hrcak mascot   Srce   HID

Metalurgija, Vol. 51 No. 3, 2012.


Metalurgija,Vol. 51 No. 3
Datum izdavanja: srpnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 9. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Teorijska i eksperimentalna istraživanja ekstruzije Pb-Al kompozitnog materijala (str.293-297)  
The theoretical and experimental researches of Pb-Al composite materials extrusion (str.293-297) engleskipdf 388 KB
G. Ryzińska, R. Śliwa
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena flotacijskog procesa u dobivanju srebra iz otpada nastalog tijekom proizvodnje poluproizvoda od srebra (str.298-300)  
Application of the flotation process in the silver recovery from the wastes generated during the silvery semi-products manufacturing (str.298-300) engleskipdf 163 KB
B. Oleksiak, A. Blacha-Grzechnik, G. Siwiec
Izvorni znanstveni članak
 
Ponašanje grubozrne zone utjecaja topline zavara tijekom cikličkog opterećenja (str.301-304)  
Behaviour of coarse grain heat affected zone (HAZ) during cycle loading (str.301-304) engleskipdf 359 KB
T. Vuherer, P. Maruschak, I. Samardžić
Izvorni znanstveni članak
 
Termo-mehaničke pukotine uslijed toplinskog umora na novom i lasersko zavarenom alatu za tlačno lijevanje (str.305-308)  
Thermo-mechanical cracking of a new and laser repair welded die casting die (str.305-308) engleskipdf 288 KB
D. Klobčar, M. Muhič, M. Pleterski, J. Tušek
Prethodno priopćenje
 
Usporedba mehaničkih svojstava površinskih slojeva pomoću testova nano i mikro utiskivanja (str.309-312)  
Comparison of mechanical properties of surface layers with use of nanoindentation and microindentation tests (str.309-312) engleskipdf 294 KB
M. Zeleňák, J. Valíček, S. Hloch, D. Kozak, I. Samardžić, M. Harničárová, J. Klich, P. Hlaváček, R. Cincio
Prethodno priopćenje
 
Poboljšavanje svojstava brzoreznog čelika 1.3302u vrućem stanju (str.313-316)  
Increasing of hot workability of 1.3302HIGH speed steel (str.313-316) engleskipdf 442 KB
D. Bombač, M. Terčelj, M. Fazarinc, P. Fajfar
Prethodno priopćenje
 
Kinetika isparavanja kroma iz toplinski otpornog čelika pod smanjenim tlakom (str.317-320)  
Kinetics of chromium evaporation from heat-resisting steel under reduced pressure (str.317-320) engleskipdf 187 KB
C. Kolmasiak
Prethodno priopćenje
 
Kristalizacija i struktura lijevane A 390.0 legure iz taline zagrijane na povišenim temperaturama (str.321-324)  
Crystallization and structure of cast A390.0 alloy with melt overheating temperature (str.321-324) engleskipdf 318 KB
J. Piątkowski, B. Gajdzik, T. Matuła
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj štetnih elemenata pri proizvodnji sirovog željeza u odnosu na ulaznu i izlaznu materijalnu bilancu (str.325-328)  
The effect of harmeful elements in production of iron in relation to input and output material balance (str.325-328) engleskipdf 138 KB
P. Besta, A. Samolejová, K. Janovská, R. Lenort, J. Haverland
Prethodno priopćenje
 
Razvoj i ocjena modela za predikciju temperature površine kolničke konstrukcije (str.329-332)  
Development and evaluation of the model for the surface pavement temperature prediction (str.329-332) engleskipdf 477 KB
B. Matić, J. Tepić, S. Sremac, V. Radonjanin, D. Matić, P. Jovanović
Prethodno priopćenje
 
Potreba i efekti dinamičkih sustava za detekciju defekata točkova željezničkih vozila (str.333-336)  
Necessity and effects of dynamic systems for railway wheel defect detection (str.333-336) engleskipdf 219 KB
S. Vesković, Ž. Đorđević, G. Stojić, J. Tepić, I. Tanackov
Prethodno priopćenje
 
Ljevačka industrija – sadašnje stanje i budući razvitak (str.337-340)  
Foundry industry – current state and future development (str.337-340) engleskipdf 230 KB
M. Holtzer, R. Dańko, S. Żymankowska-Kumon
Pregledni rad
 
Primjena metode konačnih elemenata (MKE) pri matematičkom modeliranju toplog valjanja plosnatih i šipkastih proizvoda (str.341-344)  
Mathematical modelling of flat and long hot rolling based on finite element methods (FEM) (str.341-344) engleskipdf 227 KB
R. Fabík, J. Kliber, Ilija Mamuzić, T. Kubina, S. A. Aksenov
Pregledni rad
 
Primjena principa logike u metalurškoj proizvodnji (str.345-348)  
Application of logistic principles in metallurgical production (str.345-348) engleskipdf 226 KB
D. Malindžák
Pregledni rad
 
Tehnoekonomska metoda za ocjenu i izbor fleksibilnih tehnoloških sustava (FTS) (str.349-353)  
Techno-economic method for evaluation and selection of flexible manufacturing systems (FMS) (str.349-353) engleskipdf 223 KB
V. Todić, M. Zeljković, J. Tepić, M. Milošević, D. Lukić
Pregledni rad
 
Gospodarski učinak zabrane državne pomoći rumunjskoj čeličnoj industriji (str.354-356)  
The economic impact of prohibiting state aid for the romanian steel industry (str.354-356) engleskipdf 129 KB
I. Bostan, V. Grosu
Pregledni rad
 
Izdvojeni problemi razvoja industrije čelika u Poljskoj (str.357-360)  
Selected problems of development of the steel industry in Poland (str.357-360) engleskipdf 111 KB
P. Pałucha
Pregledni rad
 
Procjena povratka investicija za predloženo rabljenje solarnih sustava u Poljskoj (str.361-364)  
Evaluation of return on investment for proposed use of solar systems in Poland (str.361-364) engleskipdf 119 KB
L. Mixtaj, J. Naščáková, E. Weiss, R. Weiss, M. Zawada
Pregledni rad
 
Procjena i usporedba povratka ulaganja predloženog rabljenja solarnih sustava u Češkoj i Slovačkoj (str.365-368)  
Evaluation and comparison of return of investment for proposed use of solar systems in the Czech and Slovak Republic (str.365-368) engleskipdf 140 KB
E. Weiss, R. Weiss, J. Naščáková, P. Červenka, R. Turisová
Pregledni rad
 
Mjerenje razine buke internih prometnica proizvodne metalurške tvrtke (str.369-372)  
Measurements of the communication noise level on the internal roads of the manufacturing metallurgical enterprise (str.369-372) engleskipdf 254 KB
B. Gajdzik, R. Wieszala
Stručni rad
 
Posebnosti metalurške industrije za implementaciju Lean principa (str.373-376)  
Specifics of metallurgical industry for implementation of lean principles (str.373-376) engleskipdf 113 KB
A. Samolejová, R. Lenort, M. Lampa, A. Sikorova
Stručni rad
 
Posjeta: 24.792 *