hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 2009.

Objavljen na Hrčku: 19. 11. 2009.
Sadržaj Puni tekst
ROMANISMS IN THE NAMES OF KITCHN ITEMS IN THE SPEECH OF DUBAŠNICA ON THE ISLAND OF KRK – ETYMOLOGICAL AND LEXICOLOGICAL AMALYSIS  
I ROMANISMI NELLA DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI CUCINA NELLA PRLATA DI DUBASNIZZA SULL'ISOLA DI VEGLIA - L'ANALISI ETIMOLOGICA E LESSICOLOGICA  
ROMANIZMI U NAZIVLJU KUHINJSKIH PREDMETA U GOVORU DUBAŠNICE NA OTOKU KRKU – ETIMOLOŠKA I LEKSIKOLOŠKAO BRADA (str.7-24) hrvatskipdf 194 KB
Nina Spicijarić
Izvorni znanstveni članak
 
LEHNPRÄGUNGEN DEUTSCHEN URSPRUNGS IN DER TSCHECHISCHEN SPRACHE  
KALKOVI NJEMAČKOGA PODRIJETLA U ČEŠKOM JEZIKU (str.25-38) hrvatskipdf 145 KB
Ana Bunk
Izvorni znanstveni članak
 
THE LANGUAGE OF ADVERTISING  
ELEMENTI REKLAMNE RETORIKE U HRVATSKIM REKLAMNIM PORUKAMA (str.41-54) hrvatskipdf 136 KB
Anamarija Gjuran-Coha, Liljana Pavlović
Pregledni rad
 
THE SPACE IN KOLO GORAH (1851) BY OTO ŠIJAKOVIĆ  
PROSTOR U KOLU GORAH (1851.) OTA ŠIJAKOVIĆA (str.57-82) hrvatskipdf 187 KB
Anica Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
THE CITY AND THE RESURFACING OF THE REPRESSED. SPACE IN THE NOVEL U REGISTRATURI BY ANTE KOVAČIĆ  
GRAD I POVRATAK POTISNUTOGA. PROSTOR U ROMANU U REGISTRATURI ANTE KOVAČIĆA (str.83-101) hrvatskipdf 175 KB
Dejan Durić
Izvorni znanstveni članak
 
NARRATIVE TECHNIQUES IN THE NOVELS LAŽ, KARIKATURE I ISUŠENA KALJUŽA  
NARATIVNE TEHNIKE U ROMANIMA LAŽ, KARIKATURE I ISUŠENA KALJUŽA (str.103-120) hrvatskipdf 171 KB
Sanja Tadić-Šokac
Pregledni rad
 
KNJIGA O HRVATSKOJ GLAGOLJICI Anica Nazor KNJIGA O HRVATSKOJ GLAGOLJICI, ''Ja slovo znajući govorim…'' (Erasmus naklada, Zagreb, 2008.) (str.120-176) hrvatskipdf 112 KB
Mirjana Crnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
RAIN SNOW AND NOTHING – LEARNING TO TALK (SEWING THE TEXT WITH METAPHOR IN THE POETRY OF ANKA ŽAGAR)  
KIŠA SNIJEG I NIŠTA – UČILA GOVORITI (ŠIVANJE TEKSTA METAFOROM U POEZIJI ANKE ŽAGAR) (str.121-142) hrvatskipdf 164 KB
Tin Lemac
Izvorni znanstveni članak
 
TALES FROM LONG AGO BY IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ ON THE PUPPET THEATRE STAGE  
PRIČE IZ DAVNINE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ NA POZORNICI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA (str.145-162) hrvatskipdf 154 KB
Maja Verdonik
Prethodno priopćenje
 
GRAMATIKA TALIJANSKA UKRATKO Jakov Mikalja GRAMATIKA TALIANSKA U KRATHO ILI KRATAK NAUK ZA NAUCITTI LATINSKI JEZIK, Loreto 1649. (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.) (str.165-170) hrvatskipdf 98 KB
Borana Morić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
KNJIGA O HRVATSKOJ GLAGOLJICI Anica Nazor KNJIGA O HRVATSKOJ GLAGOLJICI, ''Ja slovo znajući govorim…'' (Erasmus naklada, Zagreb, 2008.) (str.170-176) hrvatskipdf 112 KB
Mirjana Crnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
RJEČNIK HRVATSKO-ENGLESKIH FRAZEMA Dalibor Vrgoč – Željka Fink-Arsovski HRVATSKO-ENGLESKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK (Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.) (str.177-180) hrvatskipdf 87 KB
Maja Opašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZBORNIK O STANDARDNIM NOVOŠTOKAVŠTINAMA JEZIČNI VARIJETETI I NACIONALNI IDENTITETI. Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. Uredili: Lada Badurina, Ivo Pranjković i Josip Silić (Disput, Zagreb, 2009.) (str.181-186) hrvatskipdf 89 KB
Josip Lisac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
CONNECTED IN SPACE: Ljiljana ŠariĆ, SPATIAL CONCEPTS IN SLAVIC: A COGNITIVE LINGUISTIC STUDY OF PREPOSITIONS AND CASES (Harrassowitz Verlag, 2008) (str.187-192) engleskipdf 92 KB
POVEZANI U PROSTORU: PRIJEDLOZI I PADEŽI Ljiljana Šarić, SPATIAL CONCEPTS IN SLAVIC: A COGNITIVE LINGUISTIC STUDY OF PREPOSITIONS AND CASES (Harrassowitz Verlag, 2008) (str.193-198) hrvatskipdf 124 KB
Marija Brala Vukanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
KNJIGA KOJOJ SE ČESTO VRAĆAMO Goran Kalogjera HRVATSKO-MAKEDONSKI KNJIŽEVNI VRSKI (Sovremenost, Skopje, 2008.) (str.199-202) hrvatskipdf 84 KB
Vasil Tocinovski
Recenzija, Prikaz slučaja
 
TRADICIJA I KONTINUITET HRVATSKO-MAKEDONSKIH KNJIŽEVNIH I KULTURNIH DODIRA HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE I KULTURNE VEZE, Zbornik radova 1 Uredili: Borislav Pavlovski i Goran Kalogjera (Filozofski Fakultet Rijeka, 2008) (str.203-208) hrvatskipdf 85 KB
Dejan Durić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
STIL I ZNAČENJE Marina Biti i Danijela Marot Kiš POETIKA UMA. OSVAJANJE,PROPITIVANJE I SPAŠAVANJE ZNAČENJA (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb i Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2008.) (str.209-219) hrvatskipdf 124 KB
Maciej Czerwiński
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVA POTVRDA ZNANSTVENE REPUTACIJE RIJEČKI FILOLOŠKI DANI, KNJ. 7 Uredile: Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić (Filozofski fakultet, Rijeka, 2008.) (str.220-224) hrvatskipdf 81 KB
Ivana Sanković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
BENE DICENDI SCIENTIA Michel Meyer, Benoît Timmermans i Manuel Maria Carilho POVIJEST RETORIKE OD STARIH GRKA DO NAŠIH DANA (Disput, Zagreb, 2008.) (str.225-230) hrvatskipdf 99 KB
Ivo Pranjković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
POVIJEST KNJIGE U HRVATA Aleksandar Stipčević SOCIJALNA POVIJEST KNJIGE U HRVATA, KNJIGA III: od početka hrvatskoga narodnog preporoda (1835.) do danas (Školska knjiga, Zagreb, 2008. (str.231-234) hrvatskipdf 85 KB
Lucija Radoš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 75.591 *