hrcak mascot   Srce   HID

Infektološki glasnik, Vol. 40 No. 2, 2020.


Infektološki glasnik,Vol. 40 No. 2
Datum izdavanja: studenoga 2020.

Objavljen na Hrčku: 18. 11. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Prva tri mjeseca COVID-19 u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Federaciji Bosne i Hercegovine – komparativna analiza mjera za suzbijanje bolesti (str.43-49) hrvatskipdf 128 KB
First three months of COVID-19 in Croatia, Slovenia, Serbia and Federation of Bosnia and Herzegovina – comparative assessment of disease control measures (str.43-49) engleskipdf 128 KB
Nika Lazić, Vanja Lazić, Branko Kolarić
Izvorni znanstveni članak
 
Dijagnostika SARS-CoV-2 infekcije: preliminarni rezultati šest seroloških testova (str.50-54) hrvatskipdf 595 KB
Diagnosis of SARS-CoV-2 infection: preliminary results of six serology tests (str.50-54) engleskipdf 595 KB
Tatjana Vilibić-Čavlek, Vladimir Stevanović, Irena Tabain, Ljiljana Perić, Dario Sabadi, Željka Hruškar, Ljiljana Milašinić, Ljiljana Antolašić, Maja Bogdanić, Vladimir Savić, Ljubo Barbić
Izvorni znanstveni članak
 
Bolesnici liječeni u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu zbog bolesti COVID-19 (str.55-63) hrvatskipdf 535 KB
Critically ill patients with COVID-19 treated in the Intensive Care Unit atthe University Hospital for Infectious Diseases „Dr. Fran Mihaljević“ in Zagreb (str.55-63) engleskipdf 535 KB
Anita Atelj, Vladimir Krajinović, Marija Santini, Neven Papić, Martina Vargović, Viktor Kotarski, Branimir Gjurašin, Juraj Krznarić, Marko Kutleša
Stručni rad
 
Oftalmološki aspekti COVID-19 – pregled literature i naše iskustvo (str.64-67) hrvatskipdf 112 KB
Ophthalmological aspects of COVID-19 – literature review and our experience (str.64-67) engleskipdf 112 KB
Dina Lešin Gaćina, Nenad Vukojević, Igor Petriček, Sonja Jandroković, Ivan Škegro, Petra Kristina Ivkić
Pregledni rad
 
COVID-19 i trudnoća (str.68-74) hrvatskipdf 133 KB
COVID-19 and pregnancy (str.68-74) engleskipdf 133 KB
Adam Vrbanić, Gordan Zlopaša, Joško Lešin
Pregledni rad
 
Bivalvularni infektivni endokarditis uzrokovan bakterijom Staphylococcus aureus u prethodno zdrave trudnice – prikaz slučaja (str.75-80) hrvatskipdf 264 KB
Bivalvular Staphylococcus aureus endocarditis in a young pregnant woman without known previous risk factors – a case report (str.75-80) engleskipdf 264 KB
Đurđica Cekinović Grbeša, Biserka Trošelj Vukić, Igor Grubješić, Samira Knežević, Lari Gorup, Irena Slavuljica, Ivica Pavić
Stručni rad
 
Inicijalni učinak epidemije bolesti COVID-19 na HIV usluge u Hrvatskoj (str.79-80) hrvatskipdf 311 KB
Initial impact of COVID-19 epidemic on HIV services in Croatia (str.79-80) engleskipdf 311 KB
Nikolina Bogdanić, Ivana Javorić, Sanja Belak Škugor, Šime Zekan, Davorka Lukas, Ivana Benković, Josip Begovac
Pismo uredniku
 
Posjeta: 7.005 *