hrcak mascot   Srce   HID

Cris : Journal of the Historical Society of Križevci,Vol. IX No. 1
Publication date: February 2007

Published on HRČAK: 23 February 2008
Table of contents Full text
Novootkrivena arheološka nalazišta uz rječicu Veliku kod mjesta Majur i Ladinec (str.5-25) croatianpdf 3 MB
Newly Discovered Archaeological Sites along the Velika Stream at Majur and Ladinec Settlements (str.5-25)  
Tatjana Tkalčec, Snježana Karavanić, Bartul Šiljeg, Kristina Jelinčić
Original scientific paper
 
Srednjovjekovni posjedi u Poljani, Đurđicu i Tremi kraj Križevaca (str.26-35) croatianpdf 421 KB
Medieval Properties in Poljana, Đurđic and Trema near Križevci Territory (str.26-35)  
Ranko Pavleš
Original scientific paper
 
Pokušaj procjene ukupnog broja stanovnika u Kalničkom arhiđakonatu od kraja 16. do početka 18. stoljeća (str.36-44) croatianpdf 274 KB
Attempt to Estimate Total Number of Inhabitants in Kalnik Archdeaconry from the End of 16th - beginning of 18th cent (str.36-44)  
Hrvoje Petrić
Original scientific paper
 
Djelovanje povjesničara Ante Neimarevića u Križevcima i okolici u razdoblju od 1927. do 1929. godine (str.45-56) croatianpdf 785 KB
Historian Ante Neimarević and His Activities in and around Križevci in Period 1927-1929 (str.45-56)  
Mira Kolar-
Original scientific paper
 
Novčane institucije i javne fi nancije u Bjelovarsko-križevačkoj županiji od 1847. - 1910. na osnovi statistike (str.57-65) croatianpdf 368 KB
Monetary Institutions and Public Finances in Bjelovar-Križevci County from 1847-1910, statistically based data (str.57-65)  
Milivoj Ređep, Ksenija Vuković
Original scientific paper
 
Kako je pisao Glas Bjelovara, list ljevičarske orijentacije u razdoblju od 1935. do 1940. (str.66-76) croatianpdf 629 KB
What Glas Bjelovara, left-orientated paper wrote 1935-1940 wrote (str.66-76)  
Željko Karaula
Original scientific paper
 
Oslobođenje vojarne “Kalnik” i skladišta oružja i streljiva u Širokom Brezju (str.77-87) croatianpdf 488 KB
Takeover of ‘Kalnik’ Barracks and Široko Brezje Storage (str.77-87)  
Đuro Škvorc
Original scientific paper
 
Arheološka istraživanja na starom gradu Veliki Kalnik u 2005. i 2006. godini (str.88-100) croatianpdf 667 KB
Archaeological excavations in Kalnik Old Town in 2005 and 2006 (str.88-100)  
Lana Okroša - Rožić
Preliminary communication
 
Gradsko stanovništvo u Križevcima u svijetlu Sigismundove povlastice iz 1405. godine (str.101-106) croatianpdf 223 KB
City Population in Kriæevci through the 1405 Sigismund Grant (str.101-106)  
Jelena Balog - Vojak
Review article
 
Bioetički sadržaji u vezenim porukama na očuvanoj rubenini dubovečkoga kraja (str.107-119) croatianpdf 979 KB
Bioethical content in embroidered linen messages of Dubovec (str.107-119)  
Marica Vrabec
Review article
 
Dragutin Zajc, neumorni kulturni djelatnik (1909. - 1997.) (str.120-127) croatianpdf 414 KB
Dragutin Zajc, Untiring Cultural Worker (1909 - 1997) (str.120-127)  
Jelena Marijanović - Borošak
Review article
 
Južni portal crkve Sv. Marka na Gradecu u kontekstu bečkog dvorskog kiparstva (str.128-146) croatianpdf 2 MB
Southern Portal of Gradec St Marko’s Church in the Vienna Court Plastic Arts Context (str.128-146)  
Zdenko Balog
Review article
 
Sto sedamdeset godina organiziranog čitanja u Križevcima: od Ilirske čitaonice do Gradske knjižnice (str.147-156)  
Hundred and Seventy Years of Organized Reading in Kriæevci: from Illyrian Library to City Library (str.147-156)  
Marjana Janeš - Žulj
Review article
 
Srednjevjekovni pavlinski samostan u Lepoglavi-arheološka istraživanja 2003. i 2004. godine (str.157-169)  
Medieval Paulist Monastery in Lepoglava-Archaeological Excavations in 2003/2004 (str.157-169)  
Tajana Pleše
Review article
 
Pečat slobodnog i kraljevskog Grada križevačkog, ujedinjenog 1752. godine (str.170-178)  
Seal of the Free Royal of Kriæevci United in 1752 (str.170-178)  
Ljudevit Plačko
Other
 
Spomenica župe u Križevcima (str.179-191)  
Memorial in Parishes of Kriæevci (str.179-191)  
Ljudevit Plačko
Other
 
Privilegije svetojelenskim plemićima pismeno potvrđene ukazom kralja Sigismunda (str.192-196)  
Saint Helen Noblemen’s Privileges Confi rmed by King Sigismund’s Decree (str.192-196)  
Tvrtko Milunović
Other
 
Iz povijesti knjižnice Grkokatoličke biskupije u Križevcima; Dokument o uređenju knjižnice provedenom od 1914. do 1916. godine (str.197-207)  
History of the Library in Greek-Catholic Bishopric in Kriæevci: Library arranging from 1914-1916 (str.197-207)  
Suzana Knežević
Other
 
Visits: 17.566 *