hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujak 2011.

Objavljen na Hrčku: 12. 5. 2011.
Sadržaj Puni tekst
REEVALUACIJA PARITETA KUPOVNE MOĆI U MENI: EMPIRIJSKI DOKAZI U PRISUSTVU ENDOGENO ODREĐENIH PRIJELOMNIH TOČAKA  
PURCHASING POWER PARITY IN MENA REVISITED: EMPIRICAL EVIDENCE IN THE PRESENCE OF ENDOGENOUSLY DETERMINED BREAK POINTS (str.1-12) engleskipdf 294 KB
Ferit Kula, Alper Aslan, Mete Feridun
Izvorni znanstveni članak
 
PASS-THROUGH (PRIJENOS) KAMATNIH STOPA: SLUČAJ JORDANA  
INTEREST RATE PASS-THROUGH: THE CASE OF JORDAN (str.13-27) engleskipdf 300 KB
Osama D. Sweiden
Izvorni znanstveni članak
 
KAKO KVALITATIVNI ELEMENTI RAZMJENA ZBOG ODNOSA UTJEČU NA IMPLEMENTACIJU KUPOVNIH MARKETINŠKIH STRATEGIJA – SLUČAJ USLUŽNIH PODUZEĆA U SLOVENIJI  
HOW QUALITATIVE ELEMENTS OF RELATIONAL EXCHANGES INFLUENCE AN IMPLEMENTATION OF PURCHASING MARKETING STRATEGIES – A CASE OF SERVICE COMPANIES IN SLOVENIA (str.28-48) engleskipdf 353 KB
Matijaz Irsic
Izvorni znanstveni članak
 
PERCEPCIJE RODITELJA O OGLAŠAVANJU HRANE PREMA DJECI NA TELEVIZIJI: IZLOŽENOST, UTJECAJ I REGULATIVA  
PARENTS' PERCEPTIONS OF FOOD ADVERTISING AIMED AT CHILDREN ON TELEVISION: EXPOSURE, INFLUENCE AND REGULATIONS (str.49-67) engleskipdf 570 KB
Ariana Nefat, Dragan Benazić
Izvorni znanstveni članak
 
DINAMIKA PODUZEĆA DRVNE INDUSTRIJE U SLOVENIJI  
DYNAMICS IN WOOD INDUSTRY IN SLOVENIA (str.68-81) engleskipdf 319 KB
Jože Kocjančič, Štefan Bojnec
Prethodno priopćenje
 
PREDVIĐANJE POTRAŽNJE U PRIJEVOZU: PREGLED I NAPREDAK U MODELIMA  
DEMAND FORECASTING IN TRANSPORT: OVERVIEW AND MODELING ADVANCES (str.82-94) engleskipdf 301 KB
Theodore Tskeris, Charalambos Tsekeris
Prethodno priopćenje
 
UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA: KORIŠTENJE SIMULACIJE U JAVNOM SEKTORU  
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT: USE OF SIMULATION IN THE PUBLIC SECTOR (str.95-106) engleskipdf 262 KB
Bojan Pecek, Andrej Kovacic
Prethodno priopćenje
 
ISTRAŽIVANJE IMPLEMENTACIJE INTERNOG MARKETINGA U PODUZEĆIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ  
RESEARCH OF IMPLEMENTATION OF INTERNAL MARKETING IN COMPANIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.107-121) engleskipdf 277 KB
Marko Paliaga, Željko Strunje
Prethodno priopćenje
 
MONTARNA SUVERENOST U KONTEKSTU EUROPSKIH INTEGRACIJA Komparativna studija na studentskoj populaciji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini  
MONETARY SOVEREIGNTY IN CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATIONS Comparative Study upon a Student Population in Croatia and Bosnia and Herzegovina (str.122-133) engleskipdf 728 KB
Gordana Kordić, Igor Živko
Prethodno priopćenje
 
MODELIRANJE PANEL PODATAKA MEĐUNARODNE TURISTIČKE POTRAŽNJE: SLUČAJ RUMUNJSKE  
A PANEL DATA MODELLING OF INTERNATIONAL TOURISM DEMAND: EVIDENCES FOR ROMANIA (str.134-145) engleskipdf 319 KB
Camelia Surugiu, Nuno Carlos Leitao, Marius Razvan Surugiu
Pregledni rad
 
Posjeta: 16.528 *