, Damir Ruk, Ivan Halkijević, Marin Kuspilić
Izvorni znanstveni članak
 
Pristup modeliranju prirodne konvekcije u akumulacijskim jezerima: primjer akumulacije Butoniga (str.257-270) hrvatskipdf 1 MB
Approach to modelling natural convection in reservoirs as exemplifi ed by the Butoniga reservoir (str.257-270) engleskipdf 1 MB
Luka Zaharija, Davor Stipanić, Vanja Rački, Maja Oštrić, Vanja Travaš
Prethodno priopćenje
 
Metode istraživanja cijanobakterija u vodenim ekosustavima (str.271-280) hrvatskipdf 423 KB
Cyanobacteria research methods in water ecosystems (str.271-280) engleskipdf 423 KB
Anamarija Kolda
Stručni rad
 
Hidrološka analiza krške rijeke Čikole (str.281-292) hrvatskipdf 709 KB
Hydrological analysis of the karstic Čikola River (str.281-292) engleskipdf 709 KB
Ognjen Bonacci, Josip Terzić, Tanja Roje-Bonacci
Stručni rad
 
Iz povijesti vodnog gospodarstva: Kanalizacija grada Pariza (str.293-300) hrvatskipdf 675 KB
Josip Rubeša
Ostalo
 
Stručni prikaz: Psihoaktivne tvari u vodenom okolišu i njihov utjecaj na biotu (str.301-304) hrvatskipdf 109 KB
Luka Miholić, Marta Rogošić, Sandra Hudina
Ostalo
 
Stručni prikaz: Mjerenje riječnog toka iz satelita - SWOT misija (str.305-306) hrvatskipdf 84 KB
Ognje Bonacci
Ostalo
 
Pregled zbivanja: Dan Hrvatskih voda i konferencija o klimatskim promjenama, Zagreb, 7. rujna 2018. (str.307-310) hrvatskipdf 247 KB
Josip Marušić
Ostalo
 
Pregled zbivanja: I. međunarodna konferencija "Cjeloviti pristup okolišu", Sisak, 13.-14. rujna 2018. (str.311-312) hrvatskipdf 303 KB
Anita Štrkalj, Zoran Glavaš
Ostalo
 
Pregled zbivanja: Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika - suvremeni trendovi i pristupi", Brela, 18.-20. listopada 2018. (str.313-314) hrvatskipdf 237 KB
Maja Oštrić
Ostalo
 
Zanimljivosti: Ogulin - grad bajke i vode (str.315-319) hrvatskipdf 652 KB
Branka Beović
Ostalo
 
Prikaz knjiga i publikacija (str.321-326) hrvatskipdf 340 KB
Branka Beović (ur.)
Ostalo
 
prof. dr. sc. Matko Bogunović, dipl. ing. (str.327-328) hrvatskipdf 99 KB
Stjepan Husnjak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 6.347 *