hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.6 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 1998.

Objavljen na Hrčku: 21.12.2012.
Sadržaj Puni tekst
TIJEK ŠKOLOVANJA MALODOBNIH DELINKVENATA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE S OBZIROM NA NJIHOVU ODGOJNU SITUACIJU (str.83-100) hrvatskipdf 16 MB
Vladimira Žakman-Ban
Izvorni znanstveni članak
 
KRITERIJ ODABIRA SREDSTVA IZVRŠENJA NASILNIČKOG DELIKTA MALOLJETNIKA (str.101-112) hrvatskipdf 10 MB
Irena Cajner Mraović, Andreja Došen
Izvorni znanstveni članak
 
CILJEVI ORGANIZIRANJA LOKALNE ZAJEDNICE U PREVENCIJI POREMEĆAJA U PONAŠANJU (str.113-120) hrvatskipdf 6 MB
Nino Žganec
Izvorni znanstveni članak
 
POSEBNOSTI POSTUPANJA REDARSTVENIH VLASTI U KAZNENIM PREDMETIMA MALOLJETNIKA (str.121-131) hrvatskipdf 11 MB
Irena Cajner Mraović
Stručni rad
 
ISPITIVANJE UČINKA "POLICIJSKOG PROGRAMA PREVENCIJE KRIMINALITETA NA ŠTETU DJECE I MLADEŽI" TEMELJEM DESKRIPTIVNE ANALIZE (str.133-139) hrvatskipdf 6 MB
Davorka Martinjak
Stručni rad
 
MALOLJETNICI I MLAĐI PUNOLJETNICI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU U TRETMANU SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.141-152) hrvatskipdf 8 MB
Marija Koren-Mrazović
Stručni rad
 
NEKI PROBLEMI U PRIMJENI POZITIVNIH PRAVNIH PROPISA U PRAKSI DEFEKTOLOGA-SOCIJALNOG PEDAGOGA PRI CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB (str.153-158) hrvatskipdf 5 MB
Mirjana Radetić
Stručni rad
 
Posjeta: 3.189 *