hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomski pregled, Vol. 70 No. 3, 2019.


Ekonomski pregled,Vol. 70 No. 3
Datum izdavanja: svibanj 2019.

Objavljen na Hrčku: 7. 5. 2019.
Sadržaj Puni tekst
PRIMJENA METODE KONSTANTNIH TRŽIŠNIH UDJELA NA IZVOZ USLUŽNOGA SEKTORA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE NA TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE (str.351-379) hrvatskipdf 404 KB
APPLICATION OF THE CONSTANT MARKET SHARE METHOD ON THE HIGH VALUE ADDED SERVICES SECTOR EXPORT OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION MARKET (str.351-379)  
Zrinka Lacković Vincek, Vlatka Bilas, Mile Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
 
OVISI LI DUGOROČNI GOSPODARSKI RAST HRVATSKE O DEMOGRAFIJI ILI IPAK PROIZVODNOSTI? (str.380-410) hrvatskipdf 384 KB
DOES LONGTERM GROWTH OF CROATIAN ECONOMY DEPEND ON DEMOGRAPHY OR PRODUCTIVITY AFTER ALL? (str.380-410)  
Željko Lovrinčević
Izvorni znanstveni članak
 
UTJEČE LI ARAPSKO PROLJEĆE NA ODLJEV IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA? EMPIRIJSKI DOKAZI IZ ZEMALJA BLISKOG ISTOKA I SJEVERNE AFRIKE (str.411-430)  
DOES THE ARAB SPRING WAVE AFFECT OUTWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)? EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE MIDEAST AND NORTH AFRICA (str.411-430) engleskipdf 315 KB
Aymen Hraiba, Mehmed Ganić, Azra Branković
Izvorni znanstveni članak
 
ALTERNATIVNI MODEL IZOLIRANJA SEKTORA U INPUT-OUTPUT SUSTAVU: METODOLOŠKI PRISTUP I PRIMJENA NA HRVATSKI IKT SEKTOR (str.431-450) hrvatskipdf 441 KB
ALTERNATIVE MODEL OF SECTORS EXTRACTION IN THE INPUT-OUTPUT SYSTEM: METHODOLOGICAL APPROACH AND APPLICATION TO THE CROATIAN ICT SECTOR (str.431-450)  
Damira Keček
Izvorni znanstveni članak
 
METODOLOŠKE OSNOVE ZA DEKOMPOZICIJU BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA NA SASTAVNICE FINALNE POTRAŽNJE I PRIMJENA NA HRVATSKO GOSPODARSTVO (str.451-476) hrvatskipdf 318 KB
METHODOLOGY FOR DECOMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT TO THE COMPONENTS OF FINAL DEMAND AND APPLICATION FOR CROATIAN ECONOMY (str.451-476)  
Davor Mikulić
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE PREFERENCIJA POTROŠAČA PRI ODABIRU TRGOVAČKIH LANACA (str.477-495) hrvatskipdf 251 KB
RESEARCH OF CONSUMER PREFERENCES IN CHOOSING CHAIN STORES (str.477-495)  
Sandra Soče Kraljević, Kristian Božić
Izvorni znanstveni članak
 
UJEDNAČENOST I SLOŽENOST RAČUNOVODSTVENE TERMINOLOGIJE U HRVATSKOM SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA (str.496-518)  
THE CONSISTENCY AND COMPLEXITY OF ACCOUNTING TERMINOLOGY IN CROATIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM (str.496-518) engleskipdf 301 KB
Mateja Brozović, Sanja Sever Mališ, Ana Novak
Izvorni znanstveni članak
 
MJERNA LJESTVICA ZA MJERENJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJE PORIJEKLA (str.519-528) hrvatskipdf 172 KB
A SCALE FOR MEASURING COUNTRY BRAND EQUITY (str.519-528)  
Edo Rajh
Prethodno priopćenje
 
PARTIKULARNOSTI STRATEŠKOG UPRAVLJANJA MEĐUNARODNIM PODRUŽNICAMA (str.529-553) hrvatskipdf 340 KB
PARTICULARS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN INTERNATIONAL SUBSIDIARIES (str.529-553)  
Matea Kovač, Davor Filipović, Najla Podrug
Pregledni rad
 
INTEGRACIJSKO SOCIJALNO PODUZEĆA KAO ALAT POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA (str.554-571)  
INTEGRATION SOCIAL ENTERPRISES AS A TOOL OF EMPLOYMENT POLICY (str.554-571) engleskipdf 252 KB
Ondřej Kročil, Miroslav Dopita, Richard Pospíšil
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 2.900 *