Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu

logo MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu

Časopis "MESO", prvi hrvatski časopis o mesu, pokrenut je u rujnu 1999. god. u namjeri objavljivanja znanstvenih i stručnih sadržaja koji se odnose na veoma široko područje sigurnosti i kakvoće mesa i mesnih proizvoda. To uključuje promicanje spoznaja iz područja higijene i tehnologije mesa u skladu sa suvremenim tehnološkim procesima i trendovima proizvodnje i kontrole u skladu sa zahtjevima tržišta i interesima potrošača. To se prije svega odnosi na sprečavanje uzročnika svih oblika bolesti koje se prenose hranom, kontrolu sirovine, tehnološki proces proizvodnje, promet, te pripremu sve do stola konzumenta. Uključuje i sve uzročnike onečišćenja hrane (mikrobiološke, kemijske i fizikalne), kontrolu tehnološkog procesa proizvodnje, postupke konzerviranja, ocjenu kakvoće te utjecaj na stanje okoliša i ukupno unapređenje prehrambene industrije. Teme se obrađuju sa znanstvene, stručne i popularne razine. Časopis izlazi dvomjesečno u 6 brojeva, te se financira prodajom putem pretplate, oglašavanjem i potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Prispjeli rukopisi podliježu recenziji. Svi radovi objavljuju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Uredništvo časopisa "MESO" pridržava pravo članke prilagoditi stilu časopisa. Izdavač ne snosi odgovornost za stavove iz objavljenih članaka. Radovi objavljeni u "Mesu" redovito se referiraju u sljedećim bazama podataka: Zoological Record (Web of Science), CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, Global Health i Ulrichsweb. Časopis se distribuira putem EBSCO Publishing.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, jednostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1999.
  • Učestalost izlaženja: 6
  • Područja pokrivanja: Prehrambena tehnologija, Biotehnologija, Veterinarska medicina
  • Uključen u Hrčak: 17.03.2008.
  • Prava korištenja: Autorska prava nad svim člancima su zaštićena. Cjelokupni se članci objavljeni časopisu mogu slobodno koristiti u osobne i obrazovne svrhe uz obavezno navođenje izvora. Korištenje u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja izdavača.
Arhiva

Posjeta: 1.951.680*