hrcak mascot   Srce   HID

Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno nasljeđe,No. 5
Datum izdavanja: listopada 2019.

Objavljen na Hrčku: 23. 9. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Mostar u svjetlu znanstvenoga interesa starokršćanske arheologije (str.7-40) hrvatskipdf 7 MB
Mostar in the light of scientific interest of the early Christian archaeology (str.7-40)  
Ivanka Ribarević-Nikolić
Pregledni rad
 
Mučeništvo kao jedno od obilježja prvih kršćanskih vremena (str.41-58) hrvatskipdf 175 KB
Martyrdom as one of the characteristics of the first Christian times (str.41-58)  
Božo Goluža
Stručni rad
 
Kontekstualizacija nekropolâ stećaka u teorijskoj arheologiji (str.59-78) hrvatskipdf 4 MB
Contextualization of stecak necropolises in theoretical archaeology (str.59-78)  
Edita Vučić
Izvorni znanstveni članak
 
Diplomatičke isprave Općine Lokva Rogoznica (str.79-114) hrvatskipdf 3 MB
Diplomatic documents of the Municipality of Lokva Rogoznica (str.79-114)  
Bartul Marušić
Pregledni rad
 
Hajdučija u Hercegovini u 18. stoljeću (str.115-140) hrvatskipdf 248 KB
Brigandage in Herzegovina in the 18th century (str.115-140)  
Dijana Pinjuh
Izvorni znanstveni članak
 
Kroničari i povjesničari o prvom po imenu poznatom trebinjskom biskupu Ivanu. Uz 200-godišnjicu smrti posljednjega trebinjsko-(mrkansko)ga biskupa Nikole Ferića (str.141-152) hrvatskipdf 147 KB
Chroniclers and historians about the first known Trebinje Bishop Ivan. On the occasion of the 200th anniversary of death of the last Trebinje-Mrkan Bishop Nikola Feric (str.141-152)  
Ivica Puljić
Pregledni rad
 
Zločinačka narav komunizma (str.153-176) hrvatskipdf 211 KB
Criminal Nature of Communism (str.153-176)  
Jure Krišto
Pregledni rad
 
Turcizmi u časopisu Kršćanska obitelj (1900. – 1904.) (str.177-208) hrvatskipdf 320 KB
Turkish loan words in the magazine Kršćanska obitelj (1900 – 1904) (str.177-208)  
Draženko Tomić
Pregledni rad
 
Utjecaj koaliranja Hrvatske seljačke stranke sa srpskim radikalima na izborne rezultate 1927. u Bosni i Hercegovini (str.209-240) hrvatskipdf 268 KB
Influence of the coalition of Croatian Peasant Party with Serbian radicals on the 1927 election results in Bosnia and Herzegovina (str.209-240)  
Ivica Glibušić
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija između Dominika Mandića i Josipa Hamma u Arhivu Hercegovačke franjevačke provincije (str.241-264) hrvatskipdf 210 KB
Correspondence between Dominik Mandic and Josip Hamm in the Archive of the Franciscan Province of Herzegovina (str.241-264)  
Marina Beus, Dijana Korać
Pregledni rad
 
Kardinal i Maršal (str.267-274) hrvatskipdf 116 KB
Ratko Perić
Ostalo
 
Nenad Cambi, Dioklecijanov lik. Između realnosti i transcendencije. Artistički, ikonografski i sociološki aspekt = The image of Diocletian. Between realety and transcendence. Artistic, iconographic and Sociological Aspects, Književni krug Split, Split, 2017., 247 str. (str.277-279) hrvatskipdf 405 KB
Ana Zadro
Recenzija, Prikaz
 
Emilio Marin et Alii, Forum Naronitanum, Arheološki muzej Narona, Vid, 2017., 451 str. (str.280-282) hrvatskipdf 50 KB
Ana Zadro
Recenzija, Prikaz
 
Radmilo Pekić, Bilećke Rudine u srednjem vijeku (Билећке Рудине у средњем виjеку), Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Udruženje istoričara Republike Srpske "Milorad Ekmečić", Kosovska Mitrovica - Banja Luka, 2018., 291 str. (str.283-288) hrvatskipdf 75 KB
Nina Čuljak
Recenzija, Prikaz
 
Ivana Brković, Političko i sveto. Identitet prostora i prostori identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zagreb - Dubrovnik, 2018., 323 str. (str.289-293) hrvatskipdf 66 KB
Andrija Šego
Recenzija, Prikaz
 
Faruk Taslidža, Bosanski ejalet u doba Bečkog rata (1683-1699), Mostar, 2017., 220 str. (str.294-297) hrvatskipdf 68 KB
Dijana Pinjuh
Recenzija, Prikaz
 
Ian Kershaw, Kraj: Slom Hitlerove Njemačke 1944. - 1945., V.B.Z., Zagreb, 2018., 543 str. (str.298-303) hrvatskipdf 74 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz
 
Željko Majić - Božo Goluža (prir.), U vjeri, nadi i ljubavi. Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.), Crkva na kamenu, Mostar, 2018., 400 str. (str.304-311) hrvatskipdf 92 KB
Dragana Zovko
Recenzija, Prikaz
 
Prilozi 47, Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju, Sarajevo, 2018., 331 str. (str.312-318) hrvatskipdf 88 KB
Dženita Rujanac
Recenzija, Prikaz
 
Ante Bralić (ur.), Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-1999.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., 325 str. (str.319-324) hrvatskipdf 71 KB
Slavko Zovko
Recenzija, Prikaz
 
Ivica Šarac, Metastaze jedne revolucije. Uspostava komunističko-partizanske vlasti u zapadnim dijelovima Hercegovine (listopad 1944. – ožujak 1945.), Crkva na kamenu, Mostar, 2019., 431 str. (str.325-330) hrvatskipdf 82 KB
Martina Arapović
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 5.509 *