hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 61 No. 09., 2009.


Građevinar,Vol. 61 No. 09.
Datum izdavanja: listopada 2009.

Objavljen na Hrčku: 10. 11. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Most Pelješac (str.801-814) hrvatskipdf 2 MB
Pelješac bridge (str.801-814)  
Jure Radić, Zlatko Šavor, Gordana Hrelja, Nijaz Mujkanović
Pregledni rad
 
Analiza vibracija kosih vješaljki na Mostu Franja Tuđmana u Dubrovniku (str.815-825) hrvatskipdf 472 KB
Analysis of stay-cable vibrations at the Franjo Tuđman Bridge in Dubrovnik (str.815-825)  
Gordana Hrelja, Jure Radić, Zlatko Šavor
Izvorni znanstveni članak
 
Proračun prednapetih provješenih mostova (str.827-836) hrvatskipdf 395 KB
Analysis of stress-ribbon bridges (str.827-836)  
Ivan Kalafatić, Jure Radić, Zlatko Šavor
Izvorni znanstveni članak
 
Proračun i oblikovanje ovješenih mostova na primjeru mosta Jarun (str.837-851) hrvatskipdf 1 MB
Analysis and shaping of cable stay bridges: an example of Jarun Bridge (str.837-851)  
Jure Radić, Alex Kindij, Ana Mandić
Pregledni rad
 
Most Bundek – prostorna čelična konstrukcija (str.853-862) hrvatskipdf 1 MB
Bundek Bridge - a spatial steel structure (str.853-862)  
Jure Radić, Alex Kindij, Branko Kincl
Stručni rad
 
Most kopno – otok Čiovo u Trogiru (str.863-870) hrvatskipdf 1 MB
Mainland - Čiovo Island Bridge in Trogir (str.863-870)  
Jure Radić, Zlatko Šavor, Nijaz Mujkanović
Stručni rad
 
Novi nadvožnjaci na hrvatskim autocestama (str.871-879) hrvatskipdf 1 MB
New overpasses on Croatian motorways (str.871-879)  
Jure Radić, Zlatko Šavor, Gordana Hrelja, Marin Franetović, Mladen Srbić
Prethodno priopćenje
 
Tipski detalji mostova (str.881-891) hrvatskipdf 1 MB
Typical bridge details (str.881-891)  
Alex Kindij, Jure Radić, Zlatko Šavor
Prethodno priopćenje
 
Most Rječina na južnom kolniku riječke obilaznice (str.893-900) hrvatskipdf 895 KB
Rječina bridge on the southern pavement of the Rijeka Bypass UDK 624.6.001.7:69.009.182 (str.983-900)  
Zlatko Šavor, Igor Gukov, Jelena Bleiziffer, Gordna Hrelja, Ivan Kalafatić, Marin Franetović
Stručni rad
 
Ocjenjivanje postojećih konstrukcija (str.901-912) hrvatskipdf 284 KB
Assessment of existing structures (str.901-912)  
Jure Radić, Ana Mandić, Ivona Augustinović
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 26.032 *