hrcak mascot   Srce   HID

Revija za socijalnu politiku, Vol. 15 No. 3, 2008.


Datum izdavanja: studenoga 2008.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednika (str.303-305) hrvatskipdf 98 KB
A note from the editor (str.303-305) engleskipdf 98 KB
Siniša Zrinščak
Uvodnik
 
Uvodnik: Vlado Puljiz i hrvatska socijalna politika (str.307-322) hrvatskipdf 185 KB
The Editorial: Vlado Puljiz and the Croatian Social Policy (str.307-322) engleskipdf 185 KB
Siniša Zrinščak
Uvodnik
 
Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno financiranim mirovinskim sustavima (str.323-342) hrvatskipdf 254 KB
Risk Management of Returns in Mandatory Capital Financed Pension Systems (str.323-342)  
Ivana Vukorepa, Željko Potočnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalni i gospodarski aspekti uvođenja obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (str.343-363) hrvatskipdf 405 KB
Social and Economic Aspects of the Introduction of Mandatory Pension Insurance Based on Individual Capitalized Saving (str.343-363)  
Ante Škember, Ljiljana Marušić
Izvorni znanstveni članak
 
Promišljanja o međunarodnim akterima i stvaranju socijalne politike u Hrvatskoj (str.365-378)  
Reflections on International Actors and the Making of Social Policy in Croatia (str.365-378) engleskipdf 177 KB
Paul Stubbs
Pregledni rad
 
Socijalna skrb u Hrvatskoj - smjerovi razvoja i reformi (str.379-393) hrvatskipdf 198 KB
Social Welfare in Croatia - Trends of the Development and Reforms (str.379-393)  
Nino Zganec
Pregledni rad
 
Socijalni problemi, socijalni rizici i suvremeni socijalni rad (str.395-414) hrvatskipdf 215 KB
Social Problems, Social Risks and Modern Social Work (str.395-414)  
Marina Ajduković
Pregledni rad
 
Stambeni problemi, produženi život s roditeljima i odgoda ulaska u brak u Hrvatskoj (str.415-434) hrvatskipdf 217 KB
Housing Problems, Prolonged Living with Parents and Marriage Postponement in Croatia (str.415-434)  
Ivan Čipin, Anđelko Akrap
Pregledni rad
 
Socijalna sigurnost i kvaliteta života starijih osoba bez mirovinskih primanja u Republici Hrvatskoj (str.435-454) hrvatskipdf 405 KB
Social Security and Quality of Life of Elderly Persons without Pensions in the Republic of Croatia (str.435-454)  
Zoran Šućur
Pregledni rad
 
Zaklade u Hrvatskoj – uloga, razvoj i postignuća (str.455-478) hrvatskipdf 623 KB
Foundations in Croatia – Their Role, Development and Achievements (str.455-478)  
Gojko Bežovan
Izvorni znanstveni članak
 
Tko što radi? Dob i rod kao odrednice položaja na tržištu rada u Hrvatskoj (str.479-502) hrvatskipdf 346 KB
Who does what? Age and Gender as Determinants of the Position on the Labour Market in Croatia (str.479-502)  
Teo Matković
Pregledni rad
 
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (str.503-507) hrvatskipdf 119 KB
The Maternity and Parental Benefits Act (str.503-507)  
Ivana Dobrotić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O antidiskriminacijskom zakonodavstvu (str.507-510) hrvatskipdf 105 KB
The Anti-Discriminational Legislation (str.507-510)  
Ivana Dobrotić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (str.510-514) hrvatskipdf 120 KB
The Act on Employment Mediation and Unemployment Rights (str.510-514)  
Ljiljana Šplajt
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Učinci izmjene Zakona o porezu na dohodak i donošenja Zakona o doprinosima (str.514-519) hrvatskipdf 129 KB
The Effects of the Income Tax Act Revisions and the Adoption of the Contributions Act (str.514-519)  
Suzana Petrović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Konferencija Djelovanje i oblikovanje socijalne države (str.521-523) hrvatskipdf 98 KB
International Conference: Welfare State Performance and Design (str.521-523)  
Predrag Bejaković
Vijest
 
Međunarodna konferencija i nacionalna radionica: Lisabonska agenda za jugoistočnu Europu (str.523-525) hrvatskipdf 99 KB
International Conference and National workshop: Lisbon Agenda for South East Europe (str.523-525)  
Ana-Maria Boromisa
Vijest
 
Međunarodna konferencija: Treći sektor i održiva društvena promjena: nove granice za istraživanje (str.525-528) hrvatskipdf 97 KB
International Conference: The Third Sector and Sustainable Social Chalenge: New Frontiers for Research (str.525-528)  
Gojko Bežovan
Vijest
 
Bibliografija Vlade Puljiza 1964.-2008. (str.529-541) hrvatskipdf 192 KB
Vlado Puljiz`s Bibliography 1964-2008 (str.529-541)  
Siniša Zrinščak, Boris Čičovački
Bibliografija
 
Međunarodne konferencije s područja socijalne politike u 2009. godini (str.543-551) hrvatskipdf 134 KB
International Conferences on Social Policy in 2009. (str.543-551)  
Jelena Matančević
Ostalo
 
Posjeta: 38.293 *