hrcak mascot   Srce   HID

Kriminalistička teorija i praksa, Vol. 5. No. 2/2018., 2018.


Kriminalistička teorija i praksa,Vol. 5. No. 2/2018.
Datum izdavanja: veljače 2019.

Objavljen na Hrčku: 11. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.3-4) hrvatskipdf 178 KB
Contents (str.3-4) engleskipdf 178 KB
Kazalo  
Stereotipi prema pripadnicima policije (str.7-19) srpskipdf 423 KB
Valentina Baić, Oliver Lajić, Miloš Ivić
Izvorni znanstveni članak
 
Doktrina "Neizbježnog otkrića" u američkom pravu i njezini efekti na dopustivost dokaza u kaznenom postupku (str.21-37) bosanskipdf 271 KB
Haris Halilović
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnosti unaprjeđenja prepoznavanja osoba primjenom kognitivnih tehnika intervjuiranja svjedoka (str.39-53) bosanskipdf 256 KB
Adnan Fazlić, Irma Dejklić, Darko Datzer
Pregledni rad
 
Forensic analysis in environmental crimes (str.55-63) engleskipdf 208 KB
Marina Malish-Sazdovska, Boris Murgoski, Latif Latifi
Stručni rad
 
Implementacija procesnih odredbi konvencije o kibernetičkom kriminalu u ZKP-u Republike Srpske (str.65-80) srpskipdf 271 KB
Dragana Vujić, Olivije Zimonja
Stručni rad
 
Fotografisanje kao segment kriminalističko forenzičke obrade tragova nasilja u porodici (str.81-97) srpskipdf 249 KB
Ivana Bjelovuk, Tanja Kesić, Milan Žarković
Stručni rad
 
Posjeta: 2.865 *