hrcak mascot   Srce   HID

Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva,Vol. 62 No. 1
Datum izdavanja: siječnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 9. 6. 2008.
Sadržaj Puni tekst
ISPAŠA U BIOKEMIJSKI RAZNOVRSNOJ BILJNOJ ZAJEDNICI: KOMPLEMENTARNOST SEKUNDARNIH METABOLITA (str.3-9)  
FORAGING IN BIOCHEMICALLY HETEROGENOUS PLANT COMMUNITY: SECONDARY METABOLITES COMPLEMENTARITY (str.3-9) engleskipdf 243 KB
Jozo Rogošić
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOŠKE ODLIKE VIMENA ISTARSKIH OVACA (str.11-18) hrvatskipdf 258 KB
UDDER MORPHOLOGY TRAITS OF ISTRIAN SHEEP (str.11-18)  
Zvonimir Prpić, Vesna Pavić, Boro Mioč, Ivan Vnučec, Velimir Sušić
Izvorni znanstveni članak
 
DIZAJN KONZERVACIJSKIH SHEMA U FUNKCIJI OČUVANJA I GOSPODARSKE REAFIRMACIJE UGROŽENIH IZVORNIH PASMINA (str.21-26) hrvatskipdf 175 KB
Ante Ivanković, Pavo Caput, Z. Ivkić
Izlaganje sa skupa
 
SLOVENIAN WAY OF LEGISLATION ON AnGR (str.27-38) engleskipdf 297 KB
Drago Kompan
Izlaganje sa skupa
 
IZVANTJELESNO OČUVANJE ŽIVOTINJSKE GENETSKE RAZNOLIKOSTI U BANCI GENA. RAD U CENTRU ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O. (str.39-42) hrvatskipdf 180 KB
M. Matković, Ivanka Majić-Balić, P. Božić, Š. Horvat
Izlaganje sa skupa
 
UPRAVLJANJE OKOLIŠEM KORIŠTENJEM IZVORNIH PASMINA I SORTI (str.43-54) hrvatskipdf 218 KB
R. Ozimec
Izlaganje sa skupa
 
KRIŽEVAČKA KUKMICA (str.55-57) hrvatskipdf 139 KB
V. Pintić, Nataša Pintić-Pukec, F. Poljak, Katica Vojta, Marija Meštrović, S. Flajpan, Z. Mihalić
Izlaganje sa skupa
 
TRAJNA ZAŠTITA ISTARSKOG GOVEDA GOSPODARSKIM KORIŠTENJEM (str.59-67)  
PERMANENT PROTECTION OF ISTRIAN CATTLE THROUGH COMMERCIAL EXPLOITATION (str.59-67) engleskipdf 244 KB
G. Prekalj, P. Caput, A. Jedrejčić, A. Ivanković, M. Konjačić
Izlaganje sa skupa
 
EVALUACIJA CRNE SLAVONSKE SVINJE U ODNOSU NA SUSTAV DRŽANJA I KRIŽANJE (str.69-73) hrvatskipdf 267 KB
EVALUATION OF THE BLACK SLAVONIAN PIG IN TERMS OF INDOOR/OUTDOOR PRODUCTION SYSTEM AND CROSSBREEDING (str.69-73)  
Đuro Senčić, Danijela Butko, Zvonko Antunović
Izlaganje sa skupa
 
UZGOJ NEKIH UGROŽENIH I AUTOHTONIH VRSTA SLATKOVODNIH RIBA (str.75-77) hrvatskipdf 156 KB
D. Valić, M. Mesarić, E. Teskeredžić
Izlaganje sa skupa
 
THE OLD - KLADRUBY HORSE AS A NATIONAL HERITAGE OF CZECH REPUBLIC (str.79-82) engleskipdf 170 KB
Eva Sobotková, Barbora Zurovacová
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 10.251 *