hrcak mascot   Srce   HID

Glasilo biljne zaštite, Vol. 19 No. 5, 2019.


Glasilo biljne zaštite,Vol. 19 No. 5
Datum izdavanja: rujna 2019.

Objavljen na Hrčku: 21. 4. 2020.
Sadržaj Puni tekst
POTROŠNJA PESTICIDA U HRVATSKOJ POLJOPRIVREDIU U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2017. GODINE (str.537-548) hrvatskipdf 307 KB
PESTICIDE CONSUMPTION IN CROATIAN AGRICULTURE IN THE PERIOD FROM 2012 UNTIL 2017 (str.547)  
Klara Barić, Renata Bažok, Ana Pintar
Stručni rad
 
SUZBIJANJE ŠTETNIKA NA VELIKIM POVRŠINAMA (str.549-558) hrvatskipdf 351 KB
Renata Bažok, Zrinka Drmić, Helena Virić Gašparić, Martina Mrganić, Darija Lemić, Maja Čačija
Stručni rad
 
 
NEKEMIJSKE MJERE SUZBIJANJA ŠTETNIH ORGANIZAMA (str.559-564) hrvatskipdf 305 KB
Ivan Juran, Tanja Gotlin Čuljak
Stručni rad
 
OBOJENI MAMCI U SUZBIJANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA – PRIMJERI DOBRE PRAKSE (str.565-571) hrvatskipdf 311 KB
COLORED BAITS IN PEST CONTROL – EXAMPLES OF GOOD PRACTICE (str.570)  
Sandra Skendžić, Darija Lemić, Maja Čačija, Martina Kadoić Balaško, Zrinka Drmić, Renata Bažok, Marija Dvečko
Stručni rad
 
ENTOMOPATOGENE NEMATODE U SUZBIJANJU ŠTETNIKA U RATARSTVU (str.572-582) hrvatskipdf 308 KB
THE CONTROL OF INSECT PESTS IN ARABLE CROPS WITH ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES (str.580)  
Martina Kadoić Balaško, Maja Čačija, Zrinka Drmić, Majda Kolenc, Darija Lemić, Helena Virić Gašparić, Sandra Skendžić, Renata Bažok
Stručni rad
 
 
PRIMJENA RNAi TEHNOLOGIJE U ZAŠTITI BILJA (str.583-587) hrvatskipdf 236 KB
Maja Čačija, Martina Kadoić Balaško, Darija Lemić, Helena Virić Gašparić, Sandra Skendžić, Renata Bažok
Stručni rad
 
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA SIVOG MUHARA ‐ Setaria glauca (L.) P. Beauv. (str.588-597) hrvatskipdf 328 KB
THE BIOLOGY AND ECOLOGY OF YELLOW FOXTAIL ‐ Setaria glauca (L.) P. Beauv. (str.595)  
Ema Brijačak, Valentina Šoštarčić, Zvonimir Ostojić, Maja Šćepanović
Pregledni rad
 
KUKCI U PREHRANI LJUDI (str.598-603) hrvatskipdf 355 KB
Darija Lemić
Stručni rad
 
MEĐUNARODNI SKUP O PATOLOGIJI BESKRALJEŽNJAKA I MIKROBIOLOŠKOM SUZBIJANJU (str.604-604) hrvatskipdf 132 KB
Martina Kadoić Balaško
Ostalo
 
11. IOBC KONFERENCIJA „Integrirana zaštita uskladištenih proizvoda“ (str.605-605) hrvatskipdf 138 KB
Darija Lemić
Ostalo
 
10. CASEE KONFERENCIJA “The role of life science universities in redirecting land use from threat to guardian of ecosystem” (str.606-606) hrvatskipdf 133 KB
Martina Kadoić Balaško
Ostalo
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI: Ivan Lukić (str.607-609) hrvatskipdf 199 KB
Vijest  
ISPRAVAK POGREŠKE IZ PROŠLOG BROJA ČASOPISA (str.609-610) hrvatskipdf 194 KB
Ispravak  
PRIPREMA RUKOPISA ZA ČASOPIS GLASILO BILJNE ZAŠTITE: UPUTE AUTORIMA (str.610-613) hrvatskipdf 215 KB
Renata Bažok
Ostalo
 
Posjeta: 2.431 *