hrcak mascot   Srce   HID

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini,Vol. 52 No. 3
Datum izdavanja: listopada 2010.

Objavljen na Hrčku: 21. 10. 2010.
Sadržaj Puni tekst
THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL AND WORK-RELATED FACTORS ON SICK LEAVE AMONG PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDERS  
UTJECAJ INDIVIDUALNIH I FAKTORA RADNOG MJESTA NA BOLOVANJE U PACIJENATA S DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM (str.235-244) hrvatskipdf 215 KB
Sanja Brekalo Lazarević, Nurka Pranjić, Biljana Nurkić
Izvorni znanstveni članak
 
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD) AS A RESULT OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO ORGANIC SOLVENTS  
NEALKOHOLNA BOLEST MASNE JETRE KAO POSLJEDICA PROFESIONALNE IZLOŽENOSTI ORGANSKIM OTAPALIMA (str.245-250) hrvatskipdf 132 KB
Rajka Turk, Jelena Macan
Pregledni rad
 
CLOTHING FOR FIRE PROTECTION AND THEIR EVALUATION  
PROTUPOŽARNI ODJEVNI SUSTAVI I NJIHOVO VREDNOVANJE (str.251-262) hrvatskipdf 817 KB
Daniela Zavec Pavlinić, James R. House, Igor B. Mekjavić
Pregledni rad
 
USE OF PERSONAL HEARING PROTECTION DEVICES  
PRIMJENA OSOBNE OPREME ZA ZAŠTITU SLUHA (str.263-274) hrvatskipdf 228 KB
Darije Varžić
Pregledni rad
 
SAFETY AND PROTECTION FACTORS IN POSTAL TRAFFIC  
ČIMBENICI SIGURNOSTI I ZAŠTITE U POŠTANSKOM PROMETU (str.275-284) hrvatskipdf 198 KB
Ivo Aščić, Marijan Binički
Stručni rad
 
TEŠKA OZLJEDA RADNIKA PRI RADU NA DOZATORU PILJEVINE (str.287-291) hrvatskipdf 492 KB
Đuro Čižmar
Ostalo
 
IZUZEĆA OD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI PREMA ADR-u (str.293-298) hrvatskipdf 162 KB
Đurđica Pavelić
Ostalo
 
RADNI ODNOSI (str.299-301) hrvatskipdf 129 KB
Rihard Gliha
Ostalo
 
PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA RAD (str.303-309) hrvatskipdf 131 KB
Zlata Trupčević
Ostalo
 
OZLJEDA NA RADU KOD BOLESNIH STANJA KRALJEŽNICE (str.311-313) hrvatskipdf 112 KB
Dijana Poplašen Orlovac
Ostalo
 
PITANJA I ODGOVORI (str.315-317) hrvatskipdf 129 KB
Sonja Padovan Janković
Ostalo
 
DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA (str.321-322) hrvatskipdf 105 KB
Željko Čombor
Vijest
 
ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA (str.323-327) hrvatskipdf 138 KB
Damir Čolja
Ostalo
 
Posjeta: 39.510 *