hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 1987.

Objavljen na Hrčku: 24. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Prehrana crne liske ( Fulica atra L. 1785.) na ribnjačarstvu "Končanica" (str.3-5) hrvatskipdf 1 MB
Diet of the black coot ( Fulica atra L. 1785.) on the fish famr "Koncanica" (str.3-5)  
Delić Antun
Kratko priopćenje
 
Pregled istraživanja biologije i uzgoja bijelog amura (str.9-12) hrvatskipdf 2 MB
Review of biological research and culture of the grass carp (str.9-12)  
Roman Safner
Pregledni rad
 
Novi podaci o sastavu ihtiofaune u hidroakumulaciji Bajina bašta (str.9-12) hrvatskipdf 2 MB
New data of the composition of icthiofauna in the hydroaccumulation lak "Bajina bašta" (str.9-12)  
Dragan Mikavica
Izlaganje sa skupa
 
Značaj revitalizacije Katlanovskog blata (kod Skopja) za ihtiofaunu rijeke Vardar (str.13-15) hrvatskipdf 1 MB
Impotance of revitalization of Katlanov balta near Skoplja for the Ichtiofauna ogf river Vardar (str.13-15)  
Mirče Naumovski
Stručni rad
 
Mehanizirana tehnološka linija za čiščenje i rezanje slatkovodne ribe (str.16-18) hrvatskipdf 1 MB
Mechanization of a tehnological line for the cleaning and cutting of fresh water fish (str.16-18)  
Juraj Lisak
Stručni rad
 
40. godina od osnivanja radne oragnizacije Ribarsko gazdinstvo "Beograd"- Beograd (str.19-33) srpskipdf 8 MB
Ilija Bunjevac
Izlaganje sa skupa
 
Praćenje fizikalno-kemijskih karakteristika vode u ribogojilištu Knin (str.34-35) hrvatskipdf 882 KB
Zvjezdana Pavlagić, Božidar Kulišić
Izvorni znanstveni članak
 
Ocjena rezultata prehrane pastrva različitim hranama (str.36-38) hrvatskipdf 1 MB
Božidar Kulišić, Zvjezdana Pavlagić
Izvorni znanstveni članak
 
Štete od poplava na Ribnjačarstvu "Končanica" (str.38-39) hrvatskipdf 921 KB
Josip Vojta
Crtice
 
Bilješke sa studijskog putovanja u ČSSR (str.40-42) hrvatskipdf 1 MB
Krešimir Fašaić
Crtice
 
Svjetski centar za akvakulturu- Auburn (str.43-44) hrvatskipdf 869 KB
Tomislav Treer
Crtice
 
Posjeta: 6.221 *