hrcak mascot   Srce   HID

Infektološki glasnik, Vol. 40 No. 3, 2020.


Infektološki glasnik,Vol. 40 No. 3
Datum izdavanja: veljače 2021.

Objavljen na Hrčku: 22. 2. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Liječenje COVID-19: pravo vrijeme za program upravljanja antimikrobnom terapijom (str.83-85) hrvatskipdf 98 KB
COVID-19 treatment: High time for Antimicrobial Stewardship Program (str.83-85) engleskipdf 98 KB
Nenad Pandak, Vladimir Krajinović
Uvodnik
 
Antibakterijski učinak preparata „Sanosil super25“ na višestruko rezistentne bakterije Acinetobacter baumannii i Klebsiella pneumoniae (str.86-90) hrvatskipdf 614 KB
Antibacterial effect of „Sanosil super25“ on multiple resistant bacteria Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae (str.86-90) engleskipdf 614 KB
Ana Kovačić, Jasna Hrenović, Ivana Goić-Barišić, Miroslav Barišić
Izvorni znanstveni članak
 
Febrilne reakcije nakon infuzije krvotvornih matičnih stanica češće su ukoliko se ne primijeni premedikacija kortikosteroidima što rezultira većom upotrebom antibiotika rano nakon transplantacije (str.91-96) hrvatskipdf 330 KB
Febrile reaction after hematopoietic stem cell infusion is more frequent if no steroid premedicaton is given which results in more frequent use of antibiotics in early post-transplant phase (str.91-96) engleskipdf 330 KB
Lucija Romić, Zinaida Perić, Lana Desnica, Radovan Vrhovac, Nadira Duraković
Izvorni znanstveni članak
 
Mikrobiološka i radiološka dijagnostika COVID-19 (str.97-106) hrvatskipdf 2 MB
COVID-19 Microbiological and Radiological Diagnostics (str.97-106) engleskipdf 2 MB
Karlo Jeličić, Ivan Christian Kurolt, Armin Mehmedović, Klaudija Višković, Oktavija Đaković Rode
Pregledni rad
 
Trenutna saznanja o epidemiologiji i kliničkoj prezentaciji koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19) (str.107-112) hrvatskipdf 123 KB
Current Understanding of Epidemiology and Clinical Manifestation of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (str.107-112) engleskipdf 123 KB
Ljiljana Lukić, Davorka Dušek
Pregledni rad
 
Bakterijemija uzrokovana s Actinomyces sp. (Microbacterium hydrocarbonoxydans) kod desetogodišnjeg dječaka s karioznim zubalom – prikaz bolesnika (str.113-119) hrvatskipdf 2 MB
Bacteriemia caused by Actinomyces sp. (Microbacterium hydrocarbonoxydans) in a ten-year-old boy with carious dental - a case report (str.113-119) engleskipdf 2 MB
Finka Štivić, Maja Abram, Marko Vučković, Maja Bogdan, Domagoj Drenjančević, Maja Tomić Paradžik
Stručni rad
 
Posjeta: 1.643 *