hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 51 No. 2, 2019.


Časopis za suvremenu povijest,Vol. 51 No. 2
Datum izdavanja: rujna 2019.

Objavljen na Hrčku: 15. 9. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Od kronologije prema teorijskim konceptima – iseljenička problematika u hrvatskoj historiografiji na uzorku radova objavljenih u Časopisu za suvremenu povijest (str.361-383) hrvatskipdf 175 KB
From Chronology towards Theoretical Concepts – the Problem of Émigrés in Croatian Historiography as Evidenced by Papers Published in the Journal of Contemporary History (str.384-384)  
Ivan Hrstić, Marica Marinović Golubić
Pregledni rad
 
Suvremena hrvatska povijest i nevolje s revizionizmom (str.385-420) hrvatskipdf 239 KB
Contemporary Croatian History and Troubles with Revisionism (str.421-421)  
Davor Marijan
Pregledni rad
 
Dobra ili loša stara vremena? Socijalističko društvo i svakodnevni život Ljubljane i okolice očima usmenih izvora (str.423-443) hrvatskipdf 161 KB
Good or Bad Old Times? Socialist Society and Everyday Life in Ljubljana and its Surroundings in Oral Sources (str.444-444)  
Jelka Piškurić
Izvorni znanstveni članak
 
Zločini nad djecom i maloljetnicima u Prijedoru od 1992. do 1994. godine (str.454-463) hrvatskipdf 160 KB
Crimes against Children and Minors in Prijedor from 1992 to 1994 (str.464-464)  
Jasmin Medić
Pregledni rad
 
Sovjetska diplomacija o nastanku Nezavisne Države Hrvatske (str.465-479) hrvatskipdf 130 KB
Soviet Diplomacy on the Creation of the Independent State of Croatia (str.480-480)  
Aleksandar Životić
Izvorni znanstveni članak
 
Dalmatinski episkopat i Prvi svjetski rat (str.481-505) hrvatskipdf 190 KB
The Dalmatian Episcopate and World War I (str.506-506)  
Ante Gverić
Izvorni znanstveni članak
 
Pripojenje Međimurja Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca Od neuspjeloga pokušaja 13. studenog do uspješnoga zaposjedanja Međimurja 24. prosinca 1918. godine (str.507-532) hrvatskipdf 1 MB
The Annexation of Međimurje to the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes From the unsuccessful attempt on 13 November to the successful occupation of Međimurje on 24 December 1918 (str.533-533)  
Ivan Vuk
Prethodno priopćenje
 
Preustroj sigurnosnoga sustava banske Hrvatske 1915. godine (str.535-564) hrvatskipdf 223 KB
World War I; state security system; Banal Croatia; restructuring; Central Counterintelligence Service; Austria-Hungary (str.565-565)  
Miroslav Kota
Izvorni znanstveni članak
 
Obrazovanje učiteljica u slovenskim i hrvatskim zemljama Austro-Ugarske Monarhije – komparativna analiza (str.567-590) hrvatskipdf 157 KB
Women’s Teacher Education within Slovenian and Croatian Regions of Austria-Hungary - comparative analysis (str.591-616) engleskipdf 176 KB
Monika Govekar-Okoliš
Izvorni znanstveni članak
 
Čemu služi Razum? O osvrtu dr. Stjepana Razuma na moj prikaz knjige prof. dr. Ive Goldsteina Jasenovac objavljen u Časopisu za suvremenu povijest 51 (2019), br. 1 (str.619-629) hrvatskipdf 110 KB
Vladimir Geiger
Pismo uredniku
 
Uređivanje Časopisa za suvremenu povijest u vrijeme epohalnih promjena (1992. – 2000.) (str.631-639) hrvatskipdf 158 KB
Jure Krišto
Pismo uredniku
 
Nekoliko napomena autorice rada „Pedeset godina Časopisa za suvremenu povijest: bibliometrijska analiza (1969. – 2018.)” povodom reagiranja Jure Krište (str.641-644) hrvatskipdf 65 KB
Zdravka Jelaska Marijan
Ostalo
 
Latinka Perović, Zatvaranje kruga. Ishod rascepa 1971-1972. (Sarajevo: University Press – izdanja Magistrat, 2018), 470 str. (str.647-650) hrvatskipdf 69 KB
Marko Radić
Recenzija, Prikaz
 
Nenad Bukvić, Privid demokracije. Sabor u prvim godinama komunističke Hrvatske (1945. – 1953.) (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2018), 632 str. (str.651-653) hrvatskipdf 63 KB
Stipica Grgić
Recenzija, Prikaz
 
Milanka Dragar, Dediščina molka (Ljubljana: Dragar, 2018), 361 str. (str.653-655) hrvatskipdf 86 KB
Martina Grahek Ravančić
Recenzija, Prikaz
 
Sanja Simper, Židovi u Rijeci i liburnijskoj Istri u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.) (Zagreb: Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, 2018), 482 str. (str.655-661) hrvatskipdf 106 KB
Ljiljana Dobrovšak
Recenzija, Prikaz
 
Izvješće s međunarodne konferencije The Making of a World Order: A Reappraisal of the Paris Peace Conference and the Treaty of Versailles (The Paris Peace Conference at 100)[Stvaranje svjetskoga poretka: Ponovna procjena Pariške mirovne konferencije i Versailleskoga mirovnog ugovora (Stogodišnjica Pariške mirovne konferencije)], Američko sveučilište u Parizu, Pariz, 23. – 26. svibnja 2019. (str.661-663) hrvatskipdf 63 KB
Marijana Kardum
Recenzija, Prikaz
 
Manfried Rauchensteiner, Prvi svjetski rat i kraj Habsburške Monarhije 1914–1918. (Zagreb: Matica hrvatska, 2019), 1055 str. (str.663-668) hrvatskipdf 74 KB
Domagoj Đerek
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 10.034 *