hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Vol. 63 No. Supplement 3, 2012.


Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 63 No. Supplement 3
Datum izdavanja: studenoga 2012.

Objavljen na Hrčku: 16. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
(str.1-2) hrvatskipdf 35 KB
Marko Šarić, Stjepan Heimer
Uvodnik
 
Prevalencija nedovoljne tjelesne aktivnosti u Hrvatskoj i u svijetu: pregled istraživanja (str.3-11) hrvatskipdf 123 KB
Prevalence of Insufficient Physical Activity in Croatia and in the World: An Overview of Studies (str.12-12)  
Danijel Jurakić, Stjepan Heimer
Pregledni rad
 
Tjelesna aktivnost u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji srčanožilnih bolesti (str.13-21) hrvatskipdf 81 KB
Physical Activity in Prevention, Treatment, and Rehabilitation of Cardiovascular Diseases (str.22-22)  
Marjeta Mišigoj-Duraković, Maroje Sorić, Zijad Duraković
Pregledni rad
 
Tjelesna aktivnost u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji metaboličkoga sindroma (str.23-31) hrvatskipdf 82 KB
Exercise in Prevention, Treatment, and Rehabilitation of Metabolic Syndrome (str.32-32)  
Željko Metelko
Pregledni rad
 
Tjelesna aktivnost i astma (str.33-38) hrvatskipdf 70 KB
Physical Activity and Asthma (str.39-39)  
Jelena Macan, Goran Romić
Pregledni rad
 
Tjelesna aktivnost u prevenciji osteoporoze (str.41-45) hrvatskipdf 66 KB
(str.46-46)  
Tina Dušek, Darko Kaštelan, Marko Pećina
Pregledni rad
 
Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje (str.47-57) hrvatskipdf 216 KB
Motivation and Obstacles to Physical Activity (str.58-58)  
Renata Barić
Stručni rad
 
Radno opterećenje, aktivne pauze i sportsko-rekreacijske aktivnosti u slobodno vrijeme (str.59-64) hrvatskipdf 71 KB
Workload, Active Breaks, and Leisure-Time Recreational Activities (str.65-65)  
Mirna Andrijašević
Stručni rad
 
Edukacija zdravstvenih kadrova o zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti (str.67-72) hrvatskipdf 74 KB
Training Health Care Providers on Health-Enhancing Physical Activity (str.73-73)  
Marija Rakovac
Stručni rad
 
Uloga državne vlasti i lokalne samouprave u promicanju zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti (str.75-85) hrvatskipdf 92 KB
The Role of Government Administration and Local Self-Government in Health-Enhancing Physical Activity Promotion (str.86-86)  
Stjepan Heimer
Pregledni rad
 
Uloga prostornoga planiranja u promicanju zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti (str.87-93) hrvatskipdf 177 KB
The Role of Physical Planing in the Promotion of Health–Oriented Physical Activity (str.94-94)  
Mandica Sanković
Stručni rad
 
Kardiovaskularni rizici vezani uz vježbanje (str.95-101) hrvatskipdf 115 KB
Exercise-Related Cardiovascular Risks (str.102-102)  
Maroje Sorić, Marjeta Mišigoj-Duraković, Zijad Duraković
Pregledni rad
 
Opća kondicijska priprema u funkciji zaštite zdravlja sportaša (str.103-118) hrvatskipdf 124 KB
Basic Physical Conditioning in Athlete’s Health Protection (str.119-119)  
Dragan Milanović, Sanja Šalaj, Cvita Gregov
Pregledni rad
 
Posjeta: 34.958 *