hrcak mascot   Srce   HID

Kartografija i geoinformacije, Vol. 10 No. 16, 2011.


Kartografija i geoinformacije,Vol. 10 No. 16
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 29. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednika (str.2-2) hrvatskipdf 197 KB
Editorial (str.2-2) engleskipdf 197 KB
Miljenko Lapaine
Uvodnik
 
A Method of Cartographic Visualization for Climate Change Maps (str.4-15) engleskipdf 885 KB
Metoda kartografske vizualizacije na kartama klimatskih promjena (str.5-15) hrvatskipdf 885 KB
Nadka Stoimenova
Pregledni rad
 
City of Zagreb Spatial Data Infrastructure (str.16-25) engleskipdf 528 KB
Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka (str.17-25) hrvatskipdf 528 KB
Darko Šiško, Vlado Cetl, Sanja Batić, Jadranka Veselić Bruvo
Stručni rad
 
Border Reconstruction of Bosnia and Herzegovina's Access to the Adriatic Sea at Sutorina by Consulting Old Maps (str.26-55) engleskipdf 2 MB
Rekonstrukcija granice sutorinskog izlaza Bosne i Hercegovine na Jadransko more s pomoću starih geografskih karata (str.27-55) hrvatskipdf 2 MB
Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Mithad Kozličić, Zvonko Orešković
Izvorni znanstveni članak
 
Street and Square Names as Reflections of Cultural and Historical Heritage (str.56-71) engleskipdf 755 KB
Imena ulica i trgova kao odraz zajedničkoga kulturno-povijesnog naslijeđa (str.57-71) hrvatskipdf 755 KB
Lena Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
The Novak Collection as an Inspiration: Characteristics of Some Rare Maps of the Northern and Central Dalmatian Coastline and the Role of Local Cartographers (str.72-91) engleskipdf 1 MB
Zbirka Novak kao inspiracija: Osobitosti nekih rijetkih karata priobalja sjeverne i srednje Dalmacije i uloga domaćih kartografa u njihovu nastanku (str.73-91) hrvatskipdf 1 MB
Dubravka Mlinarić
Pregledni rad
 
Andrija Krtalić, PhD in Technical Sciences (str.92-96) engleskipdf 214 KB
Andrija Krtalić, doktor tehničkih znanosti (str.93-97) hrvatskipdf 214 KB
Miljenko Lapaine
Vijest
 
Rinaldo Paar, PhD in Technical Sciences (str.96-100) engleskipdf 209 KB
Rinaldo Paar, doktor tehničkih znanosti (str.97-101) hrvatskipdf 209 KB
Zdravko Kapović
Vijest
 
Sanja Zekušić, MSc in Technical Sciences (str.102-104) engleskipdf 198 KB
Sanja Zekušić, magistrica tehničkih znanosti (str.103-105) hrvatskipdf 198 KB
Miljenko Lapaine
Vijest
 
Dragan Divjak, MSc in Technical Sciences (str.106-109) engleskipdf 246 KB
Dragan Divjak, magistar tehničkih znanosti (str.107-109) hrvatskipdf 246 KB
Miljenko Lapaine
Vijest
 
"Nouvelle carte de l'État de l'Église" by Ruđer Bošković and Paolo Santini in the National and University Library in Zagreb (str.110-117) engleskipdf 808 KB
"Nouvelle carte de l'État de l'Église" Ruđera Boškovića i Paola Santinija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (str.111-117) hrvatskipdf 808 KB
Mira Miletić Drder
Recenzija, Prikaz slučaja
 
25. međunarodna kartografska konferencija (ICC2011) Pariz, 3–8. srpnja 2011. (str.118-125) hrvatskipdf 640 KB
25th International Cartographic Conference (ICC 2011) Paris, 3-8 July 2011 (str.118-125) engleskipdf 640 KB
Miljenko Lapaine
Vijest
 
Suvremena kartografija na Međunarodnoj kartografskoj izložbi Pariz, 3–8. srpnja 2011. (str.126-129) hrvatskipdf 333 KB
Contemporary Cartography at the International Map Exhibition Paris, 3-8 July 2011 (str.126-129) engleskipdf 333 KB
Martina Triplat Horvat
Vijest
 
Hrvatska na Međunarodnoj izložbi dječjih radova u Parizu 2011. Pariz, 3–8. srpnja 2011. (str.130-135) hrvatskipdf 412 KB
Croatia at the International Children's Map Exhibition in Paris, 2011 Paris, 3-8 July 2011 (str.130-135) engleskipdf 412 KB
Ivka Kljajić, Ana Kuveždić Divjak
Vijest
 
3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i geoinformacije Split, 14-16. rujna 2011. (str.136-139) hrvatskipdf 1 MB
3rd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 7th Conference Cartography and Geoinformation Split, September 14-16, 2011 (str.136-139) engleskipdf 1 MB
Marina Rajaković, Vesna Poslončec-Petrić
Vijest
 
5. međunarodna konferencija o inženjerskoj geodeziji Brijuni, 22–24. rujna 2011. (str.140-141) hrvatskipdf 222 KB
5th International Conference on Engineering Surveying Brijuni, September 22-24, 2011 (str.140-141) engleskipdf 222 KB
Rinaldo Paar
Vijest
 
300. obljetnica rođenja Ruđera Josipa Boškovića Izložba, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (str.142-143) hrvatskipdf 223 KB
300th Anniversary of the Birth of Ruđer Josip Bošković An Exhibition at the Faculty of Geodesy, University of Zagreb (str.142-143) engleskipdf 223 KB
Ivka Kljajić
Vijest
 
Knjige o kartografskim projekcijama na internetu (str.144-145) hrvatskipdf 216 KB
Books on Map Projections on the Internet (str.144-145) engleskipdf 216 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
"Povijest kartografije" J. B. Harleya i D. Woodworda besplatno na internetu (str.146-146) hrvatskipdf 202 KB
"The History of Cartography" by J. B. Harley and D. Woodward free on the Internet (str.146-146) engleskipdf 202 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Annals of GIS (str.147-147) hrvatskipdf 196 KB
Annals of GIS (str.147-147) engleskipdf 196 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
e-Perimetron (str.148-148) hrvatskipdf 179 KB
e-Perimetron (str.148-148) engleskipdf 179 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iz časopisa (str.150-151) hrvatskipdf 435 KB
From Journals (str.150-151) engleskipdf 435 KB
Nedjeljko Frančula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novi globalni digitalni model terena (str.152-153) hrvatskipdf 238 KB
New Global Digital Terrain Model (str.152-153) engleskipdf 238 KB
Nedjeljko Frančula
Vijest
 
Glossary of Spatial Data Infrastructure (str.154-171) engleskipdf 299 KB
Mali rječnik infrastrukture prostornih podataka (str.155-171) hrvatskipdf 299 KB
Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Ostalo
 
50 godina Austrijskoga kartografskog povjerenstva (str.172-173) hrvatskipdf 383 KB
50 Years of the Austrian Cartographic Commission (str.172-173) engleskipdf 383 KB
Miljenko Lapaine
Ostalo
 
History of the Croatian Cartographic Society On the Occasion of the 10th Anniversary (str.174-185) engleskipdf 674 KB
Povijest Hrvatskoga kartografskog društva U povodu 10. obljetnice (str.175-185) hrvatskipdf 674 KB
Nedjeljko Frančula, Ivka Kljajić, Nada Vučetić, Miljenko Lapaine
Ostalo
 
Izrada digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF 5) za cijelo područje Republike Hrvatske (str.186-187) hrvatskipdf 207 KB
Production of Digital Orthophoto Maps at the Scale of 1:5000 (DOP5) for the Entire Territory of the Republic of Croatia (str.186-187) engleskipdf 207 KB
Ivan Landek
Ostalo
 
Cartographic Signs Ordinance and Cartographic Signs Compendium (str.186-189) engleskipdf 246 KB
Pravilnik o kartografskim znakovima s pratećom Zbirkom kartografskih znakova (str.187-189) hrvatskipdf 246 KB
Ivan Grubić
Ostalo
 
Razmjena kartografskog materijala s Mađarskom (str.190-190) hrvatskipdf 187 KB
Exchange of Cartographic Materials with Hungary (str.190-190) engleskipdf 187 KB
Igor Vilus
Ostalo
 
Web-stranice hrvatskoga NIPP-a (str.191-191) hrvatskipdf 216 KB
Croatian NSDI Website (str.191-191) engleskipdf 216 KB
Željko Hećimović
Ostalo
 
Posjeta: 34.988 *