hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues,Vol. XXII No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 8. 2. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na robnu razmjenu Republike Hrvatske (str.250-265) hrvatskipdf 203 KB
Influence of Foreign Direct Investments on Commodity Exchange of the Republic of Croatia (str.250-265)  
Goran Marijanović, Luka Crnković, Duško Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
Elektronička trgovina u malim i srednjim poduzećima Republike Hrvatske (str.266-281) hrvatskipdf 233 KB
E-commerce in small and medium companies in the Republic of Croatia (str.266-281)  
Heri Bezić, Astra Gašparini, Lidija Bagarić
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarstvo i financijske institucije Brodsko – posavske županije (od sredine 18. do sredine 20. stoljeća) (str.284-295) hrvatskipdf 133 KB
Economy and Financial Institutions of Brod-Posavina County from Middle of 18th to Middle of 20th Century (str.284-295)  
Branko Matić, Maja Vretenar
Prethodno priopćenje
 
Uloga stranih banaka u okrupnjavanju bankovne industrije (str.296-313) hrvatskipdf 302 KB
Role of Foreign Banks in Integration of Banking Industry (str.296-313)  
Roman Šubić
Prethodno priopćenje
 
Neuronske mreže i stabla odlučivanja za predviđanje uspješnosti studiranja (str.314-327) hrvatskipdf 231 KB
Neuron Networks and Trees of Decision-making for Prediction of Eficiency in Studies (str.314-327)  
Marijana Zekić-Sušac, Anita Frajman-Jakšić, Nataša Drvenkar
Prethodno priopćenje
 
Analiza implementacije e-learninga u sustavu hrvatskog visokog obrazovanja (str.328-339) hrvatskipdf 133 KB
Analysis of E Learning Implementation in the System of Croatian University Education (str.328-339)  
Darko Dukić, Ivan Bimbi
Prethodno priopćenje
 
Razvoj mjernih ljestvica za mjerenje specifičnih elemenata marketinškog miksa usluga (str.340-350) hrvatskipdf 150 KB
Development of Scales for Measuring Specific Elements of the Services Marketing Mix (str.340-350)  
Edo Rajh
Prethodno priopćenje
 
Zaduživanje i financiranje lokalnog razvoja (str.354-363) hrvatskipdf 132 KB
Debt Accumulation and Financing of Local Development (str.354-363)  
Branimir Marković, Božica Dunković
Pregledni rad
 
Upravljanje rizikom likvidnosti korištenjem valutnih swap ugovora (str.364-371) hrvatskipdf 120 KB
Management of Liquidity Risk Using Foreign Exchange Swap Contracts (str.364-371)  
Ivica Prga, Tadija Vrdoljak, Ivan Šverko
Pregledni rad
 
Novi vertikalni marketing proizvođača i maloprodavača (str.372-387) hrvatskipdf 188 KB
New Vertical Marketing of Producers and Small Traders (str.372-387)  
Zdenko Segetlija, Davor Dujak
Pregledni rad
 
O uspješnom pisanju e-maila (str.390-397) hrvatskipdf 116 KB
On Successful E-Mail Writing (str.390-397)  
Vesna Vulić
Stručni rad
 
Prikaz knjige Kersin Gustafsson, Gunilla Jönson, David Smith & Lee Sparks: Retailing Logistics & Fresh Food: Managing Change in the supply Chain, Kogan Page, 2009 (str.400-401) hrvatskipdf 62 KB
Review of the book Retailing Logistics & Fresh Food: Managing Change in the supply Chain by Kersin Gustafsson, Gunilla Jönson, David Smith & Lee Sparks, Kogan Page, 2009 (str.400-401)  
Kristina Petljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prikaz zbornika radova "Sadašnjost i budućnost sela i poljoprivrede", Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2009 (str.402-404) hrvatskipdf 54 KB
Review of Collection of Papers "Present and Future of Village and Agriculture", University of J. J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Faculty of Agriculture in Osijek, Osijek, 2009 (str.402-404)  
Željko Pavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 67.165 *