hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 75 No. 1, 2005.


Datum izdavanja: rujna 2005.

Objavljen na Hrčku: 14. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
»Transcendentalno-kritička« pedagogika Erwina Hufnagela (str.1-30) hrvatskipdf 326 KB
The »Transcendental-Critical« Pedagogy of Erwin Hufnagel (str.1-30)  
Josip OSLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Književno-biblijski pristup teodicejskoj problematici (str.31-59) hrvatskipdf 305 KB
A Literary-Biblical Approach to the Theodicean Problem (str.31-59)  
Krešimir ŠIMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Flora u svijetu simobola drugog dijela Hošejine knjige. Metaforički izrazi za narod (str.61-78) hrvatskipdf 264 KB
Flora in the World of Symbols in the Second Part of Hosea's Book. Metaphorical Expression for People (str.61-78)  
Ivan ŠPORČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
»Kad je Efrajim svoju bolest vidio, a Judeja ranu svoju ...«. O bolesti u knjizi proroka Hošeje (str.79-95) hrvatskipdf 277 KB
»When Ephraim Saw His Illness, and Judah His Wound ...«. Illness in the Book of Hosea (str.79-95)  
Ivan ŠPORČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Majka, žena, učenica. Mjesto i uloga Isusove majke u Ivanovu evanđelju (str.97-116) hrvatskipdf 254 KB
Mother, Woman, Disciple: The Place and Role of Jesus' Mother in a John's Gospel (str.97-116)  
Ivan DUGANDŽIĆ
Pregledni rad
 
Od Marijine osobne svetosti do njezine izvorne svetosti. Dogma o Marijinu Bezgrešnom Začeću (str.117-130) hrvatskipdf 229 KB
Mary's Personal and Original Holiness. Dogma on the Immaculate Conception of Mary (str.117-130)  
Goran DABIĆ
Pregledni rad
 
Kontemplativna molitva u iskustvu i djelima sv. Terezije Avilske (str.131-146) hrvatskipdf 238 KB
Contemplative Prayer in the Experience and Works of St. Theresa of Avila (str.131-146)  
Franjo PODGORELEC
Izvorni znanstveni članak
 
Mistično iskustvo - mjesto susreta među kršćanima (str.147-165) hrvatskipdf 240 KB
Mystical Experience - A Place of Encounter Amongst Christians (str.147-165)  
Milan ŠPEHAR
Izvorni znanstveni članak
 
Neki pokazatelji moralnog prosuđivanja pripadnika pokreta fokolara (str.167-183) hrvatskipdf 313 KB
Some Indicators of Moral Judgment of the Focolar Movement (str.167-183)  
Zdravka LEUTAR, Ana ŠTAMBUK, Stipe TADIĆ
Pregledni rad
 
Bioetika i genetika. Medicinska praksa između eugenike i jatrogene bolesti (str.185-210) hrvatskipdf 329 KB
Bioethics and Genetics: Medical Practice Between Eugenics and Iatrogenic Disease (str.185-210)  
Tonči MATULIĆ
Pregledni rad
 
Obitelj subjekt i objekt pastorala (str.211-228) hrvatskipdf 244 KB
The Family: The Subject and Object of Pastoral Work (str.211-228)  
Josip ČORIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Nova evangelizacija i kateheza braka i obitelji. Premišljanje klasičnih i pokretanje novih modela obiteljskog pastorala (str.229-272) hrvatskipdf 379 KB
The New Evangelisation and the Catechesis of Marriage and the Family. Reconsidering the Classical Means and Founding New Models of Pastoral Care of the Family (str.229-272)  
Milan ŠIMUNOVIĆ
Pregledni rad
 
Korelacija kao sustavno-teološko i religiozno-pedagoško načelo (str.273-288) hrvatskipdf 235 KB
Correlation: As Systematic-Theological and Religious-Pedagogic Principle (str.273-288)  
Đuro ZALAR
Izvorni znanstveni članak
 
Crkva i odgoj u Hrvatskoj. Istraživanje za europsku komparativnu studiju (str.289-313) hrvatskipdf 294 KB
The Church and Formation in Croatia. Resarch for the European Comparative Studies (str.289-313)  
Alojzije HOBLAJ, Nevenka LONČARIĆ JELAČIĆ, Ružica RAZUM
Izvorni znanstveni članak
 
Vjernici laici u naučiteljskoj službi Crkve (str.315-342) hrvatskipdf 316 KB
Lay Persons in the Teaching Office of the Church (str.315-342)  
Josip ŠALKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljanje dobrima (str.343-379) hrvatskipdf 344 KB
The Administration of Goods (str.343-379)  
Nikola ŠKALABRIN
Izvorni znanstveni članak
 
Pravna zaštita sakramenta pokore (str.381-405) hrvatskipdf 265 KB
Juridical Protection of the Sacrament of Penance (str.381-405)  
Jure BRKAN
Izvorni znanstveni članak
 
Arheologija i tekst. Zasjedanje radne zajednice profesora Novoga zavjeta njemačkoga govornog područja, Fribourg, 21.-25. veljače 2005. (str.407-409) hrvatskipdf 143 KB
Mario CIFRAK
Crtice
 
Simpozij o Jurju Križaniću u Moskvi (str.411-425) hrvatskipdf 177 KB
Ivan GOLUB
Crtice
 
Jure Brkan, Župa u zakonodavstvu Katoličke Crkve, Biblioteka 'Službe Božje', knjiga 4., Split, 2004. (str.427-428) hrvatskipdf 170 KB
Matija BERLJAK
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga zavjeta, Priručnici 75, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004. (str.428-431) hrvatskipdf 197 KB
Anto POPOVIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Adrese suradnika (str.432-432) hrvatskipdf 104 KB
Addresses of Contributors (str.432-432)  
Ostalo  
Sadržaj (str.433-434) hrvatskipdf 123 KB
Index (str.435-436) latinskipdf 152 KB
Contents (str.437-438) engleskipdf 143 KB
Ostalo  
Posjeta: 38.428 *