hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 76 No. 3, 2006.


Datum izdavanja: siječnja 2007.

Objavljen na Hrčku: 13. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Abraham - praotac vjere: u kršćanstvu, židovstvu i islamu. Radovi Interkonfesionalnog znanstvenog simpozija u Zagrebu (str.509-511) hrvatskipdf 225 KB
Ostalo  
Predgovor (str.512-512) hrvatskipdf 150 KB
Ivan DUGANDŽIĆ
Ostalo
 
Abraham naš otac u vjeri. Povijest, vjera i teologija (str.513-529) hrvatskipdf 237 KB
Abraham Our Father in Faith. History, Belief and Theology (str.513-529)  
Adalbert REBIĆ
Pregledni rad
 
Abraham u Evanđeljima Isusova djetinjstva. Abraham u rodoslovljima (Mt 1,1-2.17; Lk 3,34) i Zaharijinu hvalospjevu (Lk 1,73) (str.531-544) hrvatskipdf 225 KB
Abraham in the Gospels of Jesus' Infancy. Abraham in the Genealogies (Mt 1:1-2.17; Lk 3:34) and in Zechariah's Hymn Benedictus (Lk 1:73) (str.531-544)  
Nikola HOHNJEC
Pregledni rad
 
Abraham - otac po tijelu i po vjeri (Mt 3,9; Lk 3,8; Mt 8,11; Lk 13,28) (str.545-550) hrvatskipdf 209 KB
Abraham - Father in Body and Faith (Mt 3:9; Lk 3:8; Mt 8:11; Lk 13:28) (str.545-550)  
Tadej VOJNOVIĆ
Pregledni rad
 
Isus i Abraham u kontekstu Lukine genealogije (Lk 3,23-38) (str.551-572) hrvatskipdf 280 KB
Jesus and Abraham in the Context of Luke's Genealogy (Lk 3:23-38) (str.551-572)  
Anto POPOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Isus veći od Abrahama (Iv 8,30-58). Mjesto i uloga Abrahama u Ivanovu evanđelju (str.573-594) hrvatskipdf 268 KB
Jesus Greater than Abraham (Jn 8:30-58). Abraham's Part and Role in John's Gospel (str.573-594)  
Ivan DUGANDŽIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Abraham prema židovskoj rabinskoj egzegezi (str.595-615) hrvatskipdf 253 KB
Abraham According to the Jewish Rabbinic Meaning of Exegesis (str.595-615)  
Adalbert REBIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Bog slave je/i Bog Abrahamov. Abraham u Djelima apostolskim (str.617-632) hrvatskipdf 260 KB
The God of Glory is/and Abraham's God too. Abraham in the Acts of the Apostles (str.617-632)  
Mario CIFRAK
Izvorni znanstveni članak
 
Svjedočanstvo Pisma za Abrahamovo opravdanje vjerom (Rim 4,1-25) (str.633-694) hrvatskipdf 448 KB
Testimonies of Letters to Justify Abraham with Faith (Rom 4:1-25) (str.633-694)  
Marijan VUGDELIJA
Izvorni znanstveni članak
 
Abraham u Rim 9-11. Božja dosljednost u ponudi i modalitetima spašavanja svega čovječanstva (str.695-732) hrvatskipdf 332 KB
Abraham in the Romans 9-11. God's Consistency in the Offer and Mode of Salvation for all of Mankind (str.695-732)  
Marinko VIDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Abraham unutar »oblaka svjedoka« vjere (Heb 11,8-19) (str.733-754) hrvatskipdf 286 KB
Abraham Within the »Cloud of Witnesses« of the Faith (Heb 11:8-19) (str.733-754)  
Božo LUJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Abraham - prijatelj Božji, čovjek vjere i djela prema Jakovljevoj poslanici (str.755-779) hrvatskipdf 271 KB
Abraham - God's Friend and a Man of Faith and Works According to the Letters of James (str.755-779)  
Mato ZOVKIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Biblijska konferencija u Szegedu (str.781-782) hrvatskipdf 137 KB
Mario CIFRAK
Crtice
 
Simpozij katoličkih bibličara Staroga zavjeta njemačkog govornog područja u Strasbourgu (AGAT, 2006.) (str.783-787) hrvatskipdf 169 KB
Mladen HORVAT
Crtice
 
Konferencija Katoličkih biblijskih djela Srednje Europe (str.788-789) hrvatskipdf 123 KB
Mario CIFRAK
Crtice
 
Adrese suradnika (str.790-790) hrvatskipdf 104 KB
Addresses of Contributors (str.790-790)  
Ostalo  
Sadržaj (str.791-792) hrvatskipdf 120 KB
Index (str.793-793) latinskipdf 118 KB
Contents (str.794-794) engleskipdf 108 KB
Ostalo  
Posjeta: 22.973 *