hrcak mascot   Srce   HID

Mljekarstvo : časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka,Vol. 69 No. 3
Datum izdavanja: srpnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 27. 6. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Bioaktivni sastojci kravljeg mlijeka (str.151-161) hrvatskipdf 270 KB
Bioactive components derived from bovine milk (str.151-161) engleskipdf 270 KB
Katarina Lisak Jakopović, Irena Barukčić, Rajka Božanić
Pregledni rad
 
Dizajn industrijskog protokola razvoja nove recepture sladoleda smanjenog udjela masti uz uporabu mikrobne transglutaminaze kao zamjene za stabilizatore (str.162-171) hrvatskipdf 335 KB
Designing an industrial protocol to develop a new fat-reduced- ice cream formulation by replacing stabilizers with microbial transglutaminase enzyme (str.162-171) engleskipdf 335 KB
M. Serdar Akin, Busra Goncu, Mutlu B. Akin
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba utjecaja odabranih probiotičkih sojeva na promjene u koncentraciji rezidua organokloriranih pesticida u fermentiranim napitcima od kravljeg i kozjeg mlijeka tijekom hladnog skladištenja (str.172-181) hrvatskipdf 261 KB
The comparison of probiotic monocultures influence on organochlorine pesticides changes in fermented beverages from cow and goat milk during cold storage (str.172-181) engleskipdf 261 KB
Agata Witczak, Anna Mituniewicz-Małek
Izvorni znanstveni članak
 
Zdravstvena vrijednost kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i jogurta (str.182-192) hrvatskipdf 279 KB
Health-promoting value of cow, sheep and goat milk and yogurts (str.182-192) engleskipdf 279 KB
Beata Paszczyk, Elżbieta Tońska, Joanna Łuczyńska
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj različitih komercijalnih probiotičkih kultura sa starterima na tehnološka, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva tradicionalnog jogurtnog predjela Cacık (str.193-205) hrvatskipdf 355 KB
The impact of different commercial probiotic cultures with starters on technological, physicochemical and sensorial properties of a traditional yogurt-based appetizer “Cacık” (str.193-205) engleskipdf 355 KB
Seda Altuntas, Mihriban Korukluoglu
Izvorni znanstveni članak
 
Učinci dodatnog hranjenja teladi kolostrumom na koncentracije proteinskih frakcija u krvnom serumu (str.206-210) hrvatskipdf 233 KB
Effects of additional colostrum feeding on the levels of protein fractions in calves’ serum (str.206-210) engleskipdf 233 KB
Edyta Wojtas, Marta Iwaszkiewicz, Andrzej Zachwieja, Ewa Pecka-Kiełb, Katarzyna Paczyńska, Joanna Tumanowicz
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 7.465 *