hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 13-14
Datum izdavanja: lipnja 1976.

Objavljen na Hrčku: 17. 10. 2020.
Sadržaj Puni tekst
O Dubrovačkoj Republici godine 1624. (str.5-17) hrvatskipdf 4 MB
Alcune osservazioni sulla Repubblica di Ragusa nel 1624 (str.5-17)  
Grga Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Korčulanski majstori XVI stoljeća u Apuliji (str.19-30) hrvatskipdf 4 MB
The Korčula Masters of the Sixteenth Century in Apulia (str.19-30)  
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
Uvod u studij Gundulićevih melodrama (str.31-52) hrvatskipdf 6 MB
Introduction to Studies on Gundulić's Melodramas (str.31-52)  
Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak
 
O astronomu Ginu Gazulu i dubrovačkom traktatu o astrolabu (str.53-94) hrvatskipdf 15 MB
L'astronome Gin Gazul et le traité ragusain d'astrolabe (str.53-94)  
Mirko Dražen Grmek, Žarko Dadić
Izvorni znanstveni članak
 
Filjuga – najznačajniji operativni brod dubrovačke države (dru­ga pol. 17–19. st.) (str.95-116) hrvatskipdf 6 MB
»Filjuga« – The Most Significant Man-of-War of the Republic of Dubrovnik (Second Half of the 17th–19th Centuries) (str.95-116)  
Josip Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju odnosa Dubrovnika i Venecije u XVII i XVIII stoljeću (str.117-141) hrvatskipdf 9 MB
A Contribution to the Study on the Relations Between Dubrovnik and Venice in the 17th and 18th Centuries (str.117-141)  
Ilija Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Neobjelodanjena Kokoljina slika u Dubrovniku (str.143-145) hrvatskipdf 977 KB
Un dipinto inedito di Tripo Kokolja a Dubrovnik (str.143-145)  
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovački novčani polozi u inozemstvu pred pad Republike (str.147-167) hrvatskipdf 6 MB
Dubrovnik’s Monetary Deposits in Foreign Countries Before the Fall of the Republic (str.147-167)  
Vinko Ivančević
Izvorni znanstveni članak
 
Nardellijeva pisma Peru Čingriji (str.169-187) hrvatskipdf 5 MB
Nardelli's Letters to Pero Čingrija (str.169-187)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Nešto građe o putu »Hrvatskog dramatskog društva« u Du­brovnik 1875. godine (str.189-217) hrvatskipdf 9 MB
Some Materials about the Tour of the »Croatian Dramatic Society« to Dubrovnik (str.189-217)  
Slobodan P. Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Dvadeset i pet godina postojanja i rada Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (str.219-256) hrvatskipdf 11 MB
The 25th Anniversary of Existence and Activity of the Historical Institute of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik (str.219-256)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest Dubrovnika II: Povijest Dubrovnika od VII st. do godine 1205. (str.1007-1139) hrvatskipdf 51 MB
L’histoire de Dubrovnik II: L’histoire de Dubrovnik depuis le VIIème siècle jusqu'en 1205 (str.1007-1139)  
Josip Lučić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 2.007 *