hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 35
Datum izdavanja: lipnja 1997.

Objavljen na Hrčku: 23. 6. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Glagoljski natpis u Konavlima (str.7-10) hrvatskipdf 1 MB
Branko Fučić, Niko Kapetanić
Prethodno priopćenje
 
Spomen Dubrovčana u Chioggi (XV–XVI st.) (str.11-18) hrvatskipdf 2 MB
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Svakodnevnica dubrovačkih pograničnih sela u doba hajdučije (Morejski rat 1684.–1699.) (str.19-36) hrvatskipdf 7 MB
Vesna Miović-Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovnik u Ilirskim pokrajinama (str.37-62) hrvatskipdf 9 MB
Stjepan Ćosić
Izvorni znanstveni članak
 
Ekonomske prilike u Dubrovniku i dubrovačkom kraju od ulaska Francuza do kraja 19. stoljeća (str.63-101) hrvatskipdf 13 MB
Antun Kobašić
Izvorni znanstveni članak
 
O namjeri Josipa Jurja Strossmayera da kupi otok Lokrum (str.103-107) hrvatskipdf 2 MB
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Mijene dobnih struktura u procesima demografske tranzicije (dubrovački primjeri) (str.109-149) hrvatskipdf 7 MB
Nenad Vekarić
Izvorni znanstveni članak
 
Tko je nama Vetranović? (Komentar novije kroatističke literature o djelu Mavra Vetranovića) (str.151-166) hrvatskipdf 5 MB
Antun Pavešković
Izvorni znanstveni članak
 
Talijanski pjesnici u latinskim epigramima Rajmunda Kunića (str.167-172) hrvatskipdf 2 MB
Fedora Ferluga-Petronio
Izvorni znanstveni članak
 
Amerika – Izazov za geodeta Ruđera Boškovića (str.173-184) hrvatskipdf 4 MB
Ivica Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovkinja Jelena Pozza Sorgo i sudbina Piesni razlike Dinka Ragnine iz 1536. godine (str.185-193) hrvatskipdf 3 MB
Slavica Stojan
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog bibliografiji povijesti grada Dubrovnika i Dubrovačke Republike na stranim jezicima (str.195-239) hrvatskipdf 11 MB
Neven Budak
Stručni rad
 
Cvito Fisković (24. prosinca 1908., Orebić – 12. srpnja 1996., Split) (str.241-246) hrvatskipdf 2 MB
Maja Nodari
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Dubrovčanin Benedikt Kotruljević – Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, ur. Vladimir Stipetić, Zagreb: HAZU i Hrvatski računovođa, 1996., 383 str. (str.247-251) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maren M. Frejdenberg, Židovi na Balkanu. Moskva – Jeruzalem: Textbooks of the Jewish University, 1996 (5756), 239 str. (str.251-254) hrvatskipdf 1 MB
Nenad Vekarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pavo Živković, Etnička i vjerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljeća (Dolazak, razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima), Sarajevo – Mostar: Hrvatsko kulturno društvo »Napredak«, 1996., 257 str. (str.253-255) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šime Peričić, Pomorska trgovina Dalmacije u XIX. stoljeću. Zadar: Ogranak Matice hrvatske, 1995., 144 str. (str.255-258) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan Ćosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 2.324 *