hrcak mascot   Srce   HID

Colloquia Maruliana ..., Vol. 21 No. 21, 2012.


Colloquia Maruliana ...,Vol. 21 No. 21
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 18. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Epistolarij nadbiskupa Maffea Vallaressa kao vrelo za povijest hrvatskoga humanizma (str.5-22) hrvatskipdf 310 KB
The Correspondence of Archbishop Maffeo Vallaresso as Source for the History of Croatian Humanism (str.23-24)  
Darko Novaković
Izvorni znanstveni članak
 
Ex libris Nicolai episcopi Modrussiensis: knjižnica Nikole Modruškoga (str.25-63) hrvatskipdf 1 MB
Ex Libris Nicolai episcopi Modrussiensis: the Library of Nicholas of Modruš (str.64-68)  
Luka Špoljarić
Izvorni znanstveni članak
 
Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću (str.69-81) hrvatskipdf 928 KB
The Book and Reading in Ilija Crijević’s Letters to Marin Bunić (str.88-88)  
Irena Bratičević
Izvorni znanstveni članak
 
Nobili viro domino Marino Nicolai Bono, amico suo singulari. Stagni; Aelius Marino salutem (str.82-86)  
Plemenitom gosparu Marinu Nikole buniću, mojem velikom prijatelju. U Stonu; Ilija Marinu šalje pozdrave (str.83-87) hrvatskipdf 138 KB
Ilija Crijević
Ostalo
 
Oblici humanističke i ranonovovjekovne historiografske metodologije rada na srednjovjekovnim narativnim izvorima: primjer djela Historia Salonitana (str.89-105) hrvatskipdf 334 KB
Forms of the Humanist and Early Modern Historiographic Methodology of Work on Medieval Narrative Sources: the Example of Historia Salonitana (str.106-107)  
Iva Kurelac
Izvorni znanstveni članak
 
Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija (str.109-139) hrvatskipdf 2 MB
Marulić’s Marginalia on Macario Muzio (str.139-142)  
Neven Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Implicitni izvori u Marulićevu Tumaču uz natpise starih: Niccolò Perotti, Pomponio Leto i drugi (str.143-183) hrvatskipdf 728 KB
Implicit Sources in Marulić’s In epigrammata priscorvm commentarivs: Niccolò Perotti, Pomponio Leto and others (str.184-187)  
Bratislav Lučin
Izvorni znanstveni članak
 
Od slavića: traduktološka analiza (str.189-205) hrvatskipdf 391 KB
Marulić’s Poem Od slavića (On the Nightingale): a Translational Analysis (str.206-208)  
Teo Radić
Izvorni znanstveni članak
 
Širenje marulićevskih krugova: islandski prijevod i nepoznata njemačka izdanja dijela Institucije (str.209-222) hrvatskipdf 2 MB
Widening the Marulić Circles: an Icelandic Translation and an Unknown German Edition of De Institutione (str.223-224)  
Branko Jozić
Izvorni znanstveni članak
 
Marko Marulić, Carlos V y Felipe II (str.225-243) španjolskipdf 1 MB
Marko Marulić, Karlo V. i Filip II. (str.244-246)  
Francisco Javier Juez Gálvez
Izvorni znanstveni članak
 
Nagrade Dana hrvatske knjige: obrazloženja (str.249-253) hrvatskipdf 245 KB
Ostalo  
Bibliografija Marka Marulića 2011. (str.259-267) hrvatskipdf 229 KB
Branko Jozić
Bibliografija
 
Bibliografija Colloquia Maruliana I-XX (1992-2011) (str.269-318) hrvatskipdf 359 KB
Branko Jozić
Bibliografija
 
Referiranost (str.319-320) hrvatskipdf 251 KB
Vijest  
Upute suradnicima (str.321-323) hrvatskipdf 240 KB
Instructions for Contributors (str.325-327) engleskipdf 262 KB
Ostalo  
Posjeta: 16.469 *