hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2011.

Objavljen na Hrčku: 16. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
VIŠECILJNA OPTIMIZACIJA BLAGOSTANJA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EU-ROPSKE UNIJE  
MULTI–OBJECTIVE OPTIMIZATION OF WELL–BEING IN THE EU-ROPEAN UNION MEMBER STATES (str.1-15) engleskipdf 606 KB
Tomas Baležentis, Alvydas Baležentis, Willem K. M. Brauers
Izvorni znanstveni članak
 
MONOPOL NAD ROBOM S PROSTORNIM ODRŽAVANJEM  
SPATIAL MAINTENANCE GOODS UNDER MONOPOLY (str.16-26) engleskipdf 281 KB
Pu-yan Nie
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA RIZIKA KRITIČNIH INFRASTRUKTURA POMOĆU NEIZRAZITE COPRAS  
RISK ANALYSIS OF CRITICAL INFRASTRUCTURES USING FUZZY COPRAS (str.27-40) engleskipdf 884 KB
Morteza Yazdani, Ali Alidoosti, Edmundas Kazimieras Zavadskas
Izvorni znanstveni članak
 
MAKROEKONOMSKE VARIJABLE I TRŽIŠTE DIONICA: SLUČAJ HRVATSKE  
MACROECONOMIC VARIABLES AND THE STOCK MARKET: THE CASE OF CROATIA (str.41-50) engleskipdf 302 KB
Yu Hsing
Prethodno priopćenje
 
DINAMIKA VOLATILNOSTI U NOVIJIM GOSPODARSTVIMA: SLUČAJ BURZE U KARACHIJU  
VOLATILITY DYNAMICS IN AN EMERGING ECONOMY: CASE OF KARACHI STOCK EXCHANGE (str.51-64) engleskipdf 521 KB
Mahreen Mahmud, Nawazish Mirza
Prethodno priopćenje
 
RAZVOJ BURZE I BANKARSKOG SEKTORA U TURSKOJ: IMAJU LI JEDNAK UTJECAJ NA EKONOMSKI RAST?  
STOCK MARKET AND BANKING SECTOR DEVELOPMENT IN TURKEY: DO THEY HAVE THE SAME IMPACT ON ECONOMIC GROWTH? (str.65-74) engleskipdf 326 KB
Elif Kaya, Erlap Bektas, Mete Feridun
Prethodno priopćenje
 
ULOGA NOVČANIH POŠILJAKA U FINANCIJSKOJ KRIZI: EMPIRIJSKI DOKAZI IZ MAKEDONIJE  
THE ROLE OF REMITTANCES IN FINANCIAL CRISIS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM MACEDONIA (str.75-90) engleskipdf 749 KB
Vesna Bucevska
Prethodno priopćenje
 
LOG NOVČANIH POŠILJAKA U OBJAŠNJENJU FELDSTEIN-HORIOKA PARADOKSA: DOKAZI IZ ZEMALJA U TRANZICIJI  
THE ROLE OF REMITTENCES IN THE EXPLANATION OF FELDSTEIN-HORIOKA PARADOX: EVIDENCE FROM TRANSITION ECONOMIES (str.91-106) engleskipdf 646 KB
Merima Balavac
Prethodno priopćenje
 
PREGLED I PROCJENA VELIČINE UČINKA FINANCIJSKE I EKONOMSKE KRIZE IZ 2008. NA STRUKTURU KAPITALA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA: SLUČAJ SLOVENIJE  
OVERVIEW AND ESTIMATION OF THE 2008 FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS ‘EFFECT SIZE’ ON SME CAPITAL STRUCTURES: CASE OF SLOVENIA (str.107-124) engleskipdf 545 KB
Barbara Morec, Matevž Rašković
Prethodno priopćenje
 
PROMIŠLJANJE O KORPORATIVNOJ DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI U SLOVENIJI: EMPIRIJSKI DOKAZI  
RE.THINKING THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SLOVENIA: EMPIRICAL EVIDENCE (str.125-141) engleskipdf 903 KB
Judita Peterlin, Vlado Dimovski, Miha Uhan, Sandra Penger
Prethodno priopćenje
 
ODNOS PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA I BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA (BDP-a) U REPUBLICI HRVATSKOJ  
RELATIONS AMONG GOVERNMENT REVENUES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.142-150) engleskipdf 294 KB
Alen Belullo, Tina Dužman
Pregledni rad
 
POSLOVNA ETIKA U FINANCIJSKOM SEKTORU  
BUSINESS ETHICS IN FINANCIAL SECTOR (str.151-161) engleskipdf 258 KB
Anton Jamnik
Pregledni rad
 
RAZLOZI REVIZORSKIH GREŠAKA U OBJAVLJENIM REVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI  
CAUSES OF AUDITOR MISTAKES IN PUBLISHED AUDIT REPORTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.162-171) engleskipdf 306 KB
Hrvoje Šapina, Sabina Ibrahimagić
Pregledni rad
 
PROMIŠLJANJE O SUSTAVU DRŽANJA VRIJEDNOSNICA U HRVATSKOJ U VEZI S UNIDROIT KONVENCIJOM O POSREDOVANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA  
REFLECTIONS ON THE SECURITIES HOLDING SYSTEM IN CROATIA IN LIGHT OF THE UNIDROIT’s CONVENTION ON INTERMEDIATED SECURITIES (str.172-187) engleskipdf 239 KB
Marta Božina Beroš
Pregledni rad
 
Posjeta: 19.490 *