hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva,Vol. 13-14 No. 6-7
Datum izdavanja: prosinca 1984.

Objavljen na Hrčku: 26. 4. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.1-2) hrvatskipdf 18 KB
Uredništvo Etnološka tribina
Ostalo
 
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 67 KB
Uredništvo Etnološka tribina
Kazalo
 
Povijesne paralele hrvatske i slovenske etnologije (1848-1945) (str.5-5) hrvatskipdf 70 KB
Uredništvo Etnološka tribina
Uvodnik
 
Hrvatsko-slovenski odnosi u razdoblju oblikovanja jugoslavenske ideologije u hrvatskoj i slovenskoj politici (1835-1874) (str.7-29) hrvatskipdf 2 MB
Relations Between Croatia and Slovenia During the Period of the Formation of Yugoslav Ideology in Croatian and Slovenian Politics (1835-1874) (str.29-29) engleskipdf 2 MB
Petar Korunić
Izvorni znanstveni članak
 
Teorijsko-metodološke zamisli Antuna Radića i njihov utjecaj na etnološki rad u Hrvatskoj (str.31-36) hrvatskipdf 385 KB
Theoretical-methodological Concepts of Antun Radić and Their Influence on Ethnology in Croatia (str.36-36) engleskipdf 385 KB
Aleksandra Muraj
Izvorni znanstveni članak
 
Matija Murko and Antun Radić (Theses for Discussion) (str.37-42) engleskipdf 354 KB
Matija Murko in Antun Radić (Izhodišča za razpravo) (str.42-42) slovenskipdf 354 KB
Slavko Kremenšek
Izvorni znanstveni članak
 
O onim drugim knjigama o narodnom životu (str.43-50) hrvatskipdf 468 KB
Those Other Books on Folk Life (str.50-50) engleskipdf 468 KB
Dunja Rihtman-Auguštin
Izvorni znanstveni članak
 
Običajno pravo, njegova primjena i proučavanje do polovine 20. stoljeća (str.51-70) hrvatskipdf 1 MB
Customary Law, its Applications and Sudies of it up to the First Half of the 20th Century (str.70-70) engleskipdf 1 MB
Vesna Čulinović-Konstantinović
Izvorni znanstveni članak
 
Ethnomusicology in Slovenia from 1848-1941 (str.71-80) engleskipdf 672 KB
Slovenska etnomuzikologija v letih 1848-1941 (str.80-80) slovenskipdf 672 KB
Julijan Strajnar
Izvorni znanstveni članak
 
Olici hrvatske etnomuzikološke djelatnosti od 1848-1945 (orijentacijski uvidi - koreferat) (str.81-84) hrvatskipdf 220 KB
Forms of Ethnomusicological Activity in Croatia from 1848-1945 (str.84-84) engleskipdf 220 KB
Jerko Bezić
Izvorni znanstveni članak
 
Težnje i ostvarenja organologije u Hrvatskoj do 1941 godine (str.85-90) hrvatskipdf 354 KB
Tendencies and Realizations of Organology in Croatia Before the Year 1941 (str.90-90) engleskipdf 354 KB
Krešimir Galin
Pregledni rad
 
Život i djelo Ivana Milčetića (str.91-96) hrvatskipdf 393 KB
The Life and Work of Ivan Milčetić (str.96-96) engleskipdf 393 KB
Lidija Nikočević
Pregledni rad
 
Etnological and Folkloristic Contributions of Jakov Volčič to Novice from 1951-1881 (str.97-105) engleskipdf 561 KB
Iz etnološkega in folklorističnega dela Jakoba Volčiča, objevljenoga v Novicah 1851-1881 (str.105-105) slovenskipdf 561 KB
Jurij Fikfak
Izvorni znanstveni članak
 
Matija Valjavec as a Folklorist (str.107-115) engleskipdf 520 KB
Matija Valjavec kot slovstveni folklorist (str.115-115) slovenskipdf 520 KB
Marija Stanonik
Izvorni znanstveni članak
 
The Štrekelj's Collections of Folk Songs from the Turn of the Century (str.117-125) engleskipdf 552 KB
Štrekljeva zbirka ljudskih pesmi ob prelomu stoletja (str.125-125) slovenskipdf 552 KB
Marko Terseglav
Izvorni znanstveni članak
 
Novija istraživanja o Josipu Lovretiću kao etnografu (str.127-135) hrvatskipdf 419 KB
New Research into the Ethnographic Activity of Josip Lovretić (str.135-135) engleskipdf 419 KB
Manda Svirac
Izvorni znanstveni članak
 
Kata Jajnčerova, autorica monografije o Trebarjevu (str.137-141) hrvatskipdf 310 KB
Kata Jajnčerova, the Author of the Monograph of Trebarjevo (str.141-141) engleskipdf 310 KB
Olga lastrić
Pregledni rad
 
Pristup bilježenja etnografske građe Pavline Bogdan Bijelić (str.143-146) hrvatskipdf 267 KB
Ethnographic Data Recorded by Pavlina Bogdan Bijelić (str.146-146) engleskipdf 267 KB
Zorica Šimunović-Petrić
Pregledni rad
 
Osvrt na neke od podataka Štefana Kocijančiča u Arkivu za povjestnicu jugoslavensku, na njihovo značenje i ulogu u našim znanstvenim istraživanjima (str.147-164) hrvatskipdf 1 MB
Reviewing Certain Data by Štefan Kocijančič in the Arkiv za povjestnicu jugoslavensku and its Significance and Role in Our Scientific Research (str.164-164) engleskipdf 1 MB
Jasna Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Izvori za etnografiju Istre 1848-1945 godine (str.165-170) hrvatskipdf 345 KB
Sources for the Ethnography of Istria between 1848 and 1945 (str.170-170) engleskipdf 345 KB
Josip Miličević
Izvorni znanstveni članak
 
Etnološko delo amerikanista Ivana Benigarja (str.171-177) slovenskipdf 464 KB
The Ethnological Wor of the Americanist Ivan Benigar (str.177-177) engleskipdf 464 KB
Zmago Šmitek
Izvorni znanstveni članak
 
Naši izvaneuropski putnici istraživači (str.179-184) hrvatskipdf 354 KB
Our Explorers Outside of Europe (str.184-184) engleskipdf 354 KB
Aleksandra-Sanja Lazarević
Pregledni rad
 
Hrana u Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena (str.185-190) hrvatskipdf 285 KB
Food as Subject in Zbornik za narodni život i običaje (str.190-190) engleskipdf 285 KB
Libuše Kašpar
Prethodno priopćenje
 
Varaždin i varaždinski kraj u Zborniku za narodni život i običaje (str.191-195) hrvatskipdf 266 KB
Varaždin and its Surroundings as Subject in Zbornik za narodni život i običaje (str.195-195) engleskipdf 266 KB
Tomislav Đurić
Pregledni rad
 
Prikazi i vijesti (str.199-212) hrvatskipdf 721 KB
Branko Đaković, Ana Mlinar, Vesna Turčin, Olga Supek-Zupan, Ksenija Marković, Zorica Šimunović-Petrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 23.907 *