hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 21. No. 1-2 (41-42)
Datum izdavanja: prosinca 1995.

Objavljen na Hrčku: 1. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Pojam 'stvaranja' u crkvi bosanko-humskih krstjana (str.7-23) hrvatskipdf 827 KB
The Notion of 'Creation' in the Bosnian-Hum Christian Chruch (str.7-23)  
Franjo Šanjek
Izvorni znanstveni članak
 
Frane Petrić komentator Petrarke (str.25-35) hrvatskipdf 568 KB
Francesco Patrizi commentatore del Petrarca (str.25-35)  
Sanja Roić
Izvorni znanstveni članak
 
Ontoteologijske pretpostavke i implikacije koncepcije beskonačnog u Nikole Kuzanskog, Giordana Bruna i Frane Petrića (str.37-56) hrvatskipdf 1 MB
Ontotheological premises and Implications of the Concept of Infinity in Nicholas Cusanus, Giordano Bruno and Frane Petrić (str.37-56)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Sličnosti i razlike Petrisova izdanja Kotruljevićeva traktata (Mleci, 1573, P) i najstarijeg dosad poznatog prijepisa (Napulj, 1475, R) izgubljenog autografa (1458) (str.57-65) hrvatskipdf 473 KB
Somiglianze dell'editio princeps del trattato di B. Kotruljević, curata da F. Petris (Venezia, 1573, F), con la più antica copia note finora dell'autografo perduto (Napoli, 1475, R) (str.57-65)  
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
 
Pavao Skalić. Teze o svjetovima i o znanostima (str.67-82) hrvatskipdf 827 KB
Pavao Skalić. Theses on Worlds and Sciences (str.67-82)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
Matija Frkić, tumač i kritičar Tassa: »Osservationi sopra il Goffredo del Signor Torquato Tasso« (str.83-108) hrvatskipdf 1 MB
Matija Frkić as an Interpreter and Critic of Tasso: »Osservationi sopra il Goffredo del Signor Torquato Tasso« (str.83-108)  
Ljerka Shiffler
Izvorni znanstveni članak
 
Duševni mir i prava sreća-etičke teme u poučnom spjevu Benedikta Rogačića (str.109-122) hrvatskipdf 657 KB
Peace of Mind and True Happinness - Ethical Motives in the Didactic Poem of Benedikt Rogačić (str.109-122)  
Mijo Korade
Izvorni znanstveni članak
 
Boškovićeva kauzalna tumačenja sjetilnog opažanja (str.123-149) hrvatskipdf 2 MB
Bošković's Causal Explanations of Sense-Perception (str.123-149)  
Dario Škarica
Izvorni znanstveni članak
 
Ispravci i dopune uz bibliografiju Ruđera Josipa Boškovića (1) (str.151-219) hrvatskipdf 3 MB
Supplements and Remarks to the Bibliographs of Ruđer Josip Bošković (1) (str.151-219)  
Ivica Martinović
Pregledni rad
 
Ivo Bizzaro (Bizarić), njegova estetika i problem »romantičnog klasicizma« (str.221-263) hrvatskipdf 2 MB
Ivo Bizzaro (Bizarić) - seine Ästehtik und das Problem des »romantischen Klassizismus« (str.221-263)  
Zlatko Posavac
Izvorni znanstveni članak
 
Logika u Alberta Bazale s osvrtom na Petrasa i Filipovića (str.265-290) hrvatskipdf 1 MB
A. Bazala's Logic in Retrospect to Petras and Filipović (str.265-290)  
Srećko Kovač
Izvorni znanstveni članak
 
Etički naturalizam kao ekoteorija (O natuknicama u Politeovim spisima) (str.291-300) hrvatskipdf 421 KB
Il naturalismo etico come ecoteoria (Sulle note negli scritti di Politeo) (str.291-300)  
Heda Festini
Izvorni znanstveni članak
 
Opadanje navlastito terminologijskih napora i ustaljenje hrvatskog filozofijskog nazivlja (str.301-313) hrvatskipdf 449 KB
Decline of Indigenous Terminological Endeavors and Standardization of Croatian Philosophical Terminology (str.301-313)  
Damir Barbarić
Izvorni znanstveni članak
 
Građa za bio-bibiografiju Krunoslava Krstića - u povodu 90-godišnjice rođenja (str.315-334) hrvatskipdf 670 KB
Souces for a Biobibliografphy of Krunoslav Krstić - on the Occasion of 90th Anniversary of his Birth (str.315-334)  
Mladen Švab
Izvorni znanstveni članak
 
Albertus magnus, Philosophia realis (str.337-340) hrvatskipdf 231 KB
Erna Banić-Pajnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Toma Akvinski, Opuscula philosophica (str.340-343) hrvatskipdf 227 KB
Mihaela Girardi Karšulin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nekoliko primjedaba povodom izdanja knjige In primum librum Artis rhetoricae Aristotelis commentaria Nikole Gučetića (str.344-348) hrvatskipdf 252 KB
Wilfried Potthoff
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iz poetike i estetike hrvatske Moderne (str.349-351) hrvatskipdf 173 KB
Ljerk Schiffler
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zdravko Radman, Metafore i mehanizmi mišljenja (str.351-356) hrvatskipdf 380 KB
Trpimir Čokolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 16.534 *