hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 21 No. 2, 1986.


Datum izdavanja: lipnja 1986.

Objavljen na Hrčku: 11. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Dvadeset godina nakon Koncila (str.97-100) hrvatskipdf 342 KB
Frane Franić
Uvodnik
 
Revija je donosila zdrav i ispravan nauk (str.101-101) hrvatskipdf 100 KB
Celestin Bezmalinović
Ostalo
 
Pozdrav u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta (str.102-102) hrvatskipdf 84 KB
Bonaventura Duda
Ostalo
 
Pozdrav u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu (str.103-103) hrvatskipdf 83 KB
Josip Marcelić
Ostalo
 
Značenje simpozija i prezentacija programa (str.103-104) hrvatskipdf 168 KB
Drago Šimundža
Ostalo
 
Koncilska vizija Crkve (str.105-123) hrvatskipdf 1 MB
The conciliar vision of the Church (str.105-123)  
Bonaventura Duda
Ostalo
 
Bitna teološko-eklezijalna nasljeđa naše pretkoncilske Crkve (str.125-136) hrvatskipdf 1 MB
Implementation of the Council in our regional church (str.125-136)  
Rudolf Brajčić
Ostalo
 
Suvremena teološka kretanja i njihova prisutnost u našoj Crkvi (str.154-176) hrvatskipdf 2 MB
Les orientations theologiques contemporaines et leurs presence dans notre Eglise (str.154-176)  
Živan Bezić
Ostalo
 
Dijalog između katolicizma i pravoslavlja (str.177-190) hrvatskipdf 1 MB
Dialogue between Catholic and Orthodox Church (str.177-190)  
Ratko Perić
Ostalo
 
Tematizirajnje Boga u suvremenoj filozofiji (str.191-211) hrvatskipdf 1 MB
Thematisierung Gottes in der zeitgenössischen Philosophie (str.191-211)  
Ivan Devčić
Ostalo
 
Ateizam i ateizacija (str.212-222) hrvatskipdf 712 KB
Atheismus und Atheisierung (str.212-222)  
Špiro Marasović
Ostalo
 
Mjesto i uloga mladih u Crkvi (str.223-236) hrvatskipdf 1 MB
Stelle und Rolle der Jugendlichen in der Kirche (str.223-236)  
Šime Samac
Ostalo
 
Perspektive i zadaci naše Crkve (str.237-247) hrvatskipdf 838 KB
Actualite et perspectives de notre Eglise (str.237-247)  
Drago Šimundža
Ostalo
 
 
 
Drago Šimundža
Ostalo
 
Posjeta: 7.142 *