hrcak mascot   Srce   HID

Revija za socijalnu politiku, Vol. 12 No. 1, 2005.


Datum izdavanja: siječnja 2005.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima (str.1-21) hrvatskipdf 858 KB
Informal and Formal Support to One-Parent and Two-Parent Families (str.1-21)  
Zora Raboteg-Šarić, Ninoslava Pećnik
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena standarda stanovanja u Zagrebu kao razvojnog resursa (str.23-44) hrvatskipdf 609 KB
The Estimation of the Housing Standard in Zagreb as a Developmental Resource (str.23-44)  
Gojko Bežovan
Pregledni rad
 
Segmentation of the Labour Market and Employee Rights in Croatia (str.45-66)  
Segmentation of the Labour Market And The Employee Rights in Croatia (str.45-66) engleskipdf 506 KB
Domagoj Račić, Zdenko Babić, Najla Podrug
Izvorni znanstveni članak
 
Predpristupni ekonomski program 2005.-2007. Socijalna politika (str.67-87) hrvatskipdf 323 KB
Pre-Accession Economic Program 2005-2007. Social Policy (str.67-87)  
Vlada Republike Hrvatske
Ostalo
 
Dean Ajduković (ur.): Socijalna rekonstrukcija zajednice. Psihološki procesi, rješavanje sukoba i socijalna akcija (str.89-91) hrvatskipdf 53 KB
Dean Ajduković (ed.): Social Reconstruction of the Community. Psychological Processes, Conflict Resolution and Social Action (str.89-91)  
Jasenka Pregrad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Darja Radović Mahečić: Socijalno stanovanje međuratnog Zagreba (str.91-93) hrvatskihtml 13 KB
Darja Radović Mahečić: Social Housing in Zagreb between the Wars (str.91-93)  
Gojko Bežovan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maja Štambuk, Antun Šundalić (ur.): Razvojne perspektive ruralnog svijeta Slavonije i Baranje (str.93-97) hrvatskihtml 20 KB
Maja Štambuk, Antun Šundalić (ed): The Developmental Perspectives of the Rural Areas of Slavonija and Baranja (str.93-97)  
Dragutin Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gøsta Esping-Andersen, Duncan Gallie, Anton Hemerijck i John Myles: Why We Need a New Welfare State (str.97-100) hrvatskipdf 57 KB
Gøsta Esping-Andersen, Duncan Gallie, Anton Hemerijck and John Myles: Why We Need a New Welfare State (str.97-100)  
Teo Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Revue Internationale de Sécurité Sociale, godina 57, 2004. (str.100-104) hrvatskipdf 61 KB
International Social Security Review, vol. 57, 2004 (str.100-104)  
Vlado Puljiz
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Okrugli stol: Siromaštvo i mogućnosti njegova ublažavanja u Hrvatskoj (str.105-107) hrvatskihtml 17 KB
The Round Table: Poverty and Possibilities of Its Alleviation in Croatia (str.105-107)  
Vjekoslav Bratić
Vijest
 
Međunarodna konferencija: Social Housing (str.107-110) hrvatskipdf 142 KB
The International Conference: Social Housing (str.107-110)  
Gojko Bežovan
Vijest
 
Međunarodna konferencija: Lokalna zajednica i sveučilište – Izgradnja partnerstva za unapređenje prakse, istraživanja i obrazovanja (str.111-112) hrvatskipdf 118 KB
International Conference: The Local Community and University – Building a Partnership for the Promotion of Practice, Research and Education (str.111-112)  
Andreja Tonč
Vijest
 
Nacionalni akcijski plan zapošljavanja (str.113-118) hrvatskipdf 147 KB
National Action Plan for Employment (str.113-118)  
Teo Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stambena statistika u Europskoj uniji (str.119-132) hrvatskipdf 1 MB
Housing Statistics in the European Union (str.119-132)  
Gojko Bežovan
Ostalo
 
Posjeta: 17.994 *