hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2007.

Objavljen na Hrčku: 15. 7. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Prelazak nekretnine u društveno vlasništvo protekom vremena; restitucija i pretvorba (str.1-37) hrvatskipdf 2 MB
Petar Simonetti
Izvorni znanstveni članak
 
Preinaka tužbe (str.39-73) hrvatskipdf 2 MB
Jozo Čizmić
Izvorni znanstveni članak
 
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima (str.75-106) hrvatskipdf 2 MB
Edita Čulinović-Herc
Izvorni znanstveni članak
 
Izmjene ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti prema novom Zakonu o obveznim odnosima (str.107-155) hrvatskipdf 2 MB
Silvija Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Završna dioba u stečajnom postupku (str.157-188) hrvatskipdf 2 MB
Jasnica Garašić
Izvorni znanstveni članak
 
Oblici štete od računalnih virusa i odgovornost za štetu (str.189-228) hrvatskipdf 2 MB
Katerina Dulčić
Izvorni znanstveni članak
 
Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika (str.229-265) hrvatskipdf 2 MB
Aleksandra Maganić
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos prava osobnosti i medijskog prava (str.267-315) hrvatskipdf 2 MB
Aldo Radolović
Prethodno priopćenje
 
Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskome i hrvatskome pravu (str.317-362) hrvatskipdf 2 MB
Nada Bodiroga-Vukobrat, Sandra Laleta
Pregledni rad
 
Odgovornost za pravne nedostatke u Zakonu o obveznim odnosima i izabranim pravnim poretcima (str.363-405) hrvatskipdf 2 MB
Zvonimir Slakoper
Pregledni rad
 
Otvorena pitanja upravnog postupka u Hrvatskoj (str.407-439) hrvatskipdf 2 MB
Dario Đerđa
Pregledni rad
 
Pretpostavke za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu (str.441-492)  
Eduard Kunštek
Pregledni rad
 
Trebaju li nam promjene u nekim aspektima oporezivanja (nepokretne) imovine? (str.493-510) hrvatskipdf 2 MB
Nataša Žunić Kovačević
Pregledni rad
 
Trend proširenja kruga osoba s pravom na novčanu naknadu u poredbenom i našem pravu kao oblik popravljanja neimovinske štete u slučaju smrti bliske osobe (str.511-540) hrvatskipdf 2 MB
Maja Bukovac Puvača
Pregledni rad
 
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora (str.541-586) hrvatskipdf 2 MB
Dionis Jurić
Pregledni rad
 
Odgovornost za štetu izazvanu neispravnim proizvodom u hrvatskom i bosanskohercegovačkom pravu (str.587-632) hrvatskipdf 2 MB
Marko Bevanda
Pregledni rad
 
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (str.633-683) hrvatskipdf 2 MB
Loris Belanić
Pregledni rad
 
Prisilno sudsko hipotekarno osiguranje tražbine (str.685-720) hrvatskipdf 2 MB
Gabrijela Mihelčić
Pregledni rad
 
Posebna zaštita dobro poznatih i čuvenih žigova (str.721-752) hrvatskipdf 2 MB
Dragan Zlatović
Pregledni rad
 
Zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - u projektu reforme zdravstva i istoimenom zakonu - (str.753-782) hrvatskipdf 2 MB
Marinko Đ. Učur
Stručni rad
 
Izvlaštenje u sudskoj praksi (str.783-817) hrvatskipdf 2 MB
Jasna Brežanski
Stručni rad
 
Nevaljanost pojedinih odredbi općih uvjeta iz ugovora o kasko osiguranju motornog vozila, Smije li nemogućnost predočenja prometne dozvole ukradenog vozila predstavljati zapreku za isplatu osigurnine? (str.819-838) hrvatskipdf 2 MB
Srđan Šimac
Stručni rad
 
Pretvorba komunalnih poduzeća i vlasništvo objekata i uređaja komuinalne infrastrukture (str.839-866) hrvatskipdf 2 MB
Desanka Sarvan
Stručni rad
 
Uređenja međa (str.867-891) hrvatskipdf 2 MB
Jelena Uzelac
Stručni rad
 
Posjeta: 240.883 *