hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. XIII No. 4, 2011.


MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. XIII No. 4
Datum izdavanja: kolovoza 2011.

Objavljen na Hrčku: 20. 10. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Smanjenje udjela soli u domaćoj slavonskoj kobasici: utjecaj na sastav, fizikalno-kemijska svojstva, boju, teksturu, senzorska svojstva i zdravstvenu ispravnost (str.244-249) hrvatskipdf 162 KB
Salt reduction in Homemade Slavonian Sausage: effect on compositional, physico-chemical, colour and texture parameters, sensory characteristics and hygienic quality (str.270-274) engleskipdf 147 KB
Dragan Kovačević, Kristina Suman, Lidija Lenart, Krešimir Mastanjević, Drago Šubarić, Jadranka Frece
Izvorni znanstveni članak
 
Kakvoća fermentiranih kobasica od konjskog mesa tijekom tri proizvodne sezone (str.250-255) hrvatskipdf 1 MB
The quality of fermented sausages of horse meat during the three production seasons (str.277-283) engleskipdf 2 MB
Damir Alagić, Nevijo Zdolec, Bela Njari, Ivana Filipović, Željka Cvrtila Fleck, Lidija Kozačinski, Anamaria Ekert Kabalin, Glorija Ćorić-Alagić, Miomir Stojnović
Izvorni znanstveni članak
 
Organoleptičke i mikrobiološke promjene na purećem baader mesu (str.256-261) hrvatskipdf 151 KB
Organoleptic and microbiological alterations in turkey Baader meat (str.284-290) engleskipdf 171 KB
Ines Ruk
Sažetak sa skupa
 
Proizvodnja i kakvoća domaćih istarskih kobasica (str.262-264) hrvatskipdf 131 KB
Production and quality of home - made Istrian dry sausages (str.291-293) engleskipdf 130 KB
Mario Bratulić, Željka Cvrtila Fleck, Tomislav Mikuš, Bela Njari, Lidija Kozačinski
Sažetak sa skupa
 
Dostignuća i prioriteti u akvakulturi i upravljanju zdravljem akvatičnih organizama u Bosni i Hercegovini (str.265-269) hrvatskipdf 180 KB
Achievements and priorities in aquaculture and health management of aquatic organisms in Bosnia and Herzegovina (str.294-299) engleskipdf 187 KB
Almedina Zuko, Melba B.Rentaso, Sanin Tanković
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 10.382 *